Nasze Sukcesy

Nagrody i osiągnięcia

0 2

Nagrody i osiągnięcia

0 5

Nagrody i osiągnięcia

1 5

Nagrody i osiągnięcia

2 3

Nagrody i osiągnięcia

0 3

Nagrody i osiągnięcia

Złote Honorowe Odznaki "za zasługi dla Województwa Sląskiego dla OSP i sołtysa Pisarzowic

Dnia 10 lutego br. na sali OSP w Pisarzowicach była doniosła uroczystość. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP zostały wręczone dwa odznaczenia - złote odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego. Ale przejdźmy do początku. O godzinie 17:00 prezes OSP Tadeusz Łaś otworzył zebranie i przywitał zebranych druhów, druhny, gości w osobach; Burmistrz Gminy Wilamowice pan Marian Trela, radna Sejmiku Śląskiego pani Danuta Kożusznik, radni Powiatu pani Dorota Nikiel, pan Jerzy Kubik, radni Gminy Wilamowice ,panowie Grzegorz Cieślak,Maciej Derbin, Andrzej Nycz,Damian Bogacz, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg Zbigniew Mizera, sekretarz Zarządu Powiatowego dh.Roman Jędrzejko,wiceprezes zarządu gminnego dh.Jacek Wójcik,prezesi organizacji działających na terenie naszej miejscowości, dyrektor przedszkola pani Grażyna Jurasz, delegacje sąsiednich jednostek OSP, przedstawicielki Hufca Beskidzkiego Związku Harcerstwa Polskiego (z organizacją tą nasza straż podjęła współpracę w 2017 roku), sponsorzy , oraz muzycy orkiestry dętej działającej przy OSP w Pisarzowicach. Orkiestra przywitała zebranych utworami muzycznymi pod batutą Stanisława Trembli. Następnie odegrano hymn strażacki i wprowadzono poczet sztandarowy, by radna Sejmiku Śląskiego pani Danuta Kożusznik ,a zarazem prezes RZR,KiOR w Bielsku-Białej wraz z komendantem Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewem Mizera mogli dokonać ceremonii wręczenia odznaczeń. Złotą Honorową Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach która w ubiegłym roku obchodziła swoje 120-lecie istnienia. O to odznaczenie wnioskowała Rada Sołecka Pisarzowic, a poparł ją RZR,KiOR w Bielsku-Białej na czele z panią prezes Danutą Kożusznik Początek pisarzowickich strażaków zaczyna się z chwilą zakupu działki budowlanej pod budowę strażnicy przez ówczesną Gminę Pisarzowice, a było to 28 czerwca 1897r. W 1907roku wybudowano remizę strażacką z drewnianą wieżą. Natomiast 4lata później w 1911 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, który to zachował się do dnia dzisiejszego. To było ważne wydarzenie w dziejach naszych strażaków ,ponieważ sztandar podnosi rangę organizacji. Nadeszły jednak trudne lata. W latach okupacji remiza została zniszczona w dużym stopniu, a sprzęt zdewastowany. Nie udało się na szczęście zniszczyć zapału naszych strażaków, którzy energicznie zabrali się do pracy. W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą udało się oddać do użytku w 1964roku. Dalsze przebudowy i modernizacja obiektu przeprowadzane były w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dwutysięcznych. Na wysokim poziomie jest także wyposażenie naszych strażaków. W 1968 roku założono przy OSP orkiestrę dętą. Wówczas w jej skład weszli członkowie byłej orkiestry Towarzystwa Gimnastycznego ”SOKÓŁ” z okresu międzywojennego, a także młodzi strażacy. Orkiestra od 1970roku (z małą przerwą) uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich imprezach środowiskowych oraz uroczystościach kościelnych (odpusty, procesje na Boże Ciało, oraz Zmartwychwstanie).W latach swej świetności brała udział w Międzynarodowych, Ogólnopolskich czy Międzywojewódzkich Festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Drugą Honorową Złotą Odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymał sołtys Pisarzowic,druh Stanisław Peszel. O odznaczenie wnioskował Zarząd KGW Pisarzowice, a poparł wniosek RZR,KiOR w Bielsku-Białej i pani Danuta Kożusznik. Pan Stanisław Peszel swoją działalność społeczną rozpoczął w końcówce lat 70-tych. Najpierw jako przewodniczący komitetu rodzicielskiego w przedszkolu ,a następnie w szkole podstawowej w Pisarzowicach. W tym okresie dał się poznać jako znakomity organizator i zebranie wiejskie w listopadzie 1984 wybrało go na Przewodniczącego Rady Sołeckiej Pisarzowic, której przewodniczy do dziś. W ciągu tych 33 lat Pisarzowice pod jego kierunkiem w sposób zdecydowany zmieniały swoje oblicze. Poprawiały się w sposób zdecydowany warunki życia mieszkańców. Początki to przede wszystkim prace związane z budową wodociągu i budową gazociągu. Tego w Pisarzowicach nie było. Rozpoczęto proces porządkowania stanu prawnego dróg, a szczególnie tych dojazdowych do pól. Ponieważ były to z reguły typowe miedze musiały zostać wykonane mostki umożliwiające dojazd do pól, a następnie rozpoczął się długotrwały proces utwardzania dróg i kładzenia nowych nawierzchni. Te prace pozwoliły w 1993 roku ustalić stan prawny wszystkich dróg, nadać im nazwy i nową numerację. Natomiast poprawianie nawierzchni wszystkich dróg to temat który ciągle jest aktualny i ciągle realizowany. W 1992 roku rozpoczęto prace związane z telefonizacją wsi. Na czele społecznego komitetu budowy stał Stanisław Peszel. Te działania służyły oczywiście wszystkim mieszkańcom (w tym także rolnikom). Trudno wymienić wszystkie podjęte działania w ciągu tych 33 lat. Były one jednak na tyle skuteczne, że Pisarzowice od początku lat 2000 stały się bardzo atrakcyjną miejscowością i rozpoczął się prawdziwy boom budowlany. Podsumowaniem może być fakt, że doceniono to w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego, w którym to w listopadzie 2008 roku Pisarzowice zdobyły wyróżnienie. Zaś w 2016r zdobyły II miejsce na najlepszą stronę internetową. Wielokrotnie podkreślany jest fakt, że pan Peszel znakomicie współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi i wspiera je w ich działalności. Jest też członkiem Rady Parafialnej. Należy jeszcze dodać, że pan Peszel przez 5 kadencji był radnym Gminy Wilamowice i aktywnie wspierał te inicjatywy, które w konsekwencji miały służyć poprawie warunków życia mieszkańców Pisarzowic i naszej Gminy Wilamowice. Po tej podniosłej uroczystości, rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze,które bardzo sprawnie prowadził sołtys ,druh Stanisław Peszel i było zgodne z zatwierdzonym przez obecnych Porządkiem Zebrania. Podczas zebrania rezygnację z dalszego prowadzenia orkiestry złożył Stanisław Trembla. W związku z tym Zarząd w trybie pilnym zmuszony jest do poszukania nowego kapelmistrza i podpisania z nim umowy. Z pewnością sytuacja ta będzie miała szczęśliwe zakończenie i nasi muzycy będą grać przy najbliższych świętach, uświetniając je jak to było od prawie 50lat. Po zebraniu ,organizatorzy poczęstowali wszystkich poczęstunkiem,przygotowanym przez panie z KGW Pisarzowice, a czas uświetniła skocznymi utworami orkiestra działająca przy OSP w Pisarzowicach.   Czytaj dalej

1 11

Nagrody i osiągnięcia

0 3

Nagrody i osiągnięcia

Spotkanie z Twórcami i Animatorami kultury Powiatu Bielskiego a.d.2018

W Starostwie Powiatu Bielskiego w środę 31 stycznia , było doniosłe, radosne wydarzenie, a to za sprawą wspaniałych artystów, twórców, działających na terenie powiatu bielskiego,a w szczególności artystów działających i promujących Powiat na arenie nie tylko naszej Małej Ojczyzny, ale i poza nią. Obecni także byli zaproszeni goście, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus,Stanisław Pięta,Mirosław Suchoń,Jerzy Janik, wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych Gmin, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek ,prezes RZKRiOR w Bielsku-Białej oraz radna Sejmiku województwa śląskiego pani Danuta Kożusznik,kierownik Biura Promocji pani Jolanta Konior ze swoim sztabem wspaniałych dziewczyn, które to przygotowały i pełniły pieczę nad porządkiem organizacyjnym, pracownicy Bibliotek Gminnych, dyrektorzy Domów Kultury oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich powiatu. Osoby szczególnie zasłużone, twórcy i animatorzy zostali zaproszeni przez Starostę Andrzeja Płonkę oraz przewodniczącego rady Jana Borowskiego,by złożyć gratulacje,uznanie i podziękować tym wspaniałym ludziom za ich wieloletni wkład na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim. Kiedyś ktoś powiedział; „kulturę tworzy człowiek, ale i kultura tworzy człowieka, bo od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdego z nas.”Dzięki pielęgnowaniu dóbr kultury, każdy z nas uczy się o wybitnych ludziach, poznaje ich. Poznaje ich dzieła -zatrzymane chwile w czasie,bo kiedy tych wspaniałych ludzi nie będzie, będą ich rękodzieła,prace artystyczne, będzie świadectwo ich istnienia, a jeżeli my będziemy pamiętać, następne pokolenia będą pamiętać o nas. Zostały także wręczone odznaczenia. Brązowy medal „Zasłużony kulturze-Gloria Artis” otrzymał pan Florian Kohut z Rudzicy ,którego znakiem firmowym jest „Strach polny”.Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” pan Czesław Kubik artysta ludowy-rzeźbiarz (Czechowice-Dziedzice),a Dyplom Honorowy Ministra Kultury Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy. Naszą Gminę Wilamowice reprezentowały i otrzymały wyróżnienia trzy bardzo energiczne kobiety. Pierwsza to pani dr Jolanta Danek,twórczyni, założycielka i prowadząca od trzydziestu lat Zespół „Cepelia Fil -Wilamowice”. Autorka wydawnictw książkowych stanowiących nieoceniony wkład w propagowanie kultury wilamowskiej w kraju jak i poza granicami. Współautorka licznych akcji promujących nie tylko Gminę Wilamowice, ale powiat w kraju jak i za granicą. Odznaczona medalami ”Za zasługi dla Cepelii”,w 2007 roku Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego przyznał pani Jolancie Danek odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.W 2013 roku otrzymała medal Zasłużony Kulturze „Gloria-Artis”.Ponadto trzykrotnie uhonorowana nagrodą Starosty Bielskiego,za szczególne osiągnięcia dla kultury Powiatu Bielskiego. Druga to pani Urszula Kucharska (dla pani Urszuli Kucharskiej jest to już drugie wyróżnienie z rąk Starosty).Kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach oraz członkini KGW w Pisarzowicach prowadzi dwie grupy teatralne, Teatrzyk dziecięcy „Debiucik” i Teatr „Bezimienni”. Sama też jest reżyserem , scenarzystą spektakli,które wystawia. Obie grupy teatralne zdobywały i zdobywają nagrody i wyróżnienia od szeregu już lat. Inicjatorka i organizatorka od 5 lat „Festiwalu Kultury Wszelakiej” Założycielka i prowadząca Akademię Złotego Wieku w WDK w Pisarzowicach. Od szeregu też lat organizuje i prowadzi w trakcie ferii zimowych i wakacji, serię warsztatów dla dzieci i młodzieży „Artystyczne ferie i wakacje”. Najbardziej popularne są warsztaty rękodzielnicze Klubu Rękodzieła CafeART, na których to powstają „cudeńka” oraz „cuda -wianki” cieszące niejedno oko. Dzięki jej pomysłom, efektywnemu zarządzaniu, wspaniałej organizacji przez cały rok,w Domu Kultury w Pisarzowicach, każdy chętny ,może znaleźć coś dla siebie i przyjemnie spędzić czas. Dla ciekawostki w miesiącu styczniu br roku przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach przewinęło się ok.1000osób. Świetna fotografka ,mająca na swoim koncie wiele wystaw dokumentujących jej podróże po świecie,gdyż jako kulturoznawca interesuje się kulturą innych krajów. Trzecia to pani Jadwiga Piłot, przewodnicząca KGW na Kaniówku w Dankowicach, a obecnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Pani Jadwiga Piłot w budynku świetlicy prowadzi zajęcia z dziećmi z Kaniówka, warsztaty plastyczne,spotkania, konkursy, zajęcia bibułkarskie i ceramiczne. Warto podkreślić jej zdolności malarskie. Spod jej drobnych dłoni wychodzą piękne obrazy przedstawiające naturę;kwiaty, pola,łany zbóż. Działaczka w grupach charytatywnych parafii. Przywiązuje dużą wagę do propagowania lokalnych tradycji, obrzędów,dziedzictwa kulinarnego. Dzięki jej pomysłom artystycznym,imprezy środowiskowe (dożynki, kulinaria czy Wilamowskie Śmiergusty”) dekorowane są jej rękodziełem artystycznym. Całą uroczystość, uświetnił występ ZR „Zabrzeg” z Zabrzega. W kuluarach można było podziwiać wystawę płaskorzeźb pana Czesława Kubika. Czytaj dalej

1 6

Nagrody i osiągnięcia

2 5

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij