Wiadomości z koła

Aktualności regionalne

,,PASJA MALOWANA PIEŚNIĄ"

,,PASJA MALOWANA PIEŚNIĄ”-tak zatytułowany był Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego naszego Kola Gospodyń Wiejskich  w Krzemienicy, który obchodziliśmy 18 listopada 2023 roku. Zespól Śpiewaczy powstał w lutym 2013 roku z inicjatywy Marii Brodziak. Marysia postawiła przed sobą ambitne zadanie, aby ocalić od zapomnienia stare piosenki i pieśni śpiewane przez nasze babcie i mamy w chórze kobiecym prowadzonym przez Panią Julię Turzyńską, potem Pana Antoniego Barana. Marysia odwiedzała starszych mieszkańców Krzemienicy, nagrywała na telefonie słowa  i muzykę  i później wraz z Józkiem  Pelcem, który przyjął zaproszenie jako akompaniator zespołu,   odtwarzali wspólnie tekst i melodię zapomnianych pieśni. Repertuar Zespołu Śpiewaczego jest bardzo szeroki. Są to pieśni religijne, ludowe, biesiadne, patriotyczne, żołnierskie, harcerskie. Cały czas w zależności od okoliczności wprowadzamy do naszej ,,skarbnicy pieśni” nowe utwory. Spotkanie Jubileuszowe odbyło się w Izbie Pamięci  Kobiety Wiejskiej w Starej Szkole. Podczas naszej Jubileuszowej uroczystości mieliśmy możliwość wysłuchania opowieści o naszej śpiewającej grupie. Przygotowałyśmy prezentację składającą się ze zdjęć, krótkich informacji  oraz wyświetlane były słowa pieśni, co pozwoliło zebranym gościom wspólnie z nami śpiewać. A mury starej szkoły opuszczonej w 1981 roku dzięki naszemu Zespołowi i rozśpiewanej publiczności  ożyły śpiewem  i gwarem. Prezentację prowadziłyśmy wspólnie, a że jest to spotkanie koleżeńskie to pomagała nam również publiczność zgromadzona na naszej uroczystości wspominając dawne historie związane  z Krzemienicą. Przez 10 lat Grupa Śpiewacza występowała na wielu uroczystościach i koncertach: w Domu Ludowym, w wioskach na terenie gminy czy powiatu. Wiele było wieczornic organizowanych przez naszą Izbę Pamięci. Były to głównie wieczornice patriotyczne lub okolicznościowe wzbogacane śpiewem naszego zespołu. Śpiewałyśmy również w Kościele Św. Jakuba i w Kościele Matki Bożej Pocieszenia, głównie był to repertuar   pieśni religijnych, Maryjnych  i o Św. Jakubie. Dużym sukcesem w działalności naszego zespołu był projekt realizowany z inicjatywy Marii Brodziak, Heleny Wełnic, Grażyny Haładyj, Janiny Haładyj-Różak zatytułowany: ,,Podtrzymać tradycję-działania na rzecz Grupy Śpiewaczej i edukacji muzycznej młodzieży w Krzemienicy” dofinansowany  z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich . Wtedy Zespół liczył 25 osób, a poszerzył swój skład  o grupę młodych śpiewaków ze Szkoły w Krzemienicy oraz ze szkoły średniej. W ciągu tych kilku miesięcy działaliśmy bardzo aktywnie. Nie był to czas stracony. Nauczyliśmy się wspólnie śpiewać nowe utwory pod okiem Pana Andrzeja Sierżęgi i Józka Pelca. Występowaliśmy wspólnie na wielu uroczystościach  . Ten projekt został zakończony w czasie warsztatów wyjazdowych w Cierpiszu. Dzięki dzieciom i młodzieży, którzy wprowadzili do naszej grupy powiew młodości te wspólne warsztaty, próby, wyjazdy wspominamy bardzo ciepło .Podsumowując nasze spotkanie uczestnicy obecni na uroczystości bardzo pozytywnie podsumowali nasze działania życząc nam dalszej owocnej pracy. Szczególnie serdecznie podziękował nam  za wszystko Pan Bolesław Brodziak, mąż Marii Brodziak , która ze względów zdrowotnych nie uczestniczyła w spotkaniu za to , że przypomnieliśmy historię jej pracy w krzemienickim Kole Gospodyń Wiejskich. Podczas wieczoru po raz pierwszy zachęciliśmy zebranych do czytania. Pani Zofia Cisek przeczytała książkę, która w tym roku okazała się bestsellerem  ,,Chłopki”. Przeczytała nam fragmenty książki mówiące o codziennym życiu wiejskich kobiet, które tak jak jej mama marzyły o lepszym życiu. Ale musiały ciężko pracować, by wyżywić rodziny. Jest to książka oparta o prawdziwe fakty spisane przez autorkę Panią Joannę Kuciel - Frydryszak. Nasze ,,Listopadowe wspominki”  zakończyły się tradycyjną herbatką i   ciastem upieczonym przez nasze koleżanki z koła Gospodyń. Dodam jeszcze, że na pamiątkę otrzymałyśmy piękne czerwone segregatory na nowe utwory.  Wieczór Jubileuszowy spędzony wraz z gośćmi, naszymi sympatykami i członkami Koła Gospodyń Wiejskich był dla nas niezwykle ważny, bo podsumowujący  spotkanie  docenili  naszą pracę, a my mamy poczucie że nasz śpiew jest ważnym elementem naszej kultury ludowej i wartości narodowych i z pewnością przekażemy tę wiedzę i doświadczenie następnym pokoleniom.    Ewa Frączek Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

STAROPOLSKIE ZAPUSTY

,,STAROPOLSKIE ZAPUSTY”  W IZBIE PAMIĘCI KOBIETY WIEJSKIEJ       20 STYCZNIA 2018         W  Izbie Pamięci Kobiety Wiejskiej –KGW w Krzemienicy organizujemy ,,Wieczory kulturalne”, podczas których przypominamy i kultywujemy rodzime tradycje oraz przybliżamy wybitne postacie, które wniosły wielki wkład do rozwoju Narodowej Kultury. Tym razem nasze spotkanie ,, TRADYCYJNE STAROPOLSKIE ZAPUSTY” -  czas zabaw spotkań towarzyskich i tańców,  wzbogaciliśmy przypominając postać Franciszka Karpińskiego -  poety trochę zapomnianego, ale o wielkim twórczym dorobku, o  którym mówi się, że jest to ,,Poeta serca”. Twórcę tego przybliżył nam Józek Frączek podczas prezentacji medialnej , który z wielką pasją przygotowuje opowieści o Wielkich Polakach, by potem tą wiedzą podzielić się   z uczestnikami wieczornych  spotkań w Izbie Pamięci, organizowanych w tym roku w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.        Karpiński urodził się na Kresach Wschodnich, ziemiach należących niegdyś  do Polski. Mimo ubogiego pochodzenia otrzymał bardzo staranne wykształcenie, znał kilka języków, dlatego chętnie był zatrudniany na dworach magnackich w charakterze nauczyciela dzieci magnatów. Charakterystyczne  dla Karpińskiego było to, że kochał wieś i zafascynowany był kulturą prostego wiejskiego ludu, co znalazło odbicie w jego twórczości. Napisał  dwie pieśni nabożne, śpiewane do dziś  -  ,, Kiedy ranne wstają zorze” i ,,Pieśń wieczorna”.  Słowa tych pięknych refleksyjnych  utworów są ponadczasowe i  przesłania  w nich zawarte są nadal  aktualne. Poeta napisał również słowa  wzniosłej kolędy ,,Bóg się rodzi”, zwanej ,,Królową kolęd”. Ma ona  charakter pieśni narodowej z elementami ludowości, a jej melodia - rytm poloneza, prawdopodobnie jest to polonez koronacyjny królów polskich. Wśród bogatej  twórczości Franciszka Karpińskiego znajdziemy również sielankę miłosną  ,,Laura i Filon”, która jest do dzisiaj śpiewana, chociażby przez zespół ,,Mazowsze” czy w trakcie spotkań towarzyskich. Karpiński nie dbał o majątek ani sławę. Na cmentarzu zostawił dla siebie grób w kształcie maleńkiego domku wiejskiego ze swoim popiersiem i  napisem: ,,Oto mój dom ubogi".      A ja zachęcam również Państwa do przeczytania historii narodzin Karpińskiego, kiedy to podczas momentu przychodzenia na świat Franciszka zbójcy napadli na jego dom, a przyszły poeta  cudem  został uratowany. Tę opowieść o narodzinach Karpińskiego podczas prezentacji  odczytał Pan Wojciech Lelek.  Do naszej Izby na ,,Zapusty” zaprosiliśmy również dzieci ze Szkoły Podstawowej z klasy II wraz z Panią Wychowawczynią Ewą Szczęch oraz rodzicami. Dzieci wystąpiły w  koncercie ,,Mój Maleńki Jezusie”, który składał się z kilku kolęd i pastorałek żywo odśpiewanych przez dzieci. Mali artyści byli ubrani w stroje ludowe stosownie do klimatów ludowych tego wieczoru. Nie tylko śpiewali, ale również grali na prostych instrumentach. To  krótkie, ale   barwne i wesołe  widowisko wykonane przez przemiłą gromadkę  Pani Ewy  bardzo uatrakcyjniło nasze spotkanie.        Panie z Zespołu Śpiewaczego KGW jak zwykle niezawodne. Pod kierunkiem Józka Pelca przygotowały repertuar kolęd, pastorałek i innych pieśni Franciszka Karpińskiego. Ponieważ jego twórczość była różnorodna, jak już wcześniej wspomniałam, dlatego u nas też było  i kolędowo, i karnawałowo. Panie śpiewały przy wtórze naszych gości i przyjaciół zaproszonych  na ten wieczór. Przebojem stała się pastorałka ,,Szczęśliwe  czasy nam się zjawiły". Nie zabrakło również kolędników z kozą. A podczas prezentacji mogliśmy zobaczyć zdjęcia  przedstawiające prawdziwe  krzemienickie draby.        Jak przystało na Zapusty  wieczór zakończyliśmy wspólną biesiadą przygotowaną przez  panie z Koła Gospodyń Wiejskich.        Wśród uczestników spotkania obecni byli  Wójt Gminy Czarna Pan Edward Dobrzański, który przyjął patronat honorowy nad wszystkimi uroczystościami odbywającymi się w Izbie Pamięci. Witająca gości Ewa Frączek podziękowała Panu Wójtowi za wszelką pomoc i wsparcie okazywane naszemu Stowarzyszeniu Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej –KGW w Krzemienicy. Miło nam było,  gdyż  nasza Izbę odwiedziła Pani Barbara Pilawa Krauz-wicestarosta Powiatu Łańcuckiego, która sprawuje  opiekę nad naszym Stowarzyszeniem  z ramienia Starostwa.        Przyjęła nasze zaproszenie również pani Ewa Panek –sekretarz naszej Gminy i Pani Małgorzata Wisz-dyrektor GOK w Czarnej, która   współpracuje z naszą Izbą oraz z  KGW  w Krzemienicy.        Pani Janina Kuźniar -  przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich podkreśliła, że dużą wartość ma obecność małych dzieci na uroczystości , którym przekazujemy te nasze piękne tradycje.        Ewa Frączek podziękowała  wszystkim uczestnikom wieczoru za przybycie na spotkanie,  Panu Józkowi Bukowi -  dyrektorowi Zespołu Ekonomicznego za wykonanie zdjęć, Pani Ewie Szczęch za przygotowanie koncertu , rodzicom za wszelką  pomoc , Wojtkowi  Lelkowi za odczytanie gawędy o narodzinach Franciszka Karpińskiego, Paniom i Józkowi Pelcowi za śpiew i za "porwanie" publiczności do wspólnego śpiewania. Józkowi Frączkowi za przygotowanie ciekawej prezentacji.      Krystyna Guzek podziękowała wszystkim w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich i zaprosiła uczestników spotkania  do stołu biesiadnego.     A nasza koleżanka Zofia Cisek podziękowała nam za zorganizowanie tego spotkania takim oto wierszem:          Podziękowanie Znów Izba Pamięci wieczorem ożyła, szeroko podwoje dla nas otworzyła. Ponieważ warunki są prowizoryczne, naprędce pomysły rodzą się tu liczne. Dzieci do występu już prawie gotowe - ale ich nie widać-stoją na podłodze, Więc szybko na ławkach  scenę urządzono, no i dzieci pięknie o występ proszono. One nas przeniosły w Boże Narodzenie i kolędowaniem dały odpocznienie. Było nas tam wielu-młodzi i seniorzy, kobiety, mężczyźni do spotkania skorzy. Potem byliśmy na Kresach-w czasie i przestrzeni, przy pomocy komputera szybko przeniesieni. Tam Franciszka Karpińskiego poznaliśmy  i wiemy teraz, że kolędy on i pieśni tworzył, a my je śpiewamy nieraz.   Rozmowami, kolędami, ściany Izby napełniono, a  na stole wiejskie jadło, co przygotowały one.  Bo kobiety z Koła Kobiet tutaj urzędują i społeczność z całej wioski wciąż wytrwale integrują. Co Zapusty dawniej były-tośmy się dziś dowiedzieli, serdecznie zaproszeni udział w nich wzięli. Dziękujemy Wam więc pięknie za Wasze starania, choć co prawda to my niczym nie zasługujemy na nie. Życzymy Wam dużo zdrowia i wiele radości, żyjcie długo i szczęśliwie w powszechnej miłości.                                                                                                                       Ewa Frączek           Czytaj dalej

0 0

Aktualności regionalne

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w Krzemienicy

             Organizatorem obchodów radosnego święta upamiętniającego 99 rocznicę powstania Państwa Polskiego  po 123 latach niewoli było Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy, któremu przewodniczy Krystyna Guzek.  Uroczysta wieczornica odbyła się  10 listopada 2017 roku w Izbie Pamięci w Starej Szkole. Zgromadzonych gości i mieszkańców wsi  powitała serdecznie Ewa Frączek, która poinformowała pokrótce o programie spotkania i jego genezie historycznej. Tematem wiodącym wieczornicy była sylwetka Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Tę  barwną  postać pierwszego ułana Rzeczypospolitej  pięknie przedstawił  Józef Frączek. Prelekcja wsparta pokazem slajdów  obfitowała w unikalne fotografie z życia Bolesława Długoszowskiego od jego lat szkolnych , poprzez   lata studenckie,  młodzieżowe wojaże po Europie, aż po walkę  o niepodległość pod bokiem Józefa Piłsudskiego i późniejszą służbę dyplomatyczną. Zebrani dowiedzieli się, że dzieckiem był Wieniawa  niesfornym. Choć ukończył studia z wyróżnieniem, bardziej niż kitel i stetoskop pociągały go piórko i pędzel, udał się więc do stolicy artystów – Paryża, gdzie szybko wsiąknął w życie bohemy. Stamtąd wyrwało go dopiero spotkanie z Józefem Piłsudskim, który rozpalił w Wieniawie ducha żołnierza tak, że już w 1914 nosił mundur I Kompanii Kadrowej. Odwagę i talenty dyplomatyczne oraz znajomość  języków obcych Wieniawy docenił sam Piłsudski, czyniąc go swoim głównym adiutantem i swoim bliskim przyjacielem. Nie tylko na polu walki Wieniawa odznaczał się ułańską fantazją. Przyjaźnił się ze Skamandrytami, był stałym bywalcem warszawskich kawiarni i kabaretów. Stał się ulubieńcem prasy, która rozpisywała się o jego wyczynach, dzięki czemu wiele z nich przetrwało w formie anegdot do dziś. To Wieniawę na swojego następcę wyznaczył prezydent Ignacy Mościcki. Tej nominacji nie przyjął rząd Sikorskiego, nie zaakceptowali jej też Francuzi. Wieniawa sam zrzekł się stanowiska po kilku zaledwie dniach sprawowania urzędu.  Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski liczył, ze  powróci do wojska. Przecież była wojna. Tak doświadczonego oficera i dyplomaty nie należało zaprzepaszczać. Niestety Wieniawie powierzono w 1942 roku przedstawicielstwo dyplomatyczne na małoznaczącej Kubie. Był to cios dla generalskiego honoru i prawdopodobnie z tego powodu odebrał sobie życie. Razem z Wieniawą umarła część przedwojennego świata ułanów, szwoleżerów, kawiarni i kabaretów. On sam chyba najlepsze wystawił sobie epitafium pisząc w wierszu "Ułańska jesień": "Lecz gdyby kazały wyroki ponure Na ziemi się meldować, by raz drugi żyć, Chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę, Po dawnemu wojować, kochać się i... pić" Wartko płynęła narracja tym bardziej, ze przerywana była recytacjami aktorów Teatru Dramatycznego z Krzemienicy oraz śpiewami pieśni wojskowych i patriotycznych, które intonował Zespół Śpiewaczy KGW, a podchwycała ochoczo cała sala. Drugim punktem programu wieczornicy były wspomnienia rodziny Kuźniarów o losach wojennych i działalności zawodowej oraz społecznej Józefa Kuźniara, znanego i szanowanego na wsi ogrodnika. Józef był ojcem czterech synów: Jana, Henryka, Kazimierza, Wacława  i córki  Marii ( obecnie Brodziak). Wszyscy potomkowie Józefa  są bardzo muzykalni, powiedziałabym ,że po równo  do śpiewu, tańca i do różańca, toteż część trzecia wieczornicy - oglądanie wystawionych po Józefie Kużniarze pamiątek - przerodziła się w  towarzyskie spotkanie przy muzyce, śpiewie i poczęstunku. Akompaniował Józef Pelc, poczęstunek zapewniły panie z KGW, toasty wznoszono pysznym winem od Kazimierza Kużniara.  Atmosfera spotkania korespondowała  zarówno z charakterem głównego bohatera - Bolesława Wieniawy Długoszowskiego jak i z upodobaniami mieszkańców Krzemienicy, którzy z natury są prospołeczni i weseli. Czułam się zadowolona i dumna, że uczestniczę w tej wieczornicy z powodu jej autentyzmu.  Zdecydowanie nie była to znana z poprzednich lat i często kultywowana "akademia ku czci" tylko podniosłe, ale i radosne spotkanie mieszkańców wsi, którzy chcieli wspólnie uczcić "Niepodległą" i mieli pomysł jak zaaranżować tę uroczystość. Pięknie i uroczyście prezentowały się panie z KGW w eleganckich czarno- białych kreacjach, a ich repertuar artystyczny, wyroby kulinarne i gościnność sławić będę przy każdej okazji.   Janina Haładyj- Różak.   Czytaj dalej

1 1

Aktualności regionalne

NARODOWE CZYTANIE ,,WESELA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

                  W dniu 2 września 2017 r. w Izbie Pamięci Kobiety Wiejskiej w Krzemienicy miało miejsce niecodzienne wydarzenie - ,,Narodowe Czytanie 2017".Odbyło się ono w całym kraju  z udziałem Pary Prezydenckiej - Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonkipani Agaty Kornhauser – Dudy. Lekturą, która została wybrana do kolejnego Narodowego Czytania było  arcydzieło Stanisława Wyspiańskiego pt. ,,Wesele”. Pan Prezydent 20 czerwca wystosował list do Polaków:,,Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania „Wesela”, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień – napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda”Odpowiadając na ten apel  postanowiłyśmy w naszym kobiecym gronie zaangażować się w tę ogólnopolską inicjatywę. Współdziałając z Panem Wójtem, Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Gminną zorganizowałyśmy spotkanie w naszej Izbie Pamięci, które wzbudziło duże zainteresowanie naszej lokalnej społeczności.   Co zadecydowało o tym, że wybrałyśmy naszą Regionalną Izbę jako miejsce tego niezwykłego spotkania.? Izba Pamięci znajduje się w dawnej Szkole Ludowej założonej w 1889 roku przez Towarzystwo Szkoły Ludowej,na czele którego stał Adam Asnyk. I to spotkanie pozwoliło nam przypomnieć sobie historię tego miejsca. Do tego Towarzystwa należał autor wybranego dzieła do czytania Stanisław Wyspiański. Również główny bohater dramatu, sprawca całego zamieszania opisanego w dramacie - Lucjan Rydel,człowiek starannie wykształcony, syn rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zakładał Szkoły Ludowe. Jego zaślubiny z wiejską dziewczyną Jadwigą Mikołajczykówną stanowiły tło do wydarzeń opisanych w ,,Weselu” . Akcja ,,Wesela” toczy się w Izbie Bronowickiej . I to nasze maleńkie pomieszczenie przypomina nam tę Izbę. Jest tutaj autentyczna skrzynia ze strojami , są gorseciki, chusteczki, koroneczki, jest czapka z pawimi piórami, jest chłopska  sukmana, są meble, takie jak w izbie opisanej przez mistrza Wyspiańskiego.Na ścianach wiszą obrazy,  wprawdzie nie  Matejki , ale również artysty -  malarza ,,  Słońcesława", który namalował autentyczne wnętrza chat wiejskich z tego okresu. I wreszcie  mamy w Krzemienicy  również ,,Wesele”, wprawdzie nie Wyspiańskie, ale Krzemienickie. Rozsławia ono naszą wieś nie tylko w kraju, ale również poza granicami Polski. Przekazuje tradycje i zwyczaje weselne poprzez śpiew, muzykę , tańce, stroje i obrzędy weselne. Nasza wieczornica rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem w epokę, w której dzieje się akcja Wesela. Dokonał tego Maciej Wypyski, nauczyciel historii i pasjonat historii. Przedstawił również życiorys Stanisława Wyspiańskiego. Podkreślił, żeten twórca  to czwarty wieszcz wśród naszych znamienitych pisarzy i poetów. Natomiast Józef Frączek wprowadził nas w treść dramatu. Omówił poszczególne akty i bohaterów. Podkreślił, że akt I to wydarzenia na weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Toczą się luźne rozmowy i dialogi między gośćmi , jak to na weselu. Akt II  to akt postaci symbolicznych i symboli, z których najważniejszy to złoty róg   darowany Jaśkowi.Akt III przedstawia  zryw niepodległościowy, który chociaż w Weselu kończy się tragicznie, to widać było, że zbliżał się pewien historyczny przełom, który już wszyscy przewidywali. Polska za kilkanaście lat odzyskałaniepodległość. Treść utworu  i jej bohaterów  podkreślała  prezentacja multimedialna, którą  przedstawił  pan Michał Lęcznar z Biblioteki Gminnej w Czarnej. Były autentyczne zdjęcia bohaterów, zdjęcia obrazów Matejki, fragmenty filmu, zdjęcia obrazów Wyspiańskiego. Po  wprowadzeniu przeszliśmy do czytania fragmentów utworu  z podziałem na role. Aktorzy, którzy czytali ,,Wesele” wcielili się w następujące postacie: Poeta I - sekretarz Gminy  Ewa Panek Poeta II - Paulina Dec Poeta III - Maria Barnat Kacper - sołtys wsi Krzemienica  Wincenty Morycz Pani Młoda - Karina Guzek-Buk Pan Młody - Bartłomiej Buk Czepiec - Zenon Buk Stańczyk - Józef Buk Dziennikarz - Mieczysław Rejman Gospodarz I - Wojciech Lelek Gospodarz II - Waldemar Buk Gospodyni - Helena Wełnic Wernychora - Kazimierz Balawender Jasiek - Mirosław Pelc Chochoł - Leszek Jabłoński Rycerz - Marcin Welc Isia - Karolina Kramarz Haneczka - Nikola Kramarz Podczas tej inscenizacji teatralnej ,,Wesela"wystąpił również chór Koła Gospodyń Wiejskich, który na tę okoliczność przygotował pieśni z tego okresu. Akompaniował  Józek Pelc na harmonii, towarzyszyła mu Ania Nowak na skrzypcach. Na zakończenie wieczoru wszyscy zebrani odśpiewali pieśń,, Jak długo na Wawelu”, następnie  przewodnicząca KGW pani Krystyna Guzek zaprosiła wszystkich gości  na tradycyjny kołacz weselny. W Izbie Pamięci Kobiety Wiejskiej  jest pamiątkowa pieczęć przesłana przez Kancelarię Pana Prezydenta, którą  można na pamiątkę  odbić na egzemplarzach ,,Wesela”. Myślę, że to  spotkanie dostarczyło zebranym wiele radości, a dla nas organizatorów było to wielkie przeżycie artystyczne i wielka odpowiedzialność. Dziękuję wszystkim  za zaangażowanie się w to niezwykle ważne wydarzenie dla Polaków jakim było ,,Narodowe Czytanie 2017”, które rozpoczyna obchody 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przypadające w 2018 roku.   Ewa Frączek-Izba Pamięci w Krzemienicy Czytaj dalej

0 1

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Aktualnie trwa modernizacja sklepu.
Zapraszamy już wkrótce!

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij