Od Redakcji wszystkie artykuły z kategorii >

RPO do PKW: nie można organizować wyborów 10 maja

Kłopot z wystawianiem zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisywaniem do spisu wyborców, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia szereg argumentów przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich w zaplanowanym terminie 10 maja.   "Narażenie głosujących obywateli oraz członków komisji wyborczych na poważne zagrożenie zdrowia i życia może rodzić odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, w tym funkcjonariuszy organów wyborczych, o charakterze cywilnoprawnym, a nawet karnym. W przekonaniu RPO równie istotna jest odpowiedzialność moralna za zdrowie i życie wszystkich polskich obywateli. Dlatego w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich według wiedzy na dzień dzisiejszy i według racjonalnych przewidywań na przyszłość, wybory planowane na dzień 10 maja 2020 r. nie powinny się w takich warunkach odbyć" – napisał Adam Bodnar do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka i poprosił o oficjalne stanowisko. Rzecznik podnosi, że w szeregu innych państw wybory i referenda zaplanowane na najbliższy czas zostają odwołane i przesunięte na inne terminy. Wskazuje np., że odwołana została druga tura wyborów samorządowych we Francji (zaplanowana na 22 marca 2020 roku), wybory parlamentarne w Serbii (zaplanowane na 26 kwietnia 2020 roku), wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii (zaplanowane na pierwszy tydzień maja 2020 roku), czy wybory w Szwajcarii (szereg wyborów, w tym lokalnych zaplanowanych na okres marzec-maj 2020 roku). Dodatkowo RPO zwraca uwagę, że 23 marca 2020 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Sławomira Grzywy uznał, że w obecnych warunkach kandydaci na nie są w stanie zebrać wymaganych podpisów. Argumenty RPO przeciwko organizacji wyborów 10 maja 2020 r. brzmią: Wiele osób nie będzie mogło wziąć udziału w wyborach "Nawet 100 tys. osób może być w momencie wyborów objęta kwarantanną. Nie rozwiąże ich problemu głosowanie korespondencyjne, bo od 2018 r. - wbrew ostrzeżeniom RPO - ograniczono je tylko do wyborców z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pozostający w kwarantannie nie będą też mogli skorzystać z głosowania przez pełnomocnika. Bowiem pełnomocnictwo trzeba sporządzić urzędowo, a cała ta procedura jest skierowana wyłącznie do wyborców z niepełnosprawnością i w zaawansowanym wieku. Znacząco utrudnione bądź niemożliwe będzie także pobieranie zaświadczenia o prawie do głosowania, jeśli ktoś w dniu wyborów będzie poza miejscem zamieszkania (w czasie poprzednich wyborów prezydenckich wydano 251 242 takich zaświadczeń. Wniosek o zaświadczenie można wysłać listem czy mailem, ale po odbiór trzeba się stawić w urzędzie osobiście. Poważne wątpliwości może też budzić procedura dopisania wyborcy do spisu. To z kolei ważne zwłaszcza dla wyborców z dużych miast, którzy zameldowani są w innym miejscu. Do spisu można się dopisać za pośrednictwem platformy OBYWATEL.GOV.PL i ePUAP, ale trzeba mieć profil zaufany lub e-dowód. Do wyrobienia potrzebna jest wizyta w urzędzie lub w banku. Do tego, jak pokazały poprzednie wybory, procedura e-dopisywania się do list nie jest skuteczna, urzędy nie nadążały z reakcją na wpływające wnioski. Teraz zaś wielu urzędników odesłano do domu i nie wiadomo, czy taką czynność jak dopisanie do spisu wyborców będą mogli wykonać zdalnie. Zagrożenia zdrowotne Nie mamy dziś regulacji mówiących o tym, jak można bezpiecznie oddać głos w warunkach zagrożenia epidemicznego. Nie wiadomo, jak wyborca korzystający z konstytucyjnej wolności wyboru miałby jednocześnie zastosować się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, którzy wskazują, jak zachowywać się bezpiecznie i nie ryzykować zdrowiem i życiem swoim i innych. Poważnym wyzwaniem dla PKW będzie opracowanie trybu bezpiecznego głosowania, by zachowane zostały warunki bezpieczeństwa w tym m.in. kwestia bezpiecznego oddzielenia wyborców i członków obwodowej komisji wyborczej od siebie, dezynfekcji materiałów, sprzętów itp., reagowania na tworzące się w lokalu kolejki (wyborcy przychodzą do lokalu falami, a nie stale), zachowując bezpieczne odstępy). Wątpliwości wzbudzać może m.in. kwestia prowadzenia skutecznych działań przez obwodowe komisje wyborcze w razie konieczności wezwania do lokalu służb medycznych lub sanitarnych – jak wtedy wyglądać będzie dalsze głosowanie?. Wyzwaniem będzie zapewnienie możliwości bezpiecznego oddania głosu wyborcom z niepełnosprawnościami (oni korzystają m.in. z nakładek na karty do głosowania, czy też z pomocy innego wyborcy). Jak ma wyglądać głosowanie w szpitalach i więzieniach? W 2015 r. utworzono 1422 obwody w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz 194 obwody w zakładach karnych, aresztach śledczych. Powstaje także pytanie o możliwość skutecznego przeprowadzenia głosowania dla polskich wyborców z zagranicy - wobec wprowadzonych w różnych państwach ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii. W 2015 r. do spisów wyborców prowadzonych przez konsuli wpisało się ponad 250 tys. obywateli, z których kilkadziesiąt tys. zagłosowało korespondencyjnie. Obecnie głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe. W tym kontekście bardzo trudno jest ocenić frekwencję wyborczą 10 maja 2020 r. Z pewnością znacznie wyższa będzie absencja „przymusowa” (wyborcy z przyczyn od nich niezależnych nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu). Wyniki badań opinii społecznej wskazują, że przeważająca większość ankietowanych widzi niebezpieczeństwo organizowania wyborów w tym terminie. 70 proc. postuluje, by termin wyborów został przesunięty na jesień. Obawy związane z techniczną organizacją wyborów Zgodnie z kalendarzem wyborczym w najbliższym czasie powinny zostać skompletowane składy obwodowych komisji wyborczych. W 2015 r. powołano 27 817 obwodowych komisji wyborczych, w których zasiadało ponad 220 tys. osób. Biorąc pod uwagę obecne przepisy Kodeksu wyborczego, określające skład komisji, konieczne będzie zaangażowanie do prac minimum ok. 150 tysięcy osób. Czy uda się to zrobić w terminie? Ogromnym wyzwaniem będzie zapewnienie członkom komisji pełnego bezpieczeństwa w kontekście zagrożenia koronawirusem". Rzecznik podnosi ponadto, że Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich przekazały już PKW zastrzeżenia i obawy dotyczące organizowania pracy obwodowych komisji wyborczych. W ich ocenie, najpoważniejszym wyzwaniem wydaje się zapewnienie bezpieczeństwa w dniu głosowania. Głosowanie odbywa się w godzinach 7- 21. Oznacza to konieczność zaangażowania się w prace od wczesnego rana do najprawdopodobniej późnych godzin nocnych (liczenie głosów). Przedstawiciele samorządów mówią też o trudnościach w przygotowaniu lokali wyborczych w budynkach od dłuższego czasu zamkniętych (szkoły, przedszkola.). Jak wskazują, może się to skończyć złą organizacją i nieprzygotowaniem lokali do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, brakiem wyposażenia gwarantującego tajność głosowania itp. Nie bardzo też wiadomo, jak zapewnić tym pomieszczeniom bezpieczeństwo epidemiologiczne, gdyby miały zostać otwarte po wyborach. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów. O zmianę daty wyborów i kalendarza wyborczego apluje m.in. opozycja. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, pytany czy związku z epidemią koronawirusa możliwe jest przesunięcie wyborów prezydenckich, odpowiedział, że powinny się odbyć w zaplanowanym terminie, gdyż w dłuższej perspektywie może nastąpić bardzo wiele nieprzewidzianych okoliczności, np. jesienią może nastąpić nawrót koronawirusa.  js/ Żródło: kurier.pap.pl

Rolnicy potrzebują wsparcia! Rząd odpowiada

Możliwość zwolnienia ze składek na KRUS na kwartał – oto jedna z propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dla rolników dotkniętych paraliżem gospodarki, spowodowanym koronawirusem. - Rolników nie pozostawimy samych sobie – przemawiał prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To analogiczne rozwiązanie przewidziane w „tarczy antykryzysowej” dla przedsiębiorców dotyczących składek na ZUS. Rządowy pakiet rozwiązań mających ograniczyć skutki dla gospodarki z powodu epidemii koronawirusa, jest konsultowany. Z dotychczasowych informacji wynika, że pakiet pod koniec tygodnia, najprawdopodobniej w najbliższy piątek, ma być rozpatrywany przez Sejm. W sobotę Prezydent Duda poinformował, że projekt uwzględni także rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. – Cieszę się, że te rozwiązania idą daleko. Cieszę się, że w wielu przypadkach po prostu likwiduje się kryteria i z pomocy będą mogli skorzystać wszyscy, którzy po prostu jej potrzebują. My nie robimy tego branżowo, nie dzielimy na rodzaje działalności w sensie różnych branż, tylko robimy to jednolicie, żeby miało to charakter powszechny, bo jest bardzo trudno powiedzieć, kto w szczegółach ucierpi na skutek tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia – podkreślił prezydent Andrzej Duda, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nt. rozwiązań, jakie ma zawierać tarcza antykryzysowa.    źródło: oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej apeli z prośbą o pomoc i wsparcie. Oto jeden z nich (woj. łódzkie): "Drodzy koledzy, koleżanki, znajomi fb,sąsiedzi i łodzianie! Jesteśmy rolnikami. Uprawiamy tulipany żółte, czerwone,fioletowe białe i czerwono-białe żonkile, narcyze, piwonie, konwalia. W istniejącej sytuacji nie mamy gdzie tego sprzedać, targowiska, kwiaciarnie przestały istnieć, giełda kwiatowa też. Zapraszamy do nas (...). Pomóżcie choć odzyskać zainwestowane pieniądze. Świerzy kwiatek umili wszystkim czas kwarantanny." W podobnej sytuacji jest mnóstwo gospodarzy. Napiszcie do nas, w jakim stopniu zagrożenie koronawirusem Was dotknęło, jaki wpływ ma na wasze gospodarstwa, jak radzicie sobie z dramatyczną sytuacją, która zaskoczyła nas wszystkich? Czekamy na komentarze. Czytaj dalej

Wirus przemeblował nam życie

Drodzy czytelnicy sytuacja, w której się znaleźliśmy za sprawą koronawirusa to wyzwanie i potrzeba dużej samodyscypliny. Proszę Was, o ile to możecie, nie wychodźcie z domów, nie lekceważmy zaleceń. Nie traćmy jednak przy tym głowy. Nie ma przecież potrzeby robienia zapasów na kilka miesięcy, stanie w długich kolejkach jest dodatkowym zagrożeniem i drogą roznoszenia się wirusa. Nie oznacza to jednak, że zakazane są spacery. Wręcz przeciwnie, krótka wyprawa z mężem, czy koleżanką do lasu to świetny pomysł. Po prostu unikajmy dużych zbiorowisk ludzkich. Wspierajcie też seniorów i osoby samotne, zapytajcie ich o zdrowie, może trzeba zrobić komuś zakupy, pojść do apteki po leki. Sprawdzona pomoc sąsiedzka to skarb. Oczywiście dbajmy o higienę, myjmy ręce do znudzenia, po każdym wyjściu, zakupach, kontakcie z innymi. Drogie Panie jak zmieniła się Wasza codzienność, jaki wpływ zagrożenie chorobą ma na życie i funkcjonowanie Waszych organizacji, kół gospodyń i stowarzyszeń? Jak się wspieracie? Napiszcie do nas, podzielcie się swoimi doświadczeniami, opiszcie sytuacje, które Was zaskoczyły, z którymi sobie nie radzicie. Piszcie o swoich obawach, w miarę możliwości będziemy Wam odpowiadać, pomagać. Wspierajmy się również dobrym słowem i bądźmy w kontakcie. Czekamy na maile (redakcja@mojawies.pl), dodawajcie komentarze.                                                                                                                                                  Z poważaniem                                                                                                                                                 Jan Boczek                                                                                                                                                 prezes zarządu Czytaj dalej

Aktualności wszystkie artykuły z kategorii >

W DNIU MĘŻCZYZN - OD PAŃ DLA PANÓW Z KGW SZKLANA

KGW Szklana to Proszowic Brama Wszystkim w Powiecie już bardzo dobrze znana. Tutaj zaskoczenie dla wszystkich wkoło mamy, W naszym kole nie tylko my kobiety działamy. Mamy kilku Panów, co ochoczo pomagają, Wszelkie ciężkie prace na swe barki zabierają. Przedstawić więc ich pora, z osobna pochwalić, U innych Panów iskierkę zazdrości rozpalić.   Nie było by imprezy, gdybyśmy DJ nie mieli, Mirosław Konopka zagra nam cobyśmy tylko chcieli. Znany jest nam także jako GRU – postać minionkowa, Niecodziennym zadaniom sprostać zawsze gotowa. Gdy nam Miro zagra wszyscy się bawimy, Przy zumbie z przewodnikiem ochoczo tańczymy. Mr Zumba – Paweł Krzek nisko się nam kłania, Król Szos ma zawsze tylko poważne zadania.   Na czele ekipy Sołtys dumnie stoi, Krzysztof Pabian poważny – tak jak mu przystoi. Gdy trzeba pomyśleć, zebranie w wiosce zrobić, On sprawnie potrafi warunki nam te stworzyć. Nie byłoby jednak tej wyjątkowej zabawy, Gdyby nie Kamieniec nasz świetny, zadbany. Projektanta więc tu szybko wszystkim przedstawiamy, Piotrek Juśko – na Twe ręce podziękowania składamy.   Mamy też w ekipie dwóch Panów potężnych, W pracach wyjątkowych zawsze nam niezbędnych. „Czy coś Wam załatwić?” - ciągle Radny pyta, Grzegorz Sopala – z ważnymi osobowościami zawsze nam zawita. Ochrona też potrzebna, silnych ramion wsparcie, Tomasz Szymczyk – bodyguard jakiego nie macie. Wystarczy telefon, wiadomość do nich krótka, Gotowi są oboje, pracowici jak mróweczka.   Uczcić zawsze trzeba pikniki i spotkania, Do tego nam potrzeba nie byle jakiego dania. Grill się więc rozpala, kiełbaski się szykują, Sebastian Musiał pilnuje, wtedy zawsze smakują. Ognisty Artur Musiałek przy ognisku już czeka, Że mu za gorąco – nigdy nie narzeka. Dzieciaki go kochają, ważną funkcję przejął, Świętym Mikołajem stał się nam na serio.   Gdy Panie gotują, ogrodnik o kwiaty nam dba, Paweł Kaim – znakomitą rękę do zieleni ma. Oazą spokoju jednogłośnie okrzyknięty, Gdy trzeba pomóc – nigdy nie zajęty. Są też prace twórcze – jak na przykład malowanie, Malarz Pitero już biegnie na nasze zawołanie. Piotr Piech uśmiechem delikatnym wita, Jego chęć i zapał tak szybko nie znika.   Tomek Adamus – także należy do drużyny, Wesoło widziany przez wszystkie dziewczyny. Zawsze w gotowości – na pomoc przybywa, Karierę w naszej grupie dopiero zaczyna. Są też tu Panowie co chęci duże mają I jak pozostali się świetnie tu nadają. Krzysztof Sasnal – do naszej grupy się nam nada. Jest On tu i tam – co nam odpowiada.   To już wszyscy Panowie, więcej ich nie mamy, Pozostałych zainteresowanych chętnie zapraszamy. Wam Kochani z serca całego dziękujemy, Na Was można liczyć – znakomicie o tym wiemy. Każdy z Was osobna godzien jest pochwały, Bez Was nasze Panie by smutne pozostały. Buziaki Wam ślemy, mocno całujemy, Że Was będziemy doceniać – dziś obiecujemy.   Autor: Aneta Szymczyk Czytaj dalej

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij