Aktualności

Aktualności ogólnopolskie

Tłum turystów na Śnieżnicy

17 czerwca b.r. po raz kolejny turyści i pasjonaci górskich wędrówek gościli na Śnieżnicy (1006 m.) w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Organizatorem niedzielnego spotkania była Gmina Mszana Dolna oraz Forum Gmin Beskidu Wyspowego, Fundacja Rozwoju Regionu  Rabka i Województwo Małopolskie. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. pięćdziesięcioosobowa grupa turystów z Piekar Śląskich. Gości na szczycie Śnieżnicy powitały: Katarzyna Szybiak - Zastępca Wójta Gminy Mszana Dolna oraz Aleksandra Kania - Przewodnicząca Rady Gminy i  Czesław Szynalik z Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Wędrowcy skorzystali z poczęstunku w postaci kiełbaski z grilla, a na potwierdzenie „zaliczenia” kolejnej beskidzkiej wyspy otrzymali okolicznościową przypinkę.   Tradycją wypraw w ramach akcji OBW są stałe konkursy. Najmłodszym zdobywcą Śnieżnicy okazał się jedenastomiesięczny Marcel z Mszany Dolnej, najstarszym zaś Piotr z Tokarni (79 lat). Elżbieta, która na Śnieżnicę przyjechała z Warszawy, była turystką  z najdalszego zakątka Polski, a Stanisława z Chicago – z najdalszego zakątka świata. Rodzinnie Śnieżną Górę odkrywali Pazdurowie ze Skrzydlnej.  Najlepiej w konkursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym wypadli mieszkańcy Mszany Dolnej: Stanisław (I miejsce) i Feliks (II miejsce). Nagroda za III miejsce trafiła do Krzysztofa z Włosania. „Najmilszą” wybrano Monikę z Wieliczki, a „najmilszym” Ignacego z Tokarni. Laureaci konkursów otrzymali z rąk Katarzyny Szybiak i Aleksandry Kani nagrody ufundowane przez Gminę Mszana Dolna. Mszę świętą dla wszystkich „odkrywców” Śnieżnicy odprawił ksiądz ks. Jan Zając – Kapelan   Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego zlokalizowanego pod szczytem góry. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Dęta „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej. Spotkanie zakończono wykonaniem wspólnej fotografii.   Autor: Magda Polańska Czytaj dalej

0 3

Aktualności regionalne

0 3

Aktualności ogólnopolskie

Patriotycznie i rodzinnie

W Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej odbył się IV Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej dla przedszkoli z Gminy Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Mszana Dolna –  Bolesław Żaba, który zaszczycił organizatorów i gości uroczystości swoją obecnością. Na zaproszenie odpowiedzieli także liczni goście m.in.: dyrektorzy szkół z terenu gminy, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZSiP w Mszanie Górnej oraz mieszkańcy Mszany Górnej. Obchody rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Mszanie Górnej, gdzie wszyscy zgromadzeni zostali serdecznie przywitani przez dyrektor Stanisławę Nowak oraz gospodarza świątyni, proboszcza parafii ks. Mariana Bańskiego. W tym roku uroczystość miała wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegła się z jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Przedszkolaki z terenu Gminy patriotycznymi pieśniami uczcili to ważne wydarzenie. Na scenie wspaniale zaprezentowało się 12 grup, które śpiewająco przedstawiły trudne dzieje naszej dużej i małej Ojczyzny. Podobnie jak w latach ubiegłych, przegląd nie był formą konkursu - nie przyznawano miejsc - dlatego też każda z grup na zakończenie otrzymała pamiątkowe dyplomy, książki i drobne upominki. Podsumowaniem tej niezwykłej lekcji historii była refleksja w wykonaniu uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej. Spotkanie było nie tylko świętem patriotycznym, ale także rodzinnym. Dzieci z Gminnego Przedszkola w Mszanie Górnej przygotowały krótki montaż słowno - muzyczny dla swoich babć, dziadków i rodziców.   Uroczystość zakończyła się przemówieniem Wójta Bolesława Żaby, który przypomniał najważniejsze wydarzenia historyczne i zaznaczył jak ważne jest, by od najmłodszych lat rozwijać poczucie tożsamości narodowej oraz kształtować osobowość Polaka - patrioty.Głos zabrała także dyrektor Stanisława Nowak. Podziękowała wszystkim za obecność, a szczególne wyrazy wdzięczności przekazała uczestnikom i ich opiekunom, księdzu proboszczowi za gościnę a także wszystkim nauczycielom i rodzicom,  którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie imprezy. Wszyscy goście zostali zaproszeni na plebanię, gdzie czekał słodki poczęstunek.   W tym roku na scenie wspaniale zaprezentowało się 12 grup przedszkolaków reprezentujących następujące szkoły: 1)         Zespół Placówek Oświatowych z Kasinki Małej, 2)         Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej, 3)         Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej, 4)         Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, 5)         Szkoła Podstawowa z Glisnego, 6)         Zespół Placówek Oświatowych z Kasiny Wielkiej, 7)         Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej, 8)         Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu, 9)         Szkoła Podstawowa w Łętowem, 10)       Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, 11)       Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce, 12)       Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za życzliwość i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia – wyrazy wdzięczności przekazują organizatorzy. Ogromne podziękowania składamy wszystkim opiekunom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczestników oraz chęć udziału w czwartej edycji przeglądu. Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby odbyły się kolejne. DZIĘKUJEMY!!! Autor: Małgorzata Łabuz   Czytaj dalej

0 1

Aktualności ogólnopolskie

0 1

Aktualności ogólnopolskie

Puellae Orantes zachwycił słuchaczy

Entuzjastycznie, długimi owacjami na stojąco nagrodzili Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes słuchacze w Żabnie. Koncert „MUZYCZNIE ŚLADAMI POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” odbył się 10 czerwca w żabnieńskiej świątyni. Publiczność miała okazję wysłuchać utworów patriotycznych i sakralnych mistrzów różnych epok. Wybrzmiały m.in.: „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Nie rzucim Chryste”, „Do kraju tego” oraz „Magnificat”. Chórowi towarzyszyła sopranistka Aleksandra Topor, a dyrygował ks. Władysław Pachota. Koncert wpisał się w cykl przedsięwzięć organizowanych na terenie Gminy Żabno upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” istnieje od 1985 roku  przy bazylice w Tarnowie. Chór, którego założycielem i dyrygentem jest ks. Władysław Pachota, należy do elity młodzieżowych chórów europejskich. Czterokrotnie pretendował do Grand Prix międzynarodowych konkursów chóralnych – w Arezzo (Włochy), Warnie (Bułgaria), Florencji (Włochy) oraz Rimini (Włochy), gdzie zdobył najwyższe trofeum. Oprócz Grand Prix konkursu chór „Puellae Orantes” otrzymał medal Prezydenta Republiki Włoch. Jest to jedyna tak prestiżowa nagroda zdobyta przez polski zespół w historii konkursu. Tarnowski chór koncertował w większości krajów europejskich i Stanach Zjednoczonych. Wydał 10 płyt CD, z których trzy były nominowane do nagrody FRYDERYK, a jedna z nich otrzymała statuetkę FRYDERYKA. Ponadto wydawnictwa fonograficzne chóru zostały wyróżnione Złotymi Płytami CD i Platynową DVD – jedynym tego typu wyróżnieniem w kategorii muzyki poważnej w Polsce. Dla "Puellae Orantes" powstało ok. 100 utworów zaaranżowanych lub skomponowanych przez czołowych współczesnych kompozytorów. Repertuar siedmiu płyt stanowią utwory w całości lub części skomponowane i zaaranżowane specjalnie dla chóru. Czytaj dalej

0 1

Aktualności regionalne

XX lat Powiatu Bielskiego

  Jubileusz 20-lecia Powiatu Bielskiego uroczyście obchodzono w sobotę tj.16 czerwca br. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze pw. Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej. Mszy tej przewodniczył ksiądz kanonik Jacek Studenski. Po mszy świętej dalsza część uroczystości była w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Przybyłych na galę jubileuszową przywitał gospodarz, a to Starosta Bielski Andrzej Płonka. Wśród zaproszonych osób byli parlamentarzyści, przedstawiciele kościoła w tym biskup Adrian Korczago zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciele samorządu miasta Bielska-Białej, gminy powiatu bielskiego, służby mundurowe jak i liczne organizacje pozarządowe, w tym przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło również radnych wszystkich 5-ciu kadencji jak i pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych. Minutą ciszy uczczono zmarłych na przestrzeni 20-lat radnych jak i pracowników Starostwa. Podczas tych uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski przedstawił krótki rys historyczny, w tym cały proces tworzenia samorządu powiatowego oraz dokonania w dziedzinie gospodarki, edukacji, pomocy społecznej ,promocji i turystyki, służby zdrowia. Następnie były gratulacje, życzenia i kwiaty ,wśród tejże grupy były przedstawicielki Rady Gminy Kobiet w Wilamowicach. Następnie ponad 100 osobom wręczono podziękowania za pracę na rzecz samorządu powiatowego. Otrzymali medal „XX-Lecia Powiatu Bielskiego” Z Gminy Wilamowice medal otrzymał burmistrz Wilamowic Marian Trela i Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Nycz, oraz  Radni Powiatu reprezentujący naszą Gminę ,a mianowicie pani Dorota Nikiel i pan Jerzy Kubik. Cieszy także fakt, że medal otrzymała również prezes Zarządu RZR,KiOR w Bielsku-Białej a jednocześnie radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik. Całość została uwieńczona przepięknym spektaklem muzycznym w aranżacji p.Mateusza Walacha, a w wykonaniu aktorów i wokalistów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Wszyscy obecni zostali „porwani” w niezwykłą  podróż z przebojami „ABBY”. Po tych wspaniałych muzycznych przeżyciach goście zostali zaproszenia na poczęstunek. Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie” Ks.Jan Twardowski, niech ta złota myśl nadal przyświeca kolejnym radnym w kolejnych kadencjach jak i Zarządowi Powiatu . Korespondent Cecylia Puzoń Czytaj dalej

3 20

Aktualności regionalne

Jak to dawniej bywało...

4 koła gospodyń wiejskich i 4 zespoły ludowe wystąpiły na scenie OSP w Gazomi Starej w I Powiatowym Konkursie Obrzędów Ludowych. Było kiszenie kapusty, oczepiny, zapachniało sianokosami, stanęła też bramka weselna. Brawurowe występy oklaskiwała licznie zebrana publiczność i zaproszeni goście. Działo się to w sobotę, 16 czerwca. Zespół pieśni i tańca „Gorzkowice” zaprezentował obrzęd związany z pleceniem wianków, Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy Gazomi Starej postawili bramkę weselną, KGW w Kałku i KGW w Tomawie zainscenizowało oczepiny. Panie z KGW w Babach kisiły kapustę. Do jej deptania zaprosiły wicestarostę Piotra Wojtysiaka, którego starannie przygotowały do pracy – umyły mu stopy i „skróciły” paznokcie – śmiechu było przy tym co niemiara. Za sprawą zespół ludowego „Wolborskie Nuty” po całej sali rozchodził się zapach siana, który u wielu mieszkańców zebranych wśród publiczności przywołał wspomnienia dawnych sianokosów. Na zakończenie widowiska na stogu siana znalazł się wójt Gminy Moszeczenica Marceli Piekarek i wicestarosta Piotr Wojtysiak. Dziecięcy zespół „Koraliki” przybliżył zwyczaj chodzenia z gaikiem – maikiem, a zespół biesiadno-ludowy „Jacy Tacy Moszczeniacy” wystąpił z obrzędami nocy świętojańskiej. Konkurs poprowadziła radna powiatowa i przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Halina Derach. Jury było jednomyślne i nagrodziło wszystkie przedstawienia. Imprezę zorganizowała Gminna Rada Kobiet w Moszczenicy i Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Na tak wspaniałej imprezie nie mogło nas zabraknąć. Polskie zwyczaje i obrzędowość są bliskie naszemu sercu. Razem z Programem "mojaWieś"wspieramy każde przedsięwzięcie, które chroni przed zapomnieniem tradycję rodzimej wsi. Dziękujemy za zaproszenie. Czytaj dalej

2 14

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij