O nas

O nas

Poczęstunek dla strażaków

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach 05 lutego br zaprosił na Zebranie Sprawozdawczo-Programowe za 2021 rok wszystkich członków czynnych, honorowych, wspierających ,gości oraz wspaniałą młodzieżową orkiestrę działającą przy OSP. Frekwencja dopisała na  Sali  zebrało się prawie 110osób.Orkiestra witała przychodzących na zebranie skocznymi utworami. Zebranie otworzył Prezes OSP Tadeusz Łaś. Podczas Zebrania była też doniosła chwila, a mianowicie wielu druhów otrzymało odznaczenia i wyróżnienia.  Po zebraniu przy utworach granych przez młodzieżową orkiestrę dętą, członkinie KGW Strażniczki Tradycji serwowały tradycyjne „Danie strażaka”, a mianowicie kotlet schabowy-wieprzowy, kapustę „gospodyni pisarzowickiej” i ziemniaczki na maśle. Jak powiedziały panie z Koła cyt.”miło było widzieć wracające puste talerze”, zwłaszcza że na Sali było bardzo dużo młodzieży, która to nie przepada za takimi daniami. A jednak…! Super, że mogą chociaż raz w roku zjeść danie strażaków- danie ich dziadków czy ojców. Warto dodać, że członkinie KGW –Sekcja Kulinaria od dziesiątek już lat przygotowuje poczęstunek dla zebranych członków, gości zaproszonych na zebranie OSP czy obchody” Dzień Strażaka”. Te dwie organizacje w naszej miejscowości współpracują ze sobą od ponad 50-lat.Warto podkreślić, że na przestrzeni lat większość członkiń KGW to żony, siostry, córki czy synowe druhów OSP w Pisarzowicach.     Czytaj dalej

0 1

O nas

XII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek-Przeciszów AD 2022

W Przeciszowie miejscowości położonej w kotlinie Oświęcimskiej w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim w niedzielę 23 stycznia 2022, w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej rozlegał się piękny  śpiew kolęd i pastorałek ,a to za sprawą XII Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, wadowickiego. Organizatorami byli:  Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej (RZRKiOR), z ogromna pomocą Biblioteki w Przeciszowie oraz KGW Przeciszów i Piotrowice. Aby zachować reżim sanitarny w tym roku AD 2022 gospodarze zorganizowali Przegląd w trzech turach. Zaprezentowało się po 5 zespołów w każdej z trzech tur. Razem 15 zespołów. Zebranych gości oraz uczestników powitali prowadzący Zbigniew Kortys z Czernichowa wraz z panią prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik oraz włodarze Gmin z których przyjechały uczestniczące w Przeglądzie zespoły; Wójt Gminy Przeciszów, Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów, Wiceburmistrz Kęt, Wójt Gminy Oświęcim, Wicewójt Gminy Oświęcim, kierownik GBP w Przeciszowie, sołtys Przeciszowa oraz władze RZRKiOR w Bielsku-Białej, przewodniczące KGW. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali piękne kolędy ,pastorałki czy scenki jasełkowe, a opracowanie muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła miła, jeszcze świąteczna atmosfera. Uczestnicy-kolędnicy w podziękowaniu za piękne kolędowanie otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i regionalne upominki, a na pożegnanie jak to jest w tradycji Przeglądu Zespołów KGW naszego regionu, po każdej turze występów wszyscy uczestnicy wraz z gośćmi zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Nie zabrakło również od włodarzy życzeń noworocznych dla wszystkich obecnych na sali widowiskowej. Należy dodać, iż od 12 lat, nadrzędnym celem Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolęd i Pastorałek KGW było i jest pokazanie dziedzictwa kulturowego regionu ,Małych Ojczyzn przez występujących członków zespołów. Jednocześnie zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, jest dzięki zaprezentowanym tradycyjnym pieśniom, strojom, zwyczajom a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu tudzież integracja społeczności wiejskiej połączona z promocją zwyczajów świątecznych. W ramach XII Regionalnego Przeglądu naszą Gminę Wilamowice reprezentował Zespół Regionalny z Zasola Bielańskiego „Zasolanie” z akompaniatorem Januszem Korczyk i kierownikiem zespołu panią Lidią Dziubek oraz Zespół Regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Jakubem Żemłą, kierownikiem zespołu Cecylią Puzoń. Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła KGW i miejscowych twórców ludowych. Stoiska wystawowe przygotowały panie z KGW Dzięgielów oraz panie z Przeciszowa. Wszyscy uczestnicy zostali też poczęstowani smakołykami pochodzącymi z miejscowej cukierni „Maja” oraz panie z KGW.  Patronat honorowy nad XII Regionalnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek KGW  AD.2022 objęli; Iwona Gibas- członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Andrzej Skrzypiński-Starosta Oświęcimski, Tomasz Kosowski-Wójt Gminy Przeciszów. Patronat medialny: Radio Bielsko, Radio Kraków ,Gazeta Beskidzka, Wieści Gminy Przeciszów, Kulturalny Powiat, Fakty Oświęcim, MajaWieś.pl   Czytaj dalej

0 1

O nas

XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek im.P.Jakóbca

Nastrój świąteczny nadal trwa, a to dzięki m.innymi rozlegającym się śpiewem kolęd i pastorałek w różnych miejscowościach naszego regionu. Za sprawą głównego organizatora Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” im.Piotra Jakóbca, którym jest Polski Związek Chórów i Orkiestr oddz. Bielsko-Biała, śpiew kolęd i pastorałek nie milknie i trwa nadal.  W tym roku kalendarzowym, dostosowując się do obostrzeń pandemii (przepisów sanitarnych) organizatorzy zorganizowali po raz dwudziesty pierwszy Festiwal „Spotkania z kolędą”, gdzie koncerty odbywały się w Kozach, Bystrej Krakowskiej, Mazańcowicach. Głównie w kościołach. 15 stycznia br członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” (akompaniator Jakub Żemła) ,wzięli udział po raz ósmy w Festiwalu. Tym razem zagościli do kościoła parafialnego pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej. Wystąpiły również Chór z Porąbki „Zasolnica” (dyr.Barbara Gacek) i zespół ludowy z Jasienicy „Jasieniczanka” (instr. Maria Szubert). Po występach kolędnicy otrzymali wiązanki kwiatów oraz dyplomy i zostali zaproszeni przez panią Agnieszkę Sech-Brzóska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej na poczęstunek i wspólne jeszcze kolędowanie. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspaniałą, radosną atmosferę, wspólne kolędowanie. Dziękujemy wszystkim organizatorom za wspaniale zorganizowany XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek szczególne podziękowania kierujemy do pani Krystyny Fenik, która to  prowadziła cały koncert oraz pomaga (od lat) przy jego organizacji w Bystrej, zwłaszcza w tym roku kalendarzowym, w okresie nadal trwającej pandemii.   Organizatorem Festiwalu byli: Polski Związek Chórów i Orkiestr oddz. Bielsko-Biała, pod Honorowym Patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki w Bielsku-Białej, GOK w Bystrej „Promyk”. Członkowie Z.R.”Pisarzowianki” serdecznie dziękują kierownikowi MGOK w Wilamowicach panu Aleksandrowi Nowak za umożliwienie wyjazdu. Czytaj dalej

0 1

O nas

Jubileusz 35-lecia działalności Zespołu"Zasolanie"

W Gminie Wilamowice jest najmniejsza ,a zarazem  malownicza miejscowość Zasole Bielańskie. Miejscowość ta znajduje się w powiecie bielskim, województwie śląskim na pograniczu Śląska z Małopolską. To tutaj swe początki ma Zespół „Zasolanie”. Mamy lata50-te ubiegłego stulecia, wówczas to zamieszkujący lewobrzeżną stronę rzeki Soła mieszkańcy przysiółka Bielan potocznie nazwane Bielańskie Brzegi odłączają się od wsi Bielany tworząc nową miejscowość Zasole Bielańskie. O mieszkańcach nowo powstałej miejscowości mówiono Zasolanie lub Brzegocze, a słynęli z zamiłowania do śpiewu i tańca oraz wspólnej zabawy. Zaczęło rozkwitać życie kulturalne. Członkowie zespołu jak i mieszkańcy swoje miejsce spotkań, zabaw i uroczystości mieli w miejscu zwanym ”Rondelkiem”. By móc kultywować tradycje ludowe swoich przodków został założony zespół regionalny, który działa prężnie do dnia dzisiejszego. Kierownikami na przestrzeni lat byli: Janina Korczyk, Zdzisław Szewczyk i Lidia Dziubek. Kierownikiem muzycznym od założenia zespołu do dnia dzisiejszego jest Janusz Korczyk. Zespół Regionalny „Zasolanie” działa przy Kole Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej w Zasolu Bielańskim pod patronatem MGOK w Wilamowicach. Podczas swojej 35-letniej działalności członkowie zespołu zdobywali wiele cennych nagród i wyróżnień. Swoim bogatym programem artystycznym uświetniał i nadal uświetnia uroczystości wiejskie oraz reprezentują swoją miejscowość ,Gminę oraz Powiat nie tylko na scenach krajowych ,ale i zagranicznych. Biorą udział w konkursach czy przeglądach piosenek ludowych, organizowanych  m.innymi przez RZRKiOR w Bielsku-Białej, biorą udział w przeglądach kolędniczych, pokazując piękne  inscenizacje jasełkowe. Warto wspomnieć, że w Jasełkach czy innych scenkach rodzajowych zapraszane są do wzięcia udziału dzieci oraz młodzież. 16 października br członkowie zespołu świętowali swój Jubileusz wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Byli przedstawiciele Rady Powiatu, Gminy Wilamowice, przedstawiciele organizacji działających w Zasolu Bielańskim oraz delegacje wszystkich działających zespołów w Gminie Wilamowice oraz delegacja z Brzeszcz. Po życzeniach i gratulacjach dla członków zespołu, oczywiście była wspaniała zabawa, wspólny śpiew przy suto zastawionych stołach i tańce przy akompaniamencie Kuby, kierownika muzycznego ZR”Pisarzowianki”, a więc można rzec wspaniała integracja. Wszyscy uczestnicy życzyli sobie tak wspaniałych spotkań na kolejne lata, a w szczególności za 35 lat na Jubileuszu 70-lecia Zespołu „Zasolanie”.   Czytaj dalej

0 3

O nas

IV Dożynki Gminy Wilamowice na ziemi pisarzowskiej.

              W całej Polsce trwają podziękowania Stwórcy  za zebrane tegoroczne plony oraz prośba o przyszłoroczne, by nie zabrakło na naszych stołach podstawowego chleba, warzyw, miodu, owoców i ziół.             5 września 2021r. IV Dożynki Gminy Wilamowice odbyły w sołectwie Pisarzowice. Organizatorem był Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela wraz z MGOK-Wilamowice, natomiast gospodarzami i współorganizatorami były organizacje działające w Pisarzowicach. Jak przystało na gospodarzy dożynek w niedzielny poranek do Wilamowic, wyjechał asekurowany przez OSP orszak członków rady sołeckiej na czele z sołtysem, członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”, zaproszona przez „Pisarzowianki” delegacja młodych członków zespołu „Magurzanie” z Łodygowic, by zaprosić zebrane na Rynku w Wilamowicach kolorowe korowody dożynkowe z poszczególnych miejscowości Gminy Wilamowice do Pisarzowic. Po przejeździe barwnego korowodu dożynkowego ulicami Pisarzowic, udekorowanymi przez GCDT w Pisarzowicach, Radę Sołecką, druhów OSP, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i rodziców przedszkola, wszyscy udali się na mszę świętą dożynkową do kościoła pw.Św.Marcina. Przed utworzeniem się orszaku, uczennice klasy VIII przypinały bukieciki dożynkowe każdemu z obecnych na placu przykościelnym. Orszak dożynkowy przywitali ks.Morawa Stanisław proboszcz parafii z Wilamowic, ks.Gacek Janusz proboszcz z Pisarzowic i proboszcz ks. Then Grzegorz ze Starej Wsi. Orszak dożynkowy do kościoła wprowadziły poczty sztandarowe Koła Pszczelarzy „Bartnik” z Pisarzowic i Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił dziekan Morawa Stanisław w asyście ks.Gacka Janusza i ks. Then Grzegorza. W orszaku dożynkowym z symbolicznym bochnem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek Katarzyna i Szymon Haczek, Julia i Filip niosły zioła i kwiaty oraz zboże pod zasiew. Następnie delegacje :panie z KGW z Wilamowic złożyły w darze kołacz, sołtys z Pisarzowic wraz z członkiniami KGW Strażniczki Tradycji wino mszalne, delegacja z Zasola Bielańskiego ofiarowała chleb i wino, delegacja z Hecznarowic kosz owoców, delegacja z Dankowic miód i wino, członkinie z KGW Kaniówek nalewki ziołowe, delegacja ze Starej Wsi kosz owoców i chleb, a pszczelarze z Pisarzowic ofiarowali złocisty miód. Członkinie KGW Strażniczki Tradycji wniosły wieniec dożynkowy symbolizujący trzy młyny działające na przestrzeni wieków w Pisarzowicach. Ampułki i patenę najmłodsi członkowie zespołu „Pisarzowianki” Wiktoria i Daniel. W dożynkowym orszaku szli także burmistrz Gminy Wilamowice Trela Marian z małżonką, wiceburmistrz Gawlik Stanisław z małżonką, wicestarosta Powiatu Bielskiego Kamiński Andrzej, członek Zarządu Powiatu Nikiel Dorota, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kubik Jerzy, przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Kudłacik, radni Rady Sołeckiej Pisarzowic, Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej Kożusznik Danuta, radni Rady Miejskiej Gminy Wilamowice reprezentujący naszą miejscowość Pisarzowice, członkowie ZR ”Pisarzowianki”, prezesi organizacji działających w Pisarzowicach. Ponadto goście z poszczególnych sołectw jak i mieszkańcy Pisarzowic. Mszę świętą uświetnił śpiewem Chór Parafialny z Pisarzowic oraz młodzieżowa orkiestra działająca przy OSP w Pisarzowicach. Po mszy świętej z kościoła cały korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dętą, starostami dożynek, zasłużonymi rolnikami  z całej gminy, władzami gminnymi, powiatowymi, delegacjami poszczególnych miejscowości gminy wraz z zespołami w strojach regionalnych oraz zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy przeszedł na teren  stadionu LKS”Pionier”-estradę gdzie na stołach czekały talerze ciast domowych i kołaczy dożynkowych dla wszystkich gości upieczone przez KGW z Dankowic, Hecznarowic, Kaniówka ,Pisarzowic, Starej Wsi, Wilamowic i Zasola Bielańskiego. Orkiestra dęta  odegrała hymn państwowy. Następnie konferansjer powitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników dożynek. Oficjalnego otwarcia IV Dożynek Gminy Wilamowice dokonał burmistrz Wilamowic Trela Marian wraz z przewodniczącą Rady Stanisławą Kudłacik. Następnie ks. proboszcz Gacek Janusz poświęcił piękne wieńce dożynkowe przywiezione z poszczególnych sołectw oraz chleby dożynkowe znajdujące się na małym wozie drabiniastym. Starostowie IV Dożynek wręczyli wieniec dożynkowy burmistrzowi i chleb przewodniczącej Rady. Poproszono na scenę wyróżnionych rolników z każdej miejscowości Gminy ,gdzie burmistrz wraz z przewodniczącą Rady wręczali pamiątkowe patery z małym chlebkiem dożynkowym upieczonym w piekarni GS Wilamowice, wyróżniona została także Firma „Agromix” Bogusławy i Jana Haczek. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” przez Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej Kożusznik Danutę wraz z sekretarzem Prezydium Rady Puzoń Cecylię. Zaszczytne odznaczenia otrzymali rolnik Haczek Stefan, ogrodnicy  Państwo Pudełek Anna i Eugeniusz oraz nasi rodzimi piekarze Manda Renata i Andrzej. Następnie na scenę proszono kolejno zaproszonych gości i burmistrz wraz z panią przewodniczącą wręczali symboliczne chlebki. Na scenie było 26 osób przedstawicieli władz oraz przedstawiciele z poszczególnych organizacji sołectw Gminy Wilamowice. Po występie członków ZR”Pisarzowianki” którzy ośpiewali tzw. ”wieńce dożynkowe”, młodzież z klas VIII Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach częstowała chlebem upieczonym przez państwo  Manda Renatę i Andrzeja. Był także miły akcent, a to rozstrzygnięcie konkursu „Pasieka Roku 2021 w Gminie Wilamowice” Na tym zakończyła się część oficjalna. W części artystycznej zaprezentowały się ZR”Pisarzowianki” z Pisarzowic i „Echo”z Hecznarowic. Wystąpiła również grupa trzech dziewcząt „”Słowiańska krew” i rodzimy zespół z Pisarzowic „®ypley” a do wspólnej biesiady i zabawy tanecznej przygrywał DJ ”Jaro”. Niestety w tym AD 2021 gwiazdy wieczoru nie było, jedynie na rozświetlonym wieczornym  niebie były gwiazdy  patrzące na wirujące pary i młodzież na placu pod sceną. Nie zabrakło również podczas trwania biesiady dożynkowej atrakcji dla dzieci. Była Ciuchcia Beskidzka, kula wodna, dmuchane atrakcje, euro bange. Natomiast panie Kucharska Urszula, Chrobak Magdalena z GCDT W Pisarzowicach przygotowały i prowadziły zajęcia dla dzieci. Były również wystawy m.innymi Koła Pszczelarzy „Bartnik”, wystawa prac przygotowana przez grupę Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy Gminy Wilamowice im.Honoraty Mynarskiej. Z tego miejsca należą się wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie IV Dożynek Gminy Wilamowice. Foto;A.Klimczak,T.Tobiasz,P.Szydło   Czytaj dalej

0 1

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Aktualnie trwa modernizacja sklepu.
Zapraszamy już wkrótce!

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij