Aktualności

Od redakcji

0 1

Od redakcji

Zyskaj pewność w niepewnym klimacie – ubezpieczenie upraw ozimych

W zmieniającym się klimacie wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce ciężkiej pracy. Warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Od początku października trwa kolejny sezon ubezpieczeń upraw ozimych. W oddziałach Banku BNP Paribas, działającego jako agent Concordii Polska TUW, oferujemy możliwość zawarcia polisy z dopłatą 65% do składki z budżetu państwa. Ochrona, w zależności od wybranego pakietu, obejmuje szkody powstałe w wyniku: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, deszczu nawalnego, huraganu. W sezonie jesiennym ubezpieczenie może obejmować ubytki ilościowe w plonie głównym zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto) oraz rzepaku ozimego. Zawarcie polisy w Banku znającym potrzeby rolników to: bezpieczeństwo finansowe, dzięki rzetelnej ochronie świadczonej przez Ubezpieczyciela o ugruntowanej pozycji, darmowy dostęp do narzędzi wspierających proces zarządzania gospodarstwem (RolnikON, Agrivi, Satelitarny monitoring pól), udostępnianych przez portal Agronomist.pl, możliwość zaciągnięcia kredytu klęskowego z niższym oprocentowaniem, jeżeli w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 50% powierzchni upraw było ubezpieczonych, możliwość otrzymania pełnej pomocy państwowej dla gospodarstw posiadających ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, poszkodowanych w wyniku wybranych klęsk. W przypadku zniszczenia uprawy w co najmniej 70% pomoc w wys. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, gdy rolnik posiada ubezpieczenie upraw.   Szczegóły na www.bnpparibas.pl i w najbliższym oddziale Banku BNP Paribas. Zapraszamy. Ubezpieczenie upraw rolnych ma charakter sezonowy i jest obowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym, tzn. każdy, kto prowadzi działalność rolniczą i pobiera dopłaty bezpośrednie, zobowiązany jest ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni upraw. Dodatkowo do 65% składki może zostać dofinansowane z budżetu państwa. Sezon jesienny rozpoczyna się od 1 października, a zakończenie nastąpi 30 listopada 2019 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie sezonu lub wyłączenie możliwości ubezpieczania określonych rodzajów upraw w określonych regionach kraju. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej zwanego „Bank”), działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordię Polska TUW z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Concordia”) oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń Concordii dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą dostępne są na stronach www.bnpparibas.pl i www.concordiaubezpieczenia.pl oraz w oddziałach Banku. Zawarcie ubezpieczenia nie decyduje o dostępie do portalu Agronomist.pl. Natomiast, jeśli Klient Banku wykupi ubezpieczenie będzie mógł skorzystać z narzędzi PREMIUM do rolnictwa precyzyjnego za darmo (SatAgro, Agrivi, RolnikOn). Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony. Czytaj dalej

0 0

Od redakcji

30 lat jarzębinowego grania i śpiewania

Zespół Folklorystyczny Jarzębina działa z powodzeniem na terenie gminy Kobierzyce (Dolnośląskie), przy Kobierzyckim Ośrodku Kultury. Grupa powstała z różnych formacji śpiewaczych z tego terenu. Obecna nazwa funkcjonuje od 1989 roku, wielu jednak pamięta, że początki aktywności muzycznej w gminie sięgają lat 50.XX wieku, gdy narodził się zespół założony przez Rozalię Krawczyk w miejscowości Pustków Wilczkowski. Stąd jego nazwa Pustkowianki. W pierwszych kronikach dawnego Gminnego Ośrodka Kultury, powołanego do życia w lutym 1983 roku w Kobierzycach, widać na czarno-białych zdjęciach występy pań z Pustkowa. Choć karty kroniki nieco pożółkły, a fotografie bywają niekiedy nieczytelne, są one bezcennym świadectwem dawniejszej działalności i doświadczeń scenicznych prekursorów Jarzębiny. W roku 1989 zespół przeniósł się do GOK-u, a kierownikiem została Lucyna Konieczna – wieloletnia akordeonistka zespołu oraz autorka tekstów piosenek. Moment przejścia formacji pod skrzydła ośrodka kultury jego członkowie uznali za datę powstania Jarzębiny. Następnie zespół prowadziła przez piętnaście lat Elżbieta Korkuś, a od roku 2005 – Tomasz Bykowski, pedagog, instruktor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, multiinstrumentalista. Na podbój polskich scen Działalność Jarzębiny utrwalana była w kronice ośrodka kultury i w odrębnych albumach prowadzonych przez zespół. Na ich podstawie widać, jak pracowicie minęły te lata. Jarzębina udzielała się na kobierzyckich dożynkach, prezentowała swoje dokonania na Festiwalach Kultury Ludowej, czy podczas odrębnych występów. Aktywnie uczestniczyła w różnych przeglądach, festiwalach, piknikach, koncertach i dożynkach lokalnych. Uświetniała imprezy okolicznościowe, spotkania opłatkowe, kolędowanie i wiele, wiele innych. Jednym słowem – godnie i z sukcesami reprezentowała rodzimą gminę. Była zapraszana przez zaprzyjaźnione zespoły do wspólnych występów i w charakterze gościa honorowego. Podróżowała po Dolnym Śląsku i Polsce. Wyjeżdżano m.in. na Spotkania Artystyczne Seniorów do Międzyzdrojów, występowano na Akacjowych Śpiewaniach pod Ślężą, na festiwalach folkloru w Strzegomiu. Goszczono na Festiwalu Tańca, Śpiewu i Rękodzieła w Lądku Zdroju, na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej, uczestniczono w Śpiewaniu nad Wodą w Mietkowie, na przeglądach w Pieńsku, Biskupicach Oławskich, Burkatowie, Siechnicach, Lubinie, Krośnicach, Jordanowie Śląskim – by wymienić tylko nieliczne z tej ludowo-folklorystycznej kraju. Z wyjazdów przywożono piękne wspomnienia, nowe przyjaźnie i – co ważne – różne nagrody oraz wyróżnienia. Doceniano Jarzębinę na różne sposoby Były to zarówno bezpośrednie pochwały od przyjaciół i znajomych z publiczności oraz od innych zespołów ludowych. Dobrym słowem dzielili się jurorzy na konkursach, doceniali zespół dziennikarze. Jarzębina uczestniczyła w nagraniach telewizyjnych dla Telewizji Dolnośląskiej i radiowych dla Radia Wrocław, którego słuchacze szczególnie upodobali sobie zespół. Otóż w 2012 roku Jarzębina zwyciężyła po trzymiesięcznej rywalizacji w wiosennej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Tym samym zaproszono zespół do profesjonalnego nagrania płytowego, które do dziś cieszy się uznaniem. Płyty są w dorobku zespołu ważnym dokumentem ich działalności. Bezcennym, bo dźwiękowym. Jarzębina nagrała w latach 2012–2018 pięć krążków, na których systematycznie utrwalała swój repertuar. Płyty te mają szczególne znaczenie, ponieważ są nie tylko darem, czy pamiątką, ale szczególnym świadectwem kontynuacji kultury ludowej – tak starannie pielęgnowanej przez kapelę. Koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia zespołu odbył się podczas dożynek gminnych w Kobierzycach 24 sierpnia 2019 r., w ramach X Festiwalu Kultury Ludowej, którego od początku istnienia Jarzębina jest gospodarzem. Izabella Starzec-Kosowska foto: Tomasz Dąbrowski Czytaj dalej

0 0

Od redakcji

Wszystkich Świętych i Zaduszki: PAMIĘTAMY

Przed nami szczególny czas pamięci o naszych zmarłych. 1 i 2 listopada odwiedzamy cmentarze i przyozdobione kwiatami groby bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych. Zapalamy znicze, rozmyślamy o tych, którzy odeszli, modlimy się. To też czas rodzinnych spotkań, wspomnień i wzruszeń. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. Uroczystość wywodzi się głównie z czci oddawanej tym, którzy umarli za wiarę w Chrystusa. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł je na dzień 1 listopada. Odtąd był to dzień poświęcony pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. 2 listopada to Dzień Zaduszny - dzień modlitw za wszystkich zmarłych, wierzących w Chrystusa. To czas modlitw za dusze. Zaduszki miały stanowić alternatywę do obchodzonych na przełomie października i listopada przedchrześcijańskich świąt zmarłych. Poganie czcili wtedy przodków. Praktyka przyozdabiania grobów i zapalania zniczy związana jest z ich zwyczajem rozpalania ognisk na mogiłach, obejściach i rozstajach dróg. Chrust na te ogniska składano przez cały rok. Wierzono, że płomienie ogrzewają dusze błąkające się po ziemi i chronią przed złymi mocami. Zwyczaje zaduszkowe przetrwały na polskiej wsi do początku XX wieku. W noc 1 i 2 listopada należało przygotować chleb, kutię i wódkę. Chłopi pozostawiali otwarte drzwi domów, by powracający zza grobu zmarli mogli spokojnie się nasycić. Czytaj dalej

1 0

Od redakcji

0 0

Od redakcji

0 1

Od redakcji

Co działo się w Tokarni?

10 października 2019 r., z inicjatywy Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, zorganizowana została konferencja, której tematem przewodnim był rolniczy handel detaliczny. W Karczmie Kuźnia Smaków w Tokarni spotkało się wiele znamienitych gości, wśród nich Józef Cepil – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału ARiMR, Artur Konarski – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Anna Paluch - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, a spotkanie poprowadził Stanisław Stanik –  nowo wybrany Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W trakcie konferencji poruszano bieżącą sytuację w rolnictwie świętokrzyskim. Dyskusji nie brakowało emocji, a zdania wśród zebranych rolników oraz przedstawicieli organizacji były mocno podzielone. W trakcie spotkania swoje wystąpienie miał również Jan Boczek – Prezes Spółki „Rabat Rolniczy, który zaprezentował korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie „mojaWieś”, głos zabrali również przedstawiciele Partnerów naszego Programu. Jeden z największych polskich producentów ciągników – Ursus, reprezentowany był przez Łukasza Pszczołę, Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Z BNP Paribas, banku oferującego rozwiązania finansowe dla rolników, obecna była Edyta Wcisło z Oddziału w Jędrzejowie. Obecni również byli przedstawiciele naszego partnera strategicznego – Ford Polska, z salonu Autoskar z Kielc. Wśród gości spotkaliśmy również osoby zaprzyjaźnione z programem „mojaWieś” - Szymona Płusę ze Skarżyska Kościelnego, zdobywcę tytułu „Rolnika Roku” w plebiscycie „Mistrzowie Agro 2016”, miłośnika topinamburu i korespondenta kwartalnika „mojaWieś”, a także Romana Popisa z Obic w gminie Morawica. Pan Roman, prowadzi 200-hektarowe gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę bydła opasowego i wraz z żoną 3 lata temu był bohaterem okładki grudniowego wydania kwartalnika. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego – przetwory roślinne i mieszane”. Głównym celem konkursu było propagowanie możliwości sprzedaży przetwarzanej przez rolników żywności, zwłaszcza tej z małych świętokrzyskich gospodarstw. Czytaj dalej

0 1

Od redakcji

1 6

Od redakcji

0 1

Od redakcji

0 1

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij