Aktualności

Aktualności ogólnopolskie

0 2

Aktualności ogólnopolskie

1 3

Aktualności ogólnopolskie

Powiat Piotrkowski jest SUPER

Już po raz drugi Powiat Piotrkowski znalazł się w czołówce najlepszych samorządów w Polsce i został SUPER POWIATEM. To wyróżnienie przyznają eksperci Związku Powiatów Polskich, który od lat prowadzi ogólnopolski ranking gmin i powiatów. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, działających na rzecz lokalnej społeczności. Okazją do pochwalenia się tym sukcesem i podsumowania minionego roku był Koncert Noworoczny w Moszczenicy, którego gospodarzem był starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała. Podczas uroczystości wręczono również nagrody specjalne dla osób angażujących się w projekty powiatu. Nagrodę za Akademię Ruchu otrzymał Jarosław Nitek. W kategorii Małe Granty nagrody otrzymali: Halina Derach i Wojciech Jarzębowski. Halina Derach otrzymała również nagrodę dla najaktywniejszych Pań, działających w Kolach Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu piotrkowskiego. Starosta przyznał również nagrody w kategorii KGW - Pokolenia. KGW SROCK · Irena Osmulska – seniorka · Irena Oleksiewicz – córka · Grażyna Bąbol – wnuczka KGW SIEROSŁAW · Marianna Ryś - seniorka · Zofia Bogdan – córka · Anna Kacperska – wnuczka KGW KIEŁCZÓWKA · Julia Kawnik – seniorka – nie żyje – medal odebrała synowa · Irena Krawentek – córka · Agnieszka Wolińska – wnuczka KGW JAROSTY · Zofia Pęcina – seniorka · Maria Olejnik – córka · Monika Olejnik – wnuczka · Katarzyna Olejnik – wnuczka KGW RACIBOROWICE · Janina Hejduk – seniorka · Agnieszka Chrustowska – córka · Patrycja Chrustowska – wnuczka KGW POMYKÓW · Halina Derach – seniorka · Marzena Midera – córka · Karolina Midera – wnuczka KGW RAKÓW · Jadwiga Jaworska – seniorka · Danuta Dziadczyk– córka · Agnieszka Dudkiewicz – wnuczka KGW GAZOMIA STARA · Maria Jęczmieniak – seniorka · Teresa Staniaszek – córka · Monika Staniaszek – wnuczka Czytaj dalej

1 5

Aktualności ogólnopolskie

1 4

Aktualności ogólnopolskie

0 2

Aktualności ogólnopolskie

Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach - to już 60 lat

Pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji z życia wsi w okresie tuż po II wojnie, kiedy to ożywiło się życie we wsi. Około 100 mieszkańców Rodak otrzymało pracę w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach. Rozpoczęły się starania o umożliwienie dzieciom nauki. Uruchomiono szkołę dla młodszych dzieci, starsi mieli możliwość nauki w szkole w Chechle. Grono pedagogiczne z roku na rok powiększało się, aż wreszcie w 1954r. uruchomiona została w Rodakach szkoła 7-klasowa. Również w roku 1954 powstała Gromadzka Rada Narodowa w Rodakach i poczta. W 1955 rozpoczęto starania o parafię. W 1957 powstało Koło Gospodyń Wiejskich. KGW w Rodakach na przestrzeni lat było bardzo aktywne. Razem ze strażakami i komitetem rodzicielskim szkoły, KGW organizowało spotkania, utworzyli nawet grupę teatralną, a spektakle prezentowali w pobliskich wsiach. Jednym z ważniejszych spektakli to „Damy i Huzary” prezentowany był w kilku wsiach powiatu olkuskiego o czym kilka lat temu wspominała 100-letnia Aniela Jarząbek. Zarobione pieniądze przeznaczali na wyposażenie klas szkolnych. Organizacje organizowały zabawy taneczne, w których uczestniczyło bardzo dużo ludzi, głównie rodzice dzieci szkolnych. Podczas tych imprez nigdy nie brakowało pań z KGW. Pamiątek z tamtego okresu jednak nie ma, pozostały jedynie zapiski w kronice. Ale są już fotografie z lat 80-tych. To nasza członkini, pani Daniela Mrówka licząca 89 lat, jest właścicielką wspaniałych pamiątkowych zdjęć z tamtego okresu. Jest pamiątka z wyjazdu do skansenu w Pszczynie z teatrem, w którym uczestniczyło wiele młodych ludzi (1985r.). Są zdjęcia prezentujące wyroby rękodzielnicze naszych pań w domu kultury w Kluczach (1982 i 1983r). Udokumentowany udział w procesji Bożego Ciała (1985r.) Dożynki w Golczowiach (1980r), pamiątkowe zdjęcie z Ks. Stefanem Walusińskim przed kościołem (1980r). Kobiety uczestniczyły w procesjach i wielu uroczystościach religijnych, zawsze w swoich regionalnych strojach. Zespół Rodaczanki starał się też o nowe spódnice i bluzki, widać na fotografiach, że ich stroje zmieniały się. Kolejna fala aktywności kobiet rozpoczęła się w roku 2000 i trwa do dzisiaj. Tak wiele dzieje się w KGW, że trudno opisać wszystko bardzo szczegółowo. Wprawdzie jest to jakby kontynuacja działań poprzednich grup kobiet, ale ze względu na nowe możliwości aktywność kobiet jest zdecydowanie większa. Obecnie jest w KGW kilka pań, które w latach 80 -tych jako młode dziewczynki towarzyszyły swoim mamom w różnego rodzaju imprezach. Chociaż czasy się zmieniły to jednak potrzeba bycia razem pozostała. Dlatego też kobiety tworzą piękną organizację, która zapewnia ciągłość w kultywowaniu kultury ludowej i tradycji. Jak dotąd nie miałyśmy okazji zaprezentować na szerszym forum naszych dokonań. Ogromnie się cieszymy, że dzisiaj podczas jubileuszowej uroczystości z okazji 60-lecia naszego koła możemy zaprezentować w skrócie dorobek naszej organizacji. Pragniemy się pochwalić realizowanymi projektami, które pomogły nam zdobyć znaczne środki na zakup porcelany i różnego rodzaju sprzętów do naszej świetlicy, a także dokonać zakupów materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć warsztatowych. Stworzyłyśmy Klub Pracy Twórczej pod nazwą „Otwarte drzwi”, podczas zajęć wykonujemy mnóstwo ciekawych rękodzielniczych przedmiotów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami. Klub działa od września 2015r. Obecnie uczestniczy w nim ok. 15 osób. Krótka historia KGW Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach powstało w 1957r. Pierwszą przewodniczącą była Stanisława Zielińska. Kolejnymi przewodniczącymi KGW były: Bronisława Gdula, Zenona Szymonek, Maria Konieczniak (która w 1979r. założyła zespół śpiewaczy RODACZANKI), kolejne przewodniczące to Jadwiga Ziaja i Eugenia Bretner. Obecnie funkcję przewodniczącej sprawuje Alicja Jeziorna. Koło liczy 35 członkiń, a zespół RODACZANKI 15 pań. Bogactwem wioski Rodaki jest kultywowanie przez kobiety kultury i tradycji ludowych, które ukształtowały się na przestrzeni dziesiątków lat. To one gromadzą stare piosenki, zwyczaje i obrzędy, przypominają lokalną historię, odtwarzają przepisy kulinarne i rękodzieło. Nikt z mieszkańców Rodak nie ma wątpliwości, że to właśnie kobiety aktywizują znaczną część społeczności lokalnej poprzez swoje spotkania, uczestnictwo w uroczystościach świeckich i religijnych, wspólne biesiadowanie oraz poprzez twórczą pracę: szydełkowanie, bibułkarstwo, hafty, tradycyjne specjały. Warto także wspomnieć o folklorze i tradycjach regionalnych prezentowanych podczas różnego rodzaju festiwali kultury wiejskiej, podczas dożynek i świąt okolicznościowych. KGW w Rodakach jest współorganizatorem imprez i wielu uroczystości lokalnych. Zespół RODACZANKI jako zespół folklorystyczny wielokrotnie występował na festiwalach zespołów ludowych nie tylko w gminie ale również poza powiatem olkuskim. Śpiewa podczas organizowanych w Rodakach wspaniałych imprez np. Dzień Chleba, Przygoda z Zielona Gęsią, Festiwal Koszenia Łąk oraz podczas dożynek, Dni Rodziny. Kobiety bardzo mocno angażowały się w różne działania podczas realizacji różnych projektów na przestrzeni lat. Imprezy ściśle łączyły się z realizowanym od 2002r. projektem pt. „Zielona Gęś w krainie Białego Puchu”. Ten projekt bardzo mocno mobilizował do działania panie z KGW jak też wszystkich mieszkańców wioski. To dzięki temu projektowi odwiedzili nas znakomici goście z kraju i zagranicy. Wśród tych gości była pani Kira Gałczyńska, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, marszałkowie i wojewodowie urzędów małopolskich, dziennikarze wysoko nakładowych gazet niemieckich, naukowcy wyższych uczelni itp. To właśnie panie z KGW przygotowywały poczęstunek dla tych gości i występowały ze swoim ciekawym regionalnym repertuarem. Projekt „Zielona Gęś” pozwolił na wskrzeszenie zapomnianego już zwyczaju darcia pierza. Ten zwyczaj okazał się ewenementem i został uhonorowany przez telewizję krakowską. Ekipa telewizji nagrała krótki film z naszymi paniami w roli głównej. Wielką pociechą dla mieszkańców był działający przez 10 lat kabaret Swojacy, którego założycielką była członkini KGW Leokadia Wesołowska przy dużym wsparciu pani Haliny Siordek. Z biegiem lat poszerzało się grono członków kabaretu, jego członkiem był między innymi Grzegorz Binek. Kabaret występował na wielu scenach w Małopolsce i na Śląsku, zdobywając nagrody i dyplomy. Aktywna działalność organizacji KGW a szczególnie jej przewodniczącej sprawiła, że powstała nowa amatorska grupa kabaretowa o nazwie „Trzy po trzy”. Wielokrotnie prezentująca się na scenie Domu Kultury w Kluczach oraz na imprezach lokalnych. Warto wspomnieć, że 10 pań członkiń KGW śpiewa również w utworzonym w 2012r. mieszanym zespole wokalnym RODACZANIE, który liczy 24 osoby – 14 pań i 10 panów. W roku 2017 Zespół Rodaczanie obchodził jubileusz 5-lecia. Z tej okazji odbył się koncert w Domu Kultury Papiernik w Kluczach. Przedstawię jeszcze państwu realizowane projekty na przestrzeni lat 2000-2016 przy współpracy wszystkich organizacji wiejskich, w tym kobiet z KGW: 1. Organizacja wspaniałej imprezy Dzień Chleba w 2000r. oraz kolejny Dzień Chleba w 2002r. 2. Realizacja projektu Zielona Gęś w krainie białego puchu, projekt nagrodzony przez Fundację Wspomagania Wsi i agendę ONZ – UNDP w 2003r. 3 Projekt „Rodaki – historia życia babć i dziadków” nagrodzony przez Fundację Wspomagania Wsi 4. Projekt „Moja wieś – wsią europejską” w 2004r. w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej – obecna była wówczas ekipa Telewizji Polskiej, która przez dwa dni nagrywała nasze działania i w rezultacie powstał film prezentowany wielokrotnie w programie pierwszym telewizji 5. Projekt „Dzwonnica w krainie białego puchu” - nagrodzony przez Fundację Wspomagania Wsi, w ramach którego odbudowano zabytkową dzwonnicę przy zabytkowym kościółku 5. Projekt „Gęsim krokiem do przodu” - projekt polegał na organizacji trzydniowych warsztatów związanych z Odnową Wsi i projektowaniem przestrzeni publicznej. Prelegentem był prof. Politechnki Koszalińskiej – pan Idziak 6. Wieś Rodaki przystąpiła do konkursu o „Krajową Nagrodę Dziedzictwa 2005”. Rodaki zajęły I miejsce w kraju. Otrzymaliśmy 1000 dolarów nagrody, pieniądze przeznaczyliśmy na zakup ławek do naszej szkoły 7. Organizowaliśmy 2005r. Konferencję pt. „Gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku”, w której wzięło udział wielu znakomitych gości między innymi przedstawiciele: ministerstwa rolnictwa, Firmy Agro – smak, przedstawiciel japońskiej firmy z Krakowa produkującej puchowe kołdry, obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz mieszkańcy wsi Rodaki oraz okolicznych miejscowości. Otrzymaliśmy wówczas certyfikat Ministerstwa Rolnictwa informujący, że „Tuszka gęsi zatorskiej„ hodowana w Rodakach została wpisana na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych – gęsi hodowały głównie kobiety z KGW. 8. W 2007r zorganizowalismy Festiwal Koszenia Łąk i Mistrzostwa w Koszeniu Kosą. Uczestniczyło około 20 kosiarzy w tym dwie panie z naszego KGW 9. Realizowaliśmy projekt „Chcemy zatrzymać czas” - powstała Izba Regionalna 10.Gościliśmy w 2007r. przedstawicieli Instytutu Spraw Publicznych, który uznał nasze działania za przykładowe. Na bazie naszych działań powstały książki „Siła wspólnoty” oraz „Społeczność lokalna w działaniu”. Instytut sporządził też monografię wsi Rodaki. Instytut Spraw Publicznych docenił piękną współpracę wszystkich miejscowych organizacji, w wydanych publikacjach podkreślany jest niespodziewany sukces wsi ...cytat: „Rodaki stały się sławne również poza regionem, odwiedzają wioskę różne telewizje, przedstawiciele polskich i zagranicznych dziennikarzy, wieś zdobywa prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Postanowiliśmy zbadać ten fenomen”. Przedstawiciele ISP przeprowadzili 10 wywiadów, również z ówczesną przewodniczącą KGW panią Eugenią Bretner. Jak dowodzą fakty, wieś Rodaki budowała swój potencjał na przestrzeni kilkudziesięciu lat, były też okresy stagnacji, ale wracała dynamika przemian. To zasługa KGW, strażaków, sołtysa, radnej, szkoły i oczywiście mieszkańców, których praca społeczna na rzecz wsi na przestrzeni lat jest nieoceniona. 11. Realizowaliśmy projekt „Dziedzictwo kultrowe wsi Rodaki” - wydana została publikacja ze zdjęcia 24 domków drewnianych w Rodakach 12. W 2010r. odbyły się w Rodakach Gminne Dożynki, które połączone były z Jarmarkiem Smaków. Impreza na bardzo wysokim poziomie, wzięły w nich udział kobiety ze wszystkich kół w gminie, prezentując swoje regionalne potrawy. 13. Wieś zorganizowała bardzo piękną plenerową imprezę pt. „Otwarte zagrody” prezentującą dorobek kulturowy wsi, a przede wszystkim dorobek członkiń KGW. Zaprezentował się kabaret Swojacy i kapela góralska z Wisły, a wśród nich kontrabasista z zespołu Golców. Otwarte zagrody czyli tematyczne prezentacje na kilku posesjach – prezentacja rękodzieła, obrzędów, był hotel na sianie, kiszenie kapusty, darcie pierza, pyszne pierogi oraz prezentacja historycznych zdjęć z życia wsi. 14. W roku 2013 odbyły się w Rodakach Dożynki Wojewódzkie. Wówczas czekało nas wiele pracy, sprzątaliśmy otoczenie po budowie nowej świetlicy, strażacy siali trawę i wyrównywali teren, kobiety sprzątały i urządzały wnętrze, przygotowywały gadżety, przygotowywały potrawy – to było 100% mobilizacji kobiet z KGW, strażaków i mieszkańców. Kolejne realizowane przez KGW projekty grantowe: 1. Projekt „Kobiety do dzieła” - w ramach tego projektu zakupiono do nowej świetlicy zastawę porcelanową na 120 osób oraz trzy podgrzewacze 2. W ramach projekt „ Jest takie miejsce – wszystko dla seniora” - zakupiono 100 filiżanek 3. W ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe wsi Rodaki w okresie 25-lecia” - zakupiono 3 szafy, 3 stoły i 12 krzeseł oraz materiały dekoracyjne na warsztaty dla kobiet. 4. Były także realizowane dwa projekty wspólnie ze Stowarzyszeniem NIKIFOR działającym przy Sanatorium w Jaroszowcu polegające na organizacji warsztatów z zakresu zdrowia. Bardzo wielkim przedsięwzięciem społeczności Rodak, w tym pań z KGW, była organizacja w 2016r. uroczystości związanej z jubileuszem 630-lecia wsi Rodaki, która odbyła się 18 czerwca 2016r. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Było historycznie, radośnie i niepowtarzalnie. Panie z KGW i członkowie zespołu RODACZANIE zaprezentowali się w historycznych strojach. Rycerzy nie brakowało, a cały klimat imprezy był niewątpliwie średniowieczny. Klub Pracy Twórczej „Otwarte drzwi” działający przy KGW, który powstał we wrześniu 2015r. połączył kobiety z pasją, które systematycznie jeden raz w tygodniu spotykają się i tworzą: kwiaty bibułowe, kwiaty z kolorowych kordonków, serwetki szydełkowe i różnego rodzaju zwierzątka i postacie, aniołki, dzwoneczki itp. W okresie przedświątecznym wykonują przepiękne bombki różnymi technikami. Korzystały z bombek styropianowych, które wyklejały koronką gipiurową, zdobieniami pasmanteryjnymi, ślimaczkami wykonanymi z higienicznych chusteczek itp. Bombki są pomalowane odpowiednią farbą zabezpieczającą zdobienia. Jedna z kobiet wykonuje piękne kartki świąteczne i okolicznościowe. Z wikliny papierowej kobiety wykonują choinki, wieńce, koszyczki, gwiazdy serduszka. W okresie świąt wielkanocnych wykonują odpowiednio: malowane i strojone jajka, kurczątka, koszyczki, serwetki itp. Inną pasją są wspólne spacery z kijkami nordic walking. W okresie od maja do października chodzimy w grupie około 15-20 osobowej na spacery. Maszerujemy około 10-15 km (kije zostały zakupione w ramach realizowanego projektu grantowego w 2013r.). Podczas spacerów odwiedzamy miejsca, które pamiętamy z dzieciństwa, z którymi łączą się jakieś wspomnienia. Nasze jurajskie tereny są wymarzone na spacery. Jest mnóstwo duktów leśnych, piękna przyroda, miejsca do odpoczynku, gdzie można napić się źródlanej wody i przy ognisku upiec kiełbaskę. Bardzo często podczas spacerów towarzyszą nam panowie, często są to małżeństwa. Promujemy spacery, zachęcamy koleżanki i kolegów, jest nas coraz więcej. Spotykamy też naszych mieszkańców spacerujących w innych grupach. Uczestniczyliśmy również w organizowanych przez Oddział PTTK w Kluczach marszach przez Pustynię Błędowską. Na zakończenie mała refleksja: Rodaki to wioska o silnym potencjale społecznym i długich tradycjach różnorakich działań. I chociaż w historii Rodak było wiele trudnych momentów to okazało się, że te trudne chwile wzmocniły wspólnotę. Jest tak do dzisiaj i nich tak będzie na zawsze. Informację przygotowała Halina Ładoń - radna wsi, członkini KGW                                                                                          Czytaj dalej

2 4

Aktualności ogólnopolskie

4 4

Aktualności ogólnopolskie

1 3

Aktualności ogólnopolskie

"Gwara śląska na wesoło"!

„Gwara śląska na wesoło” to turniej KGW organizowany w województwie śląskim. Od 13 lat organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Zwycięskie KGW w gminach prezentują swoje talenty na Turnieju Powiatowym w Rybniku. Ideą Turnieju jest kultywowanie i propagowanie gwary śląskiej. Na turnieju Gospodynie prezentowały scenki kabaretowe: „U sąsiada za płotem“, piosenkę o górnikach, a zdolności kulinarne można było ocenić, kosztując pyszne faworki. Nasze Koło czyli Gospodynie z Czuchowa też tam były. Zaprezentowałyśmy napisana przez nas piosenkę o górnikach. Tematyka górnicza jest bardzo bliska naszemu sercu, gdyż przez 100 lat „fedrowała“ u nas kopalnia „Dębieńsko“ , która niestety została zamknięta. Piosenka o górnikach … niby zwykła piosenka, my postanowiłyśmy ją zaśpiewać ubrane w galowy mundur górniczy, ukazując w ten sposób piękno tego stroju! I to był strzał w dziesiątkę!!! Cała widownia była zaskoczona i zachwycona, widząc na scenie „Górniczki“. Faworki upieczone przez wszystkie kola, którymi częstowali się goście były pyszne. Wracając do występów członkiń KGW na deskach teatru, cała widownia otrzymała duża dawkę śmiechu, dzięki pomysłowości, kreatywności i talentom naszych gospodyń. Poznała także stroje, piosenki i taniec ludowy Kaszub, dzięki specjalnym gościom czyli członkiniom KGW Chwaszczyno. Wszystkie koła KGW zostały nagrodzone brawami i nagrodami ufundowanymi przez burmistrzów, starostów, posłów i europosłów. Już dziś zapraszamy na następny rok. Tekst nadesłała: Urszula Sędzik z KGW Czuchów. Czytaj dalej

1 9

Aktualności ogólnopolskie

Spotkanie z Mieczysławem Święcickim

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lutego 2018 w wieku 81 lat zmarł Książę Nastroju Mieczysław Święcicki Niezrównany wykonawca ballad oraz romansów cygańskich i rosyjskich. Artysta Piwnicy pod Baranami od 1958 r. Aktor Teatru Starego, Rapsodycznego i Teatru 38. Na scenie Piwnicy występował do końca. Odznaczony m. in. medalami „Honoris Gratia”, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Z okazji 75 urodzin otrzymał klucze do miasta Krakowa. W naszej pamięci pozostanie jako czarujący gentelman i niezwykle barwna postać polskiej sceny – na profilu FB Piwnicy pod Baranami napisali Przyjaciele Mieczysława Święcickiego. Na wieść o Jego śmierci przed oczami niektórych mieszkańców Gminy Mszana Dolna stają obrazy z niezwykłego spotkania z Legendą Piwnicy pod Baranami, w  październiku 2008r. Gospodynie olszowskie częstowały go zagórzańskimi potrawami podczas Jesiennego Chartu w Zakopanem.  Było to dwunaste Ogólnopolskie Spotkaniu Ludzi Wolnych Zawodów. Po Tatry zjechali wówczas muzycy, artyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, aby wziąć udział w imprezie, spotkać się, poznać, zauroczyć górską jesienią. Impreza miała również wątek charytatywny – „Jesienny Chart” sponsorował wakacje dzieci z terenów popegieerowskich, fundował sprzęt rehabilitacyjny, organizował konferencje naukowe. W 2008r. roku specjalną atrakcją dla uczestników „Jesiennego Chartu” był występ kapeli „Olszowianie” z Olszówki, w której „batutę” dzierżył Jan Nawara oraz poczęstunek potrawami regionalnymi z Olszówki. Zagórzańskie specjały przygotowały Panie z tamtejszego Koła Gospodyń: nieżyjąca już dzisiaj Maria Górecka (Przewodnicząca), Maria Nawara, Genowefa Fudro, Urszula Góralik,  Grażyna Żurek i Monika Nawara. Jak to już jest w olszowskiej tradycji – dzielnie pomagali im: Andrzej Żurek (ówczesny Naczelnik OSP, dzisiaj również nieżyjący), Tadeusz Wacławik, Wojciech Gil, Adam Wacławik i Mieczysław Zapała. Kapuśniakiem z golonką, chlebem ze smalcem, ogórkami kiszonymi oraz wypiekami z Olszówki zajadali się m.in. Mieczysław Święcicki (Legenda Piwnicy pod Baranami), Ewa Kasprzyk, Andrzej Szopa, Zbigniew Książek (poeta i autor oratoriów do muzyki Piotra Rubika) oraz Marcin Kwaśny (aktor Teatru KWADRAT). Dzisiaj z sentymentem wspominamy tamten dzień – podkreślają olszowianie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy osobiście poznać i ugościć Mieczysława Święcickiego. Tekst nadesłała: Magda Polańska Czytaj dalej

1 3

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij