Nasze Sukcesy

Nagrody i osiągnięcia

Kolędowanie członków ZR"Pisarzowianki"

Śpiew kolęd, pastorałek czy piosenek świątecznych zawsze nastraja radośnie wręcz magicznie. Nucimy, śpiewamy w zaciszu domowym na deskach scen dużych i małych jak i kościołach. Członkowie Z.R.”Pisarzowianki” jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia AD. 2021 wystąpili na scenie w D.K. ”Włókniarzy” w Bielsku-Białej, by zaprezentować się przed komisją kwalifikacyjną do 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Jednakże wcześniej należało przesłać nagrania występu zespołu do Będzina. Nagraniami zajął się nasz akompaniator Jakub Żemła. Za sprawą Festiwalu kolejny już raz cała Polska połączyła się wspólnym śpiewem głosząc radość Bożego Narodzenia. Będziński Festiwal jak mówią organizatorzy to w szczególności promocja dla młodych talentów, gdyż jest to okazja do przybliżenia roli, jaką polska tradycja kolędowania ma w kształtowaniu narodowego ducha. Popularyzowanie tradycji regionalnej i folklorystycznej nie tylko w śpiewie ,ale i pokazaniu strojów regionalnych czy obrzędów. Cieszy zwłaszcza fakt obecności polonijnych zespołów zza wschodniej granicy, bo jest to okazja do przypomnienia o polskości z Białorusi i Ukrainy. W tym AD 2022 członkowie z werwą śpiewali na naszej rodzimej scenie w GCDT w Pisarzowicach na zaproszenie pani Urszuli Kucharskiej i Magdaleny Chrobak .W dniach 19 i 20 stycznia w budynku Centrum rozlegał się gromki wspólny śpiew tradycyjnych  kolęd. W pierwszym dniu członkowie zaprezentowali się małym i większym aktorom „Debiuciku” i” Bezimiennych” oraz gościom zaproszonym. Nie omieszkał zawitać wysłannik Mikołaja, który to przy śmiechu i radosnego gwaru wręczał upominki zebranym z Sali GCDT. W drugim dniu na sali zebrali się studenci AZW, wśród nich były także członkinie KGW „Strażniczki Tradycji”. Było oczywiście gwarnie i radośnie. Nie zabrakło wspólnego śpiewu naszych polskich kolęd przy akompaniamencie Kuby i sympatycznego akcentu „Dnia babci i dziadka”. Wszyscy obecni na sali studenci jak i członkowie zespołu otrzymali od Mikołaja piękne wiosenne kwiaty, a studenci upominki świąteczne. Członkowie wzięli udział w XXI edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkanie z kolędą” im.Piotra Jakóbca. Tym razem zagościli do kościoła parafialnego pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej. Następnie 23 stycznia 2022, w budynku Domu Kultury w Przeciszowie rozlegał się piękny  śpiew kolęd i pastorałek ,a to za sprawą XII Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, w którym to wystąpił ZR”Pisarzowianki”,którego organizatorem był RZRKiOR w Bielsku-Białej, Gminna Biblioteka w Przeciszowie i Koła Gospodyń w Przeciszowie i Piotrowicach. Jeszcze tylko jak nasza tradycja nakazuje członkowie zakończą okres kolędowy śpiewem w  kościele pw.Św.Marcina w Pisarzowicach. Czytaj dalej

0 1

Nagrody i osiągnięcia

Regionalny Przegląd Potraw i Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych na ziemi koziańskiej.

        W tym AD 2021 Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego- Przegląd Potraw Regionalnych oraz Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych odbyły się na Dożynkach Gminnych w Kozach. W Przeglądzie Potraw Regionalnych Gminę Wilamowice reprezentowały trzy Koła Gospodyń Wiejskich; z Dankowic, z Kaniówka i Wilamowic. Natomiast w Konkursie Wieńców Dożynkowych ,swoje dzieła wystawiły KGW Strażniczki Tradycji z Pisarzowic i KGW z Dankowic. W tym roku formuła Przeglądu Potraw Regionalnych została zmieniona. Obostrzenia należało zachować i z Powiatu Bielskiego swoje specjały wystawiały panie z 10 Gmin po trzy Koła Gospodyń Wiejskich. Każda Gmina przygotowała 5 kategorii potraw: danie główne, zupa, produkt, ciasta i desery oraz napoje lub nalewki. Reprezentantki Gminy Wilamowice otrzymały nagrodę za zalewajkę z ziemniakami. Panie z Gminy Wilamowice wystawiały do degustacji ciasta: murzynek na winie ,kruche cisto ze śliwkami, nalewki; Imbirówkę, Ratafię, miks kawowy (KGW Stara Wieś), pasztet z surowego boczku ze swojskim chlebem i chrzanem , zalewajkę z ziemniakami oraz żeberka z kapustą. W konkursie wieńców dożynkowych którego organizatorami i sponsorami był; Starosta Powiatu Bielskiego, RZRKiOR w Bielsku-Białej oraz Gmina Kozy. W kategorii wieńców dożynkowych Kompozycje ,wieniec MŁYN z Pisarzowic zdobył II miejsce. Warto zaznaczyć, że wszystkie wystawiane wieńce ,a było ich 17 były wręcz mistrzowsko wykonane, misternie zrobione  arcydzieła. Podczas trwania Dożynek Gminy Kozy nie zabrakło innych atrakcji, a przez dwa dni było ich bardzo wiele. Nie zabrakło dostojnych gości, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, artystów, mieszkańców. Nie zabrakło słońca, wspaniałych humorów, zabawy, jadła wszelakiego i trunków. Czytaj dalej

0 1

Nagrody i osiągnięcia

Trzy publikacje książkowe w Pisarzowicach

        Pisarzowice w swoim  godle mają atrybuty pisarza. Z świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego o samorządzie terytorialnym ,każdej gminie przysługiwało prawo do posiadania i używania swojego herbu i pieczęci. Z drugiej połowy XIX stulecia gmina Pisarzowice posiadała w dokumentach odcisk pieczęci. Prawdopodobnie pieczęć tę otrzymała nasza miejscowość podczas reformy administracyjnej jeszcze końcem XVIII wieku przeprowadzonej przez Austriaków na terenie Galicji. Tłok z godłem przedstawiał dwa skrzyżowane gęsie pióra. Prawdopodobnie wybór takiego godła był związany z nazwą naszej miejscowości. Pisarzowice to etymologicznie-wieś pisarza, wybrano więc atrybuty pisarza; gęsie pióra. Z pewnością te gęsie pióra czuwały nad naszymi mieszkańcami, którzy przez wieki garnęli się do wiedzy. Z pewnością mieszkańcy z wielką radością przyjęli wiadomość o promocjach książkowych, dotyczących naszych mieszkańców jak i naszej miejscowości. We wszystkich trzech promocjach uczestniczyli zebrani goście zaproszeni przez księdza proboszcza Pisarzowic, burmistrza Wilamowic i autorów publikacji. Z pewnością  trwające jeszcze (choć niewielkie) obostrzenia pandemii nie zezwoliły na wypełnienie sali na 100%. ”Maraton” bardzo ciekawych i bliskimi nam publikacji trwał przez trzy dni w budynku Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (filia M-GOK Wilamowice) i był w dniach od 15 do 17 czerwca br. Był on w ramach projektu pn. „Wydanie czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice”. Wnioskodawcą projektu była Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Pisarzowicach, a całość prac koordynował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, który był partnerem projektu, odpowiedzialnym za realizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadania. 15 czerwca odbyła się promocja książki pt. „Krótkie  historie o Żołnierzach I Wojny Światowej  pochodzących z Pisarzowic”, której autorami są mieszkańcy Pisarzowic panowie Bronisław Gawron i Tomasz Woźny. W książce tej opisane zostały historie żołnierzy i ich losy w czasie działań wojennych I wojny światowej oraz efekty poszukiwań informacji w wojskowych austriackich archiwach o poległych ,zaginionych lub wziętych do niewoli włoskiej i rosyjskiej żołnierzy pochodzących z Pisarzowic. Wspomniana zostały także spisane na podstawie rozmów z krewnymi osób biorących udział w I Wojnie Światowej, starych fotografii z tego okresu, przechowywanych w rodzinnych albumach. Książka ta została poświęcona pisarzowickim ochotnikom, druhom ówczesnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i umundurowanym dzięki składkom Towarzystwa, a także mężczyzn powołanych do wojska austriackiego. Zakończeniem tejże bogatej we wspomnienia książki było złożenie hołdu poległym żołnierzom pod tablicą pamiątkową na budynku GCDT. Kwiaty złożyli burmistrz Wilamowic Marian Trela, proboszcz parafii ks. Janusz Gacek, wnuk płk Mariana Pilarskiego - Dariusz Pilarski oraz autorzy publikacji Bronisław Gawron i Tomasz Woźny. 16 czerwca kolejną promocję rozpoczął koncert młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy OSP. Była to książka  dh.Marka Okrenta, również mieszkańca Pisarzowic pt. „Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach”. Jak powiedział autor, chciał by opracowanie to dotarło do mieszkańców Pisarzowic oraz osób zainteresowanych problematyką strażacką, bo też było do nich kierowane. Chciał przybliżyć historię powstawania i działania pisarzowickiej jednostki OSP i ocalić od zapomnienia część informacji. Pragnął także zachęcić mieszkańców rdzennych i tych dopiero co osiedlonych w Pisarzowicach do wstępowania w po­czet druhów straży oraz aktywnego działania, jak i odnalezienia zaginionych dokumentów i zdjęć oraz pozyskanie nowych dopełniających  obecną wiedzę o jednostce. Z pewnością była to historia ,dzięki której mamy świadomość wspólnej na prze­strzeni wieku idei humanitarnej służby dla swojej Małej Ojczyzny. Idei, która łą­czy we wspólnym działaniu i każe dostrzegać człowieka oczekującego pomocy. Bo tworzyli ją ludzie. Byli to mieszkańcy (nie tylko) w strażackich mundurach, w garni­turach kierowników szkoły, właścicieli zakładów pracy, urzędników, księży ,rolników i robotników, w mundurach żołnierzy wśród lu­dzi broniących czynem tych, którzy tej obronny potrzebowali, potrzebują i będą potrzebować. W książce tej zostały przedstawione zdjęcia naszych dziadków, ojców tworzących szeregi strażaków zawsze gotowych do niesienia pomocy. Działalności na przestrzeni 140 lat do 1939 roku. Jak obiecał autor dh Marek Okrent II część książki o naszych pisarzowskich druhach będzie kontynuowana. Będą to zapisy działalności naszej jednostki pożarniczej od 1940 roku do czasów nam obecnych. Podczas  rozdania autografów przez autora pięknymi utworami upiększała scenerię orkiestra dęta. Nie wspominając, o bisach. Wydawało się, że  promocja druga złączy się z trzecią następnego dnia. Trzecia promocja to czasy baroku. „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” Tom II: „Kazania pisarzowickie”. Część 1: (1643-1646). Wydał z rękopisu, opracował wraz z tłumaczeniem oraz opatrzył wstępem i przypisami dr Jan Rodak. To wydanie drukiem po prawie 400 latach od powstania 50-ciu rękopiśmiennych kazań ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685). Kazania kaznodziei Zdziewojskiego zachowały się do naszych czasów w archiwum parafialnym w Pisarzowicach. Ks.Zdziewojski był proboszczem w Pisarzowicach w latach 1643-1653 oraz w Wilamowicach w latach 1640-1644 i 1660-1662,ale nim dotarł do naszej miejscowości i Wilamowic przemierzył imponujący szlak. Po szczeblach edukacji zdobywał wykształcenia w kraju i we Włoszech. Pochodził z rodu szlacheckiego- herbu Prus III. To świątobliwy kapłan, apostoł miłosierdzia, dobroczyńca wielu lokalnych społeczności (Kurzelowa, Pilicy, Łasku, Oświęcimia, Libiąża, Brzeska, Wilamowic, Pisarzowic, Tłuczani, Kęt i Krakowa), gorliwy czciciel Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny, propagator kultu św.Jana z Kęt. Był wielkim jak na swoje czasy intelektualistą. W każdej objętej parafii zakładał księgi metrykalne i uporządkowywał sprawy kancelaryjno-kościelne. Zakładał biblioteczki parafialne. Władał sześcioma językami. Kazania ks. Zdziewojskiego przeznaczone były dla ludu wiejskiego, który był przez wieki najliczniejszą częścią naszego społeczeństwa. Zachowane po nim rękopiśmienne kazania stanowią materialne dziedzictwo dawnych mieszkańców dzisiejszej Gminy Wilamowice. Kazania zaliczyć należy do sfery dziedzictwa religijnego, kulturowego, językowego i literackiego tego terenu. To unikalny w skali całego kraju pomnik staropolskiego piśmiennictwa, świadczący o wysokiej kulturze literackiej. Teksty kazaniowe w przyszłości mogą stać się nieocenionym źródłem wiedzy do dalszych badań nad życiem religijnym i kulturą duchowną dawnych mieszkańców Pisarzowic i Wilamowic. Dr Jan Rodak podczas spotkania poprzez prezentację multimedialną i dzieła przybliżył postać tego wielkiego kaznodziei. Wspomniał też o śp. ks. Juliuszu Olejaku i kardynale Marianie Jaworskim, których marzeniem było powstanie tejże publikacji. Niestety już się jej nie doczekali. Ks.Grzegorz Jan Zdziewojski to „Skarga” ubogich nie tylko na pisarzowickiej ambonie. Wszystkie publikacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem zwłaszcza, że dotyczyły naszych praojców i nas samych. Zostały utrwalone symboliką gęsich piór. Podczas spotkań autorzy kierowali miłe słowa podziękowań w kierunku wszystkich zaangażowanych w prace nad powstawaniem publikacji, udostępnianiem informacji i materiałów zdjęciowych. Szczególne słowa uznania za podjęcie inicjatywy i jakże ważne wsparcie w wydaniu publikacji zostały skierowane do ks. proboszcza Janusza Gacka i burmistrza Mariana Treli. Warto także wspomnieć o czwartej z tego programu publikacji, która odbędzie się w sierpniu br.,a będzie to Monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim folklorem przez Europę”. Zespół działa pod patronatem M-GOK w Wilamowicach. Autorką publikacji jest Pani dr Jolanta Danek.     Czytaj dalej

1 3

Nagrody i osiągnięcia

Spotkanie z Twórcami i Animatorami kultury Powiatu Bielskiego a.d.2018

W Starostwie Powiatu Bielskiego w środę 31 stycznia , było doniosłe, radosne wydarzenie, a to za sprawą wspaniałych artystów, twórców, działających na terenie powiatu bielskiego,a w szczególności artystów działających i promujących Powiat na arenie nie tylko naszej Małej Ojczyzny, ale i poza nią. Obecni także byli zaproszeni goście, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Posłowie na Sejm RP Jacek Falfus,Stanisław Pięta,Mirosław Suchoń,Jerzy Janik, wicestarosta Grzegorz Szetyński, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych Gmin, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek ,prezes RZKRiOR w Bielsku-Białej oraz radna Sejmiku województwa śląskiego pani Danuta Kożusznik,kierownik Biura Promocji pani Jolanta Konior ze swoim sztabem wspaniałych dziewczyn, które to przygotowały i pełniły pieczę nad porządkiem organizacyjnym, pracownicy Bibliotek Gminnych, dyrektorzy Domów Kultury oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich powiatu. Osoby szczególnie zasłużone, twórcy i animatorzy zostali zaproszeni przez Starostę Andrzeja Płonkę oraz przewodniczącego rady Jana Borowskiego,by złożyć gratulacje,uznanie i podziękować tym wspaniałym ludziom za ich wieloletni wkład na rzecz rozwoju kultury w powiecie bielskim. Kiedyś ktoś powiedział; „kulturę tworzy człowiek, ale i kultura tworzy człowieka, bo od dawien dawna kultura jest towarzyszem życia codziennego każdego z nas.”Dzięki pielęgnowaniu dóbr kultury, każdy z nas uczy się o wybitnych ludziach, poznaje ich. Poznaje ich dzieła -zatrzymane chwile w czasie,bo kiedy tych wspaniałych ludzi nie będzie, będą ich rękodzieła,prace artystyczne, będzie świadectwo ich istnienia, a jeżeli my będziemy pamiętać, następne pokolenia będą pamiętać o nas. Zostały także wręczone odznaczenia. Brązowy medal „Zasłużony kulturze-Gloria Artis” otrzymał pan Florian Kohut z Rudzicy ,którego znakiem firmowym jest „Strach polny”.Odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” pan Czesław Kubik artysta ludowy-rzeźbiarz (Czechowice-Dziedzice),a Dyplom Honorowy Ministra Kultury Zespół Regionalny „Jasieniczanka” z Jasienicy. Naszą Gminę Wilamowice reprezentowały i otrzymały wyróżnienia trzy bardzo energiczne kobiety. Pierwsza to pani dr Jolanta Danek,twórczyni, założycielka i prowadząca od trzydziestu lat Zespół „Cepelia Fil -Wilamowice”. Autorka wydawnictw książkowych stanowiących nieoceniony wkład w propagowanie kultury wilamowskiej w kraju jak i poza granicami. Współautorka licznych akcji promujących nie tylko Gminę Wilamowice, ale powiat w kraju jak i za granicą. Odznaczona medalami ”Za zasługi dla Cepelii”,w 2007 roku Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego przyznał pani Jolancie Danek odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.W 2013 roku otrzymała medal Zasłużony Kulturze „Gloria-Artis”.Ponadto trzykrotnie uhonorowana nagrodą Starosty Bielskiego,za szczególne osiągnięcia dla kultury Powiatu Bielskiego. Druga to pani Urszula Kucharska (dla pani Urszuli Kucharskiej jest to już drugie wyróżnienie z rąk Starosty).Kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach oraz członkini KGW w Pisarzowicach prowadzi dwie grupy teatralne, Teatrzyk dziecięcy „Debiucik” i Teatr „Bezimienni”. Sama też jest reżyserem , scenarzystą spektakli,które wystawia. Obie grupy teatralne zdobywały i zdobywają nagrody i wyróżnienia od szeregu już lat. Inicjatorka i organizatorka od 5 lat „Festiwalu Kultury Wszelakiej” Założycielka i prowadząca Akademię Złotego Wieku w WDK w Pisarzowicach. Od szeregu też lat organizuje i prowadzi w trakcie ferii zimowych i wakacji, serię warsztatów dla dzieci i młodzieży „Artystyczne ferie i wakacje”. Najbardziej popularne są warsztaty rękodzielnicze Klubu Rękodzieła CafeART, na których to powstają „cudeńka” oraz „cuda -wianki” cieszące niejedno oko. Dzięki jej pomysłom, efektywnemu zarządzaniu, wspaniałej organizacji przez cały rok,w Domu Kultury w Pisarzowicach, każdy chętny ,może znaleźć coś dla siebie i przyjemnie spędzić czas. Dla ciekawostki w miesiącu styczniu br roku przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach przewinęło się ok.1000osób. Świetna fotografka ,mająca na swoim koncie wiele wystaw dokumentujących jej podróże po świecie,gdyż jako kulturoznawca interesuje się kulturą innych krajów. Trzecia to pani Jadwiga Piłot, przewodnicząca KGW na Kaniówku w Dankowicach, a obecnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Pani Jadwiga Piłot w budynku świetlicy prowadzi zajęcia z dziećmi z Kaniówka, warsztaty plastyczne,spotkania, konkursy, zajęcia bibułkarskie i ceramiczne. Warto podkreślić jej zdolności malarskie. Spod jej drobnych dłoni wychodzą piękne obrazy przedstawiające naturę;kwiaty, pola,łany zbóż. Działaczka w grupach charytatywnych parafii. Przywiązuje dużą wagę do propagowania lokalnych tradycji, obrzędów,dziedzictwa kulinarnego. Dzięki jej pomysłom artystycznym,imprezy środowiskowe (dożynki, kulinaria czy Wilamowskie Śmiergusty”) dekorowane są jej rękodziełem artystycznym. Całą uroczystość, uświetnił występ ZR „Zabrzeg” z Zabrzega. W kuluarach można było podziwiać wystawę płaskorzeźb pana Czesława Kubika. Czytaj dalej

0 4

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Aktualnie trwa modernizacja sklepu.
Zapraszamy już wkrótce!

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij