Aktualności

Aktualności regionalne

0 2

Aktualności ogólnopolskie

0 1

Aktualności ogólnopolskie

0 0

Aktualności ogólnopolskie

0 0

Aktualności ogólnopolskie

0 1

Aktualności ogólnopolskie

0 1

Aktualności ogólnopolskie

Mogą i potrafią kolędować

Na scenie  XXI Dziecięcego Festiwalu Kolędowego w Szczawie „KOLĘDOWAĆ KAŻDY MOŻE” nie zabrakło reprezentantów Gminy Mszana Dolna. Do konkursu – z powodzeniem – przystąpiły dziewczęta ze scholii JEDNOŚĆ z Kasinki Malej – Zagródca oraz uczniowie  z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce. Wśród nagrodzonych za festiwalowe występy znalazły się: Milena Dobrowolska z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce, która podczas konkursu  przygrywała sobie na skrzypcach - III miejsce w kategorii przedszkolnej – soliści; Patrycja Dudzik występująca z żywym podkładem muzycznym w wykonaniu Kapeli ŁOSTOWANIE - II miejsce w kategorii gimnazjalnej – soliści Wioletta Gil i Amelia Nawara reprezentujące Scholę JEDNOŚĆ z Kasinki Małej – Zagródca – I miejsce  w kategorii szkolnej – duety Monika Polańska i Aleksandra Filipiak (Schola JEDNOŚĆ z Kasinki Małej – Zagródca) – II miejsce w kategorii gimnazjalnej – duety. W konkursie wzięły udział również: Patrycja Kowalczyk i Joanna Potaczek z ZSiP w Łostówce. Rywalizacja w konkursie była zacięta, a poprzeczka postawiona wysoko. Do organizatorów Festiwalu wpłynęło bowiem aż 131 zgłoszeń, w tym 106 solistów i 25 duetów. Pierwszy dzień konkursu upłynął pod znakiem przesłuchań uczestników, którzy zostali podzieleni na 4 kategorie wiekowe: kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum Oceny uczestników dokonywało jury w składzie: s. Katarzyna Ciesielka – przewodnicząca, Paweł Miśkowicz, Jerzy Zieliński, Agata Mikołajczyk. Organizatorami XXI Dziecięcego Festiwalu Kolędowego w Szczawie, który odbył się w dniach 20 – 21 stycznia b.r.,  byli: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie. Honorowy Patronat nad uroczystością sprawował Jan Puchała, Starosta Limanowski.  Źródło www.powiat.limanowa.pl  Fot.: KSM Oddział w Szczawie Czytaj dalej

0 1

Aktualności ogólnopolskie

IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Dankowice 2018

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Sali OSP Dankowice (Gmina Wilamowice, powiat bielski, woj. śląskie) odbył się IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowany z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, z ogromną pomocą KGW Dankowice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, przy ogromnej życzliwości i wsparciu władz Miasta i Gminy Wilamowice. Patronat Honorowy nad Przeglądem pełnił Pan Burmistrz Wilamowice Marian Trela oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka, zaś patronat medialny: kwartalnik "mojaWieś", portal internetowy mojaWies.pl, Radio Bielsko, Gazeta Beskidzka, Gazeta Lokalna Wilamowice i Okolice oraz Mój Powiat. W Przeglądzie uczestniczyło 19 zespołów kolędniczych z woj. śląskiego i części Małopolski, tj. KGW: Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Wilamowice, Zasole Bielańskie, Bielowicko, Biery, Bąków, Strumień, Bobrek, Chełmek, Grojec, Poręba Wielka, Witkowice, Podolsze, Frydrychowice, Bieńkówka, Stryszawa Górna.  Zespoły reprezentowały 2 województwa, 5 powiatów i 10 gmin. Przegląd Zespołów Kolędniczych rozpoczęli: Danuta Kożusznik, Prezes Zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej wraz z Waldemarem Pieczarą Przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku Białej. Konferansjerem była Pani Magdalena Więzik. Powitano przybyłych gości m.in.: Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, Poseł RP Małgorzatę Pępek, Wicestarostę Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę, Wiceburmistrza Stanisława Gawlika, Radnych, Sołtysów, Władze Rejonowego Związku, w tym Gertrudę Proksa – członkinię Krajowej Rady KGW, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów i wszystkich przybyłych widzów. Podczas imprezy ponad 400 wykonawców zaprezentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła miła, jeszcze świąteczna atmosfera. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, regionalny upominek i gorące podziękowania za udział w Przeglądzie. Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędniczych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, tudzież integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych. Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła KGW i miejscowych twórców ludowych. Wszyscy uczestnicy zostali też poczęstowani wspaniałymi smakołykami przygotowanymi przez niezastąpione panie z KGW. Opracowanie: Danuta Kożusznik, RZRKiOR Bielsko-Biała Czytaj dalej

1 4

Aktualności regionalne

IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich

W niedzielę 25 stycznia, na sali OSP w Dankowicach roznosił się piękny śpiew kolęd i pastorałek,a to za sprawą IX Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, oświęcimskiego,suskiego ,wadowickiego, żywieckiego. Organizatorami byli: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, M-GOK Wilamowice, KGW Dankowice. Patronat honorowy objęli;Starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Płonka, Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela Patronat medialny objęły: Radio Bielsko, Moja Wieś.pl, Gazeta Beskidzka, Gazeta lokalna Wilamowice i Okolice,Mój Powiat. Tradycyjnie już, przegląd ten składał się z dwóch części. Pani Prezes RZRKiOR Danuta Kożusznik, wraz z przewodniczącym Rady RZRKiOR w Bielsku-Białej Waldemarem Pieczara oraz p. Magdaleną Więzik przywitali przybyłych gości m.in.: Wicestarostę Grzegorza Szetyńskiego,Wiceburmistrza Wilamowic Stanisława Gawlika,Radnych Gminy Wilamowice na czele z przewodniczącym Stanisławem Nycz, Gertrudę Proksa – członkinię Krajowej Rady KGW, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów i wszystkich przybyłych widzów. Na drugą część Przeglądu dotarł senator Andrzej Kamiński. Obie części przebiegały w bardzo świątecznej, radosnej, bożonarodzeniowej atmosferze, a wspaniałym konferansjerem całości była pani Magdalena Więzik. Podkreślić warto, iż występujące zespoły z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom artystyczny. Wiele pochlebnych słów padało w kuluarach nie tylko ze strony gości, ale i samych występujących, a wśród występujących można było dostrzec młodzież. To bardzo cieszy,bo są to zespoły wielopokoleniowe. Dzięki tego typu Przeglądom można zobaczyć zwyczaje Bożonarodzeniowe jak i różnorodność strojów regionalnych, a wszystko to w gwarze regionalnej, gdyż występowały zespoły z części Małopolski i woj.śląskiego. Na dankowickiej scenie zaprezentowało się 19 zespołów, wystąpiło ponad 400 wykonawców. Część oficjalną otworzył Z.R. „Dankowianie”z Dankowic (gospodarze),a zakończył ZPiT„Tradycja” ze Starej Wsi”. Występowały zespoły z ;Bier, Stryszawy Górnej, ZPiT „Wilamowianie” z Wilamowic, Bielowicka, Żabnicy, Bobrka, Chełmka, Frydrychowic, Bieńkówki, Witkowic, Pisarzowic,Grojca, Poręby Wielkiej, Hecznarowic, Zasola Bielańskiego, Bąkowa, Strumienia. Wszystkie zespoły Przeglądu, swoim występem, ciekawym repertuarem oraz wykonawstwem, co jest także ciekawe,nie powtórzyła się żadna kolęda czy pastorałka, wywołały gromkie brawa i uznanie słuchaczy. Występujący przedstawili wysoki poziom artystyczny, jak i większość zespołów przestrzegała zasad Regulaminu IX Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych KGW. Warto też przedstawić zespoły w drugiej części z naszej Gminy, a były to: Z.R.”Pisarzowianki”, Z.R.”Echo”z Hecznarowic, Z.R.”Zasolanie” z Zasola Bielańskiego, ZPiT”Tradycja” ze Starej Wsi ,z powiatu oświęcimskiego: zespół w Witkowic, Grojca,Poręby Wielkiej, a cieszyńskiego: ze Strumienia i Bąkowa. M.innymi zespołowi „Pisarzowianki”, kibicował sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel z małżonką. Każdy zespół otrzymał okolicznościowy dyplom oraz pamiątkę z rąk pana senatora Andrzeja Kamińskiego, wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego ,wiceburmistrza Wilamowic Stanisława Gawlika, pani prezes RZRKiOR w Bielsku –Białej Danuty Kożusznik, Przewodniczącego RM Wilamowic Stanisława Nycza, członka Krajowej Rady KGW Gertrudy Proksa, przewodniczącego Rady RZRKiOR w Bielsku-Białej Waldemara Pieczary .Przegląd zakończono wspólnym, gromkim śpiewem polskiej kolędy „Bóg się rodzi” Gorący poczęstunek przygotowały panie z KGW Dankowice na czele z przewodniczącą panią Anielą Stańko,za co serdecznie dziękujemy. Były także pyszne ciasta, przywiezione przez każdy występujący zespół w ramach akredytacji. Na sali OSP były wystawione różnorodne prace artystyczne, które można było zakupić,a wystawiane były przez panie z KGW z Dankowic, Kaniówka i Dzięgielowa.   Przew.KGW Pisarzowice C.Puzoń Zdjęcia: A.Olearczyk,C.Puzoń Czytaj dalej

1 3

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij