Rozrywka

Na wesoło

RAZEM Z OHP

  Świętujmy razem z OHP   Dnia 17 października bieżącego roku, OHP w Skarżysku-Kamiennej obchodziło 50 rocznicę swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęła się mszą w Ostrej Bramie. Po czym wszyscy przeszli do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część dalsza tej uroczystości. Trochę historii Istnienie Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, to dzieje wielu pokoleń ludzi, którzy dzięki swojemu samozaparciu i Hufcowi, zdobyli dobry zawód i doświadczenie, a tym samym stali się fachowcami w swojej profesji. Dnia 13 czerwca 1958 roku uchwałą Rady Ministrów powstała organizacja młodzieżowa, jaką były Ochotnicze Hufce Pracy. W swoich założeniach nawiązywały one do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 roku. Celem ich działania było zapewnienie młodzieży pracy równocześnie z umożliwieniem zdobywania kwalifikacji zawodowych i zapewnieniem należytej oświaty. Nabór pierwszych junaków odbył się w już w 1953 roku. W Bieszczadach zorganizowano wówczas pierwsze 4 hufce liczące łącznie 1200 junaków, których skierowano do pracy przy budowie kolei wąskotorowej. W tym też roku na Śląsku powstał pierwszy stacjonarny hufiec pracy. Młodzież w nim skupiona pracowała przy rozbudowie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Rok później w Polsce istniało już 39 hufców, skupiających prawie 3 i pół tysiąca młodzieży. W 1960 roku rozpoczęły swoją działalność pierwsze wakacyjne hufce pracy. Uczniowie i studenci pracowali przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie. Z czasem zaproponowano młodzieży również wakacyjne wyjazdy do pracy w krajach bloku socjalistycznego. W latach 1989-1990, zmiany polityczno-społeczne miały znaczący wpływ na dalszą działalność OHP. Ówczesny rząd uznał jednak, że hufce są bardzo potrzebną i ważną instytucją dla państwa. Znalazło to swój wyraz w stosownych zapisach o roli i zadaniach OHP, a Rada Ministrów sprecyzowała zasady ich funkcjonowania w nowych warunkach społeczno-gospodarczych kraju. Rok 2004 W dniu 1 maja 2004 roku, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przed Ochotniczymi Hufcami Pracy otworzyła się możliwość realizowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w Ochotniczych Hufcach Pracy młodzi ludzie mogą nie tylko zdobywać kwalifikacje zawodowe, ale również korzystać z pomocy doradców zawodowych i punktów pośrednictwa pracy. Ciekawą propozycją jest również oferta Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. A mianowicie, odbywają się tam bezpłatne szkolenia w zakresie tzw. ginących zawodów dla osób z całego kraju. Uczestnictwo w OHP jest dla wielu młodych ludzi szansą na odnalezienie się na wymagającym obecnie rynku pracy. Pomocą w tym służą im pracodawcy oraz nauczyciele, którzy przekazują im wiedzę teoretyczną, a także kadra Hufców, która stara się o ich rozwój kulturalny i społeczny. A w Skarżysku- Kamiennej Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w kilku szkołach, przede wszystkim w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej i Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczestnicy objęci są opieką wychowawców pani Justyny Warwas i pana Ireneusza Kasprzyka. Mają możliwość uczestniczenia w programach ogólnopolskich, wojewódzkich i autorskich kadry Hufca. Mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań, brać udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Uczestniczą oni także w życiu i w ważnych wydarzeniach środowiska lokalnego. Ze względu na wychowanie w duchu patriotyzmu, biorą oni też udział w uroczystościach rocznicowych. Korzystają również z programów unijnych takich jak np. Erasmus Plus. Dwukrotnie młodzież wyjechała na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii. Uczestnicy Hufca swoją wrażliwość społeczną wyrażają w cyklicznie realizowanych akcjach wolontariackich. Do największych należą Wielka Orkiestra Kudłatej Pomocy, kiedy zbieramy produkty dla schroniska dla psów BAROS w Suchedniowie, zbiórka nakrętek na rehabilitację niepełnosprawnego Mateusza oraz rozdawanie darów żywnościowych dla potrzebujących. Skarżyski Hufiec Pracy, który dziś obchodzi swoje pięćdziesięciolecie jest dla nas młodych bardzo ważną instytucją, która umożliwia łatwiejszy start w dorosłe życie.   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

0 1

Na wesoło

Wycieczka po Wielkopolsce.

Wśród takich pól przed wiekami... W Wielkopolsce pobudowali swe rezydencje słynne rody Działyńskich, Gorzeńskich, Czartoryskich. Tym szlakiem udały się członkinie Gminnej Rady Kobiet w Dobrczu na wycieczkę 15 września. Zwiedzanie rozpoczęły od pałacu w Śmiełowie usytuowanego w pradolinie Warty, w miejscu gdzie wiódł szlak bursztynowy. Właścicielem tych dóbr był Andrzej Gorzeński. Założenie pałacowo-ogrodowe oraz pozostałe gospodarstwo pozbawione jest przepychu. Właściciel postawił na funkcjonalność,naturalne otoczenie,na spokojne życie rodzinne, ekonomiczne podejście do upraw i hodowli. Obecnie w Śmiełowie znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza wyposażone w kolekcję pamiątek związanych z Mickiewiczem i jego pobytem w Śmiełowie, pokoje poświęcone ,,Panu Tadeuszowi'', ,,Dziadom''.Do pałacu przylega przepiękny park z ,,Ogródkiem Zosi'' w którym po obejrzeniu pałacowych zbiorów uczestnicy zrobili sobie przerwę na kawę i własne wypieki . Po krótkiej biesiadzie wycieczka dotarła do Gołuchowa, rezydencji Izabeli Działyńskiej Czartoryskiej. Księżna przebudowała zamek Gołuchowski na wzór zamków znad Loary. Podziwialiśmy wysokie, kryte łupkiem dachy, smukłe kominy,niezliczoną ilość wieżyczek,galeryjek, rzeźb. Imponujący był też wystrój zamku i jego wyposażenie. Przepiękne kominki, tkaniny,gobeliny,malarstwo renesansowe,greckie wazy. Zgromadzone zbiory Izabela pragnęła udostępniać innym. Utworzyła Ordynację Książąt Czartoryskich w Gołuchowie,która zagwarantowała ogólną dostępność jej zbiorów i ich niepodzielność po jej śmierci. Na terenie olbrzymiej posiadłości znajduje się też oficyna - dziś Muzeum Leśnictwa upamiętniające dziedzictwo polskiego ziemiaństwa. Ściany wypełnione są ogromną ilością poroży i skór różnych zwierząt ,mebli,broni myśliwskiej,malarstwa. Jadąc dalej wielkopolskim szlakiem dotarliśmy do Dobrzycy, rezydencji Augustyna Gorzeńskiego. Zamek otoczony jest ogrodem w stylu angielskim,sadami,malowniczym stawem wokół którego rosną ogromne platany. Główny ganek-wejście zamku- stanowi nietypowy czterokolumnowy portyk toskański. W parku oglądaliśmy dobrze zachowane budynki oficyny, oranżerii, stajni,powozowni. Wnętrza zamku zachwyciły nas bogatą i wysokiej klasy artystyczną dekoracją malarską na ścianach wszystkich sal, sztukaterią i płaskorzeźbami na sufitach. Szczególne wrażenie wywołały ozdobione pejzażami iluzjonistycznymi sale: balowa, egipska , pejzażowa oraz salonik groteskowy, pokryty bogatą polichromią wzorowaną na rafaelowskich dekoracjach loggii watykańskich .Po takich wrażeniach estetycznych całodniową wyprawę zakończyliśmy smacznym obiadem w restauracji "Folkowa" w Karminku. Autokar po Wielkopolsce ufundował Urząd Gminy. Sekretarz GRK Barbara Hipnaroiwcz   Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

0 0

Na wesoło

KSIĄŻ WIELKI

  Książ Wielki   Urocze miejsce w województwie świętokrzyskim   Książ Wielki, położony jest w połowie drogi między Kielcami a Krakowem. Królowa Jadwiga bardzo sobie upodobała to miejsce, zatem nadała mu w 1385 roku, prawo madgeburskie. Miejscowość ta była niegdyś własnością Spytka z Melsztyna. W latach 1558-1562, miasto Książ Wielki należało do kasztelana Jana Bonera, a już w roku 1582 przeszło na własność rodu Myszkowskich, a w 1727 roku rodu Wielopolskich. Książ już jako miasto było bogate, ponieważ posiadało ono prawo odbywania pięciu jarmarków w roku. Nasza redakcja wybrała się na wycieczkę do tego pięknego miejsca w poszukiwaniu starych legend i tajemniczych o nim opowieści. Osadnictwo żydowskie W Książu Wielkim, przeważającą ilość osiadłej populacji stanowili Żydzi. To dzięki ich obrotowi pieniądza, miasto nabierało znaczenia. Podczas zaborów, kiedy to wiele osób z Książa brało udział w powstaniu listopadowym, miasto to straciło na znaczeniu z powodu licznych zsyłek i grabieży mienia. A już w roku 1869, Książ Wielki stracił prawa miejskie. Powoli do Książa Wielkiego, zaczęła zaglądać bieda. Teofila Zając na łamach „Ech Kieleckich” w roku 1906 zapisała swoje wspomnienia: ….„Mężczyźni albo wyjeżdżali do Zagłębia do prac w kopalniach, albo wynajmowali się do wycinki lasów. Praca ta była jednak niebezpieczna. Przygnieciony spadającym drzewem zmarł mój Tato. Kobiety udawały się na służbę do zamożnych domów, głównie w Krakowie lub Kielcach”.... Dziewiętnaste stulecie Pod koniec XIX stulecia, na czele okręgu bożniczego stał rabin Szaja Naftula Fisz. Wizytówką tego miasta była jak nie trudno się domyśleć piękna bożnica, która w 1914 roku była dokładnie zniszczona przez Niemców podczas działań wojennych. Odnowiono ją rok później. W okresie międzywojennym wzniesiono tutaj ubojnię drobiu, a następnie rzeźnię, która przynosiła znaczne profity miastu..   Co nam powiedział pan Ireneusz Legenda o lochach Pod zamkiem w Książu Wielkim, znajdują się lochy z tunelem prowadzącym do Kościoła. Tu niedaleko mieściła się przystań pocztowa dla zmiany koni. Wskazują na to zapadliska ziemi na drodze między zamkiem, a Rynkiem. Podobno tutaj, zlatywały się noc halloween wiedźmy i czarownice, by co niektórych najładniejszych chłopców z okolicy, więzić dla swoich cielesnych uciech właśnie w tym tunelu. Do dziś dzień, można tutaj słyszeć jak dochodzą spod ziemi jęki i żałosne nawoływania z prośbą o pomoc.   Pan Ireneusz, historyk z wykształcenia opowiedział nam tę legendę i szereg ciekawostek na temat tej przepięknej miejscowości.   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

II WARSZTATY KABARETOWE W PLENERZE W WIADROWIE - w ramach projektu Działaj Lokalnie 2018!

#działajlokalnie #EfektyDziałajLokalnie W środę, 12 września 2018 r. nasz Kabaret "od 0 do 99" i Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wiadrowie w ramach projektu z DZIAŁAJ LOKALNIE pt. "W PLENERZE GRY I ZABAWY - POZNA JE KTO CIEKAWY" o godz. 17.00 na terenie przy świetlicy wiejskiej w Wiadrowie zorganizował II WARSZTATY KABARETOWE ;) Pogoda pozwoliła, więc zrobiliśmy je tym razem także w plenerze (obok świetlicy wiejskiej) jak w ubiegłym tygodniu. Podczas warsztatów ćwiczyliśmy w dalszym ciągu rozmowy i scenki humorystyczne. Dodatkowo uczyliśmy się improwizacji poprzez dialogi (do wybranego miejsca, np. park, zamek, restauracja itp.), w których każde zdanie zaczynało się od danej litery alfabetu. Było wesoło i śmiesznie. Dzieci i dorośli doskonale się bawili i było mnóstwo świetnych scenek a co najważniejsze wszystko odbywało się bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Ponadto dzięki warsztatom kabaretowym mieliśmy fajną integrację dzieci i dorosłych. Nad przebiegiem warsztatów czuwali członkowie Kabaretu "od 0 do 99": Dariusz Trybuła, Sebastian Majkut, Urszula Majkut, Janina Lipińska, Ewa Brzostowska, Beata Litawa, Dorota Horecka. Autorami zdjęć są: Janina Lipińska, Dariusz Dariusz Paweł Trybuła i Urszula Majkut Sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" XI - edycja 2018 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie i Bank Spółdzielczy w Jaworze ;) Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

0 0

Na wesoło

Obchody Europejskiego Dnia Współpracy z udziałem KGW-ST Pisarzowice

           6 października Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvojavidiekaSlovenskej Republiky i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 zaprosili na Wydarzenie Roczne Programu połączone z obchodami Europejskiego Dnia Współpracy. Wydarzenie to  miało charakter plenerowy i odbyło się na terenie polany u podnóża pomnika Janosika w miejscowości Terchová na Słowacji.  Do udziału zaproszeni byli sympatycy Programu, partnerzy projektowi oraz turyści i mieszkańcy okolicznych gmin. Rozpoczęło się  ono o  godzinie 11:00 oficjalnym przywitaniem uczestników przez przedstawicieli polskich i słowackich władz krajowych, lokalnych i regionalnych, występem artystycznym oraz  prezentacją Programu Interreg Polska – Słowacja. O godzinie 11:30 przedstawione zostały interaktywne prezentacje rezultatów projektów przez partnerów z Polski i Słowacji. Były to m. innymi występy zespołów ludowych, warsztaty kulinarne,które prowadzone były przez członkinie  KGW-ST z Pisarzowic i panie wraz z młodzieżą z Czorsztyna, wystąpienia osobowości pogranicza oraz prezentacja polskich i słowackich atrakcji turystycznych. Od samego południa zaproszeni goście udzielali wywiadów indywidualnych.  Między godziną 13:00 a 17:00 nastąpiła część warsztatowo-rekreacyjna  podczas której uczestnicy mieli okazje skorzystać ze strefy profilaktyki i zdrowia, strefy dla dzieci oraz warsztatów tanecznych i kulinarnych. Panie z Czorsztyna serwowały swoje  tradycyjne potrawy; m. innymi; grochówka, placki ziemniaczane pieczone na blasze ,smarowane masłem oraz Haluszki  z serem i boczkiem ,natomiast nasze panie z Koła „Strażniczki Tradycji” prowadząc warsztaty pokazywały jak robi się kluseczki śląskie, a podawane były z usmażonym boczkiem i ziołami. Nie zabrakło też domowego smalcu z cebulką, ogórkiem kiszonym ( tegoroczne przetwory) i chlebem z rodzimej piekarni. Odbyły się również pokazy w mobilnym planetarium oraz prezentacje projektów.  Na godzinę 16:00 organizatorzy przewidzieli projekcje filmów o Janosiku w wersji  polskiej i słowackiej w Muzeum Juraja Janosika w Terchovej.  Na głównej scenie prezentowane były również projekty realizowane w ramach Programu, w tym  projekt „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”, wdrażany przez śląskiego partnera – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.    Wydarzenie zakończyło się przy udziale muzycznym DJ o godzinie 18:00. Panie z naszego Koła miały także czas na spędzeniu go w wyśmienitej atmosferze w promieniach cudownego jesiennego słońca, otulającego miejscowość Terchova i  zabarwiając kolorowo liściaste pagórki i góry. Skorzystały z wędrówki pod pomnik Juraja Janosika, podziwiały występy zespołów ludowych oraz uczestniczyły w  wielu innych atrakcjach plenerowych.   Program Interreg Polska – Słowacja jest, obok Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jednym z dwóch programów współpracy transgranicznej dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego. Tematyka realizowanych projektów dotyczy ochrony, wzmocnienia i rozwoju głównego potencjału obszaru, tj. dziedzictwa naturalnego i kulturowego, usprawnienia infrastruktury drogowej czy podejmowania działań z zakresu transportu oraz edukacji i uczenia się przez całe życie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na warsztaty do Terchovej. Jesteśmy dumne, że mogłyśmy  być przedstawicielkami naszej miejscowości Pisarzowice, Gminy Wilamowice, Powiatu Bielskiego i Województwa Śląskiego.   Przew. KGW-ST Cecylia Puzoń Czytaj dalej

1 12

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij