Wiadomości z koła

Nasze sukcesy

IX Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia

Po raz dziewiąty pod hasłem „Pamiętaj działamy dla Ciebie „Buduj relacje, a nie aplikacje”. W Święto Dnia Kobiet 8 marca rozpoczął się Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia pod honorowym patronatem posłanki na Sejm RP Mirosławy Nykiel (pomysłodawczyni Kongresu) Kongres obejmował w ciągu roku 2019 sześć spotkań, których uczestniczyły kobiety, a podsumowanie odbyło się w sobotę 28 września. Zakończone wielką Galą. W Sali Redutowej Kamienicy Pod Orłem w Bielsku-Białej gdzie spośród sześciu Wielkich Duchem Społecznic, kobiet wyjątkowych, które to w swoich Małych Ojczyznach działają bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, wybrano tę największą Perłę Podbeskidzia. Nagrodę i tytuł przyznaje Kapituła Konkursu. Warto dodać ,iż autorką wręczanej statuetki jest bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. W tym roku w ramach IX Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia nominowane do tytułu „Perły Podbeskidzia były kobiety ,które podzieliły się swoimi dokonaniami, poprzez budowanie grona wzajemnego wsparcia i dzielenia się tym ,co jest najlepsze nie tylko na płaszczyźnie zawodowej ,ale i na płaszczyźnie społecznej. Wśród tych wspaniałych kobiet były; Justyna Kudelska z Kóz, Sandra Deka z Żywca, Sylwia Grzebień z Rudnik, Bożena Tobiasz z Wilkowic, Irena Rogusińska z Czechowic –Dziedzic i mieszkanka Pisarzowic z Gminy Wilamowice Cecylia Puzoń. Pani Cecylia do działalności społecznej miejscowości w której mieszka wróciła w 2011r.w lutym 2012 roku wybrana na przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Regionalnego” Pisarzowianki”. Jest także czynną członkinią zespołu promującą i przekazującą poprzez taniec, śpiew czy scenki rodzajowe historię i tradycję kolejnym pokoleniom. Powszechnie znana jest jako strażniczka tradycji i dziedzictwa kulturowego. Jest społecznikiem, duszą artystyczną. Od 14 lat Ławnik V Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku –Białej, a od 22 lat kurator społeczny Wydz. Karnego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Członek Rady Sołeckiej (2016-2019) była wówczas odpowiedzialna za szeroko pojętą promocję miejscowości Pisarzowice, zajmowała się stroną internetową sołectwa, w 2016r. Strona internetowa Sołectwa Pisarzowice otrzymała II miejsce ,w kategorii na najlepszą stronę internetową w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” wówczas też organizowała spotkania kulturalno-rekreacyjne np. Sobótki, dożynki parafialne, spotkania noworoczne itp. Miała także za zadanie kontakt z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Pisarzowic oraz z Wiejskim Domem Kultury w Pisarzowicach. Członek Rady Parafialnej. Od czerwca 2018 roku jest sekretarzem Rady Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Jest też członkiem Rady Kobiet Gminy Wilamowice. Od 2018 jest korespondentem ogólnopolskiego kwartalnika „mojaWieś-mojaPolska”,prowadzi stronę internetową Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”w Pisarzowicach. Wyróżniona w wielu konkursach ogólnopolskich z dziedziny promowania potraw regionalnych, czy tradycji promujących nie tylko Pisarzowice, ale Gminę Wilamowice, Powiat jak i Województwo. W swoich zbiorach podziękowań, wyróżnień posiada Dyplom Honorowy Zarządu oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za wybitne zasługi dla amatorskiego ruchu muzycznego oraz podziękowania i wyrazy uznania za pracę społeczną na rzecz Gminy i Powiatu Starosty Bielskiego, Burmistrza Wilamowic jak i Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Posiada także wyróżnienie animatora życia kulturalnego lokalnej społeczności. Promuje nie tylko swoją miejscowość Pisarzowice, ale i Gminę Wilamowice, Powiat Bielski czy Województwo Śląskie poprzez zamieszczanie relacji z różnorodnych imprez środowiskowych i promując ich nie tylko na Portalu ogólnopolskim czy ogólnopolskim kwartalniku mieszkańców wsi „mojaWieś-mojaPolska”, ale i rodzimych miesięcznikach informatycznych czy kwartalnikach. Statuetka i nagroda „Perła Podbeskidzia” trafiła do pani Sylwii Grzebień-prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, która to została doceniona za uczestnictwo w życiu prowadzonej przez swoje stowarzyszenie Szkoły Podstawowej w Rudniku, organizator imprez integrujących lokalną społeczność. W Sali Redutowej nie mogło zabraknąć dostojnych gości w osobach prof. Jerzego Buzka, prezydenta miasta Bielska–Białej Jarosława Klimaszewskiego, a także przedstawicieli lokalnych samorządów, rektorów bielskich uczelni oraz sponsorów Gali. Wszystkie nominowane panie do nagrody otrzymały specjalne pamiątkowe perły, które wręczali; profesor Jerzy Buzek , posłanka na Sejm Mirosława Nykiel oraz prezydent miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Uroczystą Galę zakończył bankiet oraz występ Soni Bohosiewicz z koncertem pt.” 10 sekretów Marilyn Monroe”. Podczas Gali oprawę muzyczną uświetnił zespół „Trzy kropki”. Honorowy patronat pełniła posłanka na Sejm RP Mirosława Nykiel. Organizatorami i współorganizatorami byli Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa Lokalna i Gmina Bielsko-Biała. Patroni medialni- KronikaBeskidzka,Beskidzka24,Bielski Rynek, Radio Bielsko, Beskidzka mama.pl.,WhyStory Zdjęcia udostępnione –archiwum Bielski Rynek Agata Rucińska Czytaj dalej

4 10

O nas

Dożynki Parafialne AD 2019

….a gdy ten chleb się na ołtarzu złoży gdy swą okaże nad nim moc Duch Boży ziarno co w cieple słońca dojrzewało cudownie zmieni się w Chrystusa Ciało Krzew winorośli rodzi winne grona w nich Twoja radość kryje się złożona z nich na ołtarzu stanie kielich wina które się zmieni w krew Twojego Syna…. Okres dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne płody rolne dobiega końca. W naszej parafii 29 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ogrodnikom, ludziom, dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach. Tradycyjnie już, pieśniami o tematyce dożynkowej zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął dożynki parafialne. Następnie sołtys pan Andrzej Nycz poprosił księdza proboszcza o odprawienie Mszy świętej dziękczynnej dożynkowej. Poprosił także o poświęcenie chleba ,miodu, wina, owoców, kwiatów i ziół, wieniec dożynkowy oraz zboże pod zasiew. Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście wikariusza ks. Piotra. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek państwo Urszula i Jan Handzlik. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”. Kwiaty i zboże pod zasiew niosło rodzeństwo Kaja i Filip. Pszczelarze panowie Jerzy Smolarski i Adam Pieczka jak co roku ofiarowali złocisty miód, a Sołtys wsi pan Andrzej Nycz z małżonką wino mszalne. W orszaku dożynkowym szli także, prezes OSP Tadeusz Łaś z małżonką, członkowie Z.R.”Pisarzowianki”, Radni Rady Sołeckiej Pisarzowic i Radni Rady Miejskiej Gminy Wilamowice reprezentujący naszą miejscowość. W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek w asyście ks.Piotra poświęcił piękny bochen chleba ,upieczony z tegorocznych plonów przez państwo Renatę i Andrzeja Manda, złocisty miód z ziemi pisarzowickiej, wieniec w kształcie monstrancji, wino mszalne, kwiaty i zboże. Proboszcz poświęcił także tegoroczne symboliczne zbiory. W naszej parafii jest taka tradycja, że dekorację ołtarza dożynkowego stanowią prawie każde gatunki owoców i warzyw. Dekorację ta wykonana została przez pana Marcina wraz z paniami Różą, Anetą i Wandą. Po uroczystej Mszy Świętej członkinie Koła częstowały chlebem, upieczonym z tegorocznych plonów przez właścicieli piekarni, wychodzących i wchodzących parafian do kościoła. Następnie cały orszak dożynkowy udał do Kawiarni Fest-Park, gdzie inicjatorzy tej uroczystości, a więc zarząd KGW Strażniczki Tradycji wraz ze sołtysem Andrzejem Nycz z członkami Rady Sołeckiej, serdecznie podziękowali współorganizatorom za kultywowanie tej jakże pięknej tradycji dożynkowej w naszej parafii, którą to przekazali nam nasi przodkowie w „darze”. Współorganizatorami dożynek w Pisarzowicach byli: • Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami • Rada Sołecka i Sołtys Andrzej Nycz • Starostowie dożynek państwo Urszula i Jan Handzlik • Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” • Zespół regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Stanisławem Olearczyk • Pszczelarze Koła „Bartnik” z Pisarzowic • Państwo Donata i Adam Gacek , którzy to byli sponsorami dekoracji płodów rolnych w kościele • Państwo Renata i Andrzej Manda właściciele piekarni • Inne osoby, które to w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna uroczystość mogła się odbyć. Zdjęcia I.Niemiec Czytaj dalej

0 12

O nas

IX Pielgrzymka do Matki Bożej Rychwałdzkiej

„Gospodynie beskidzkie ,co rok składają pokłon Matce Bożej Rychwałdzkiej”…… IX Pielgrzymka członkiń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie sześciu beskidzkich powiatów zawitała do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej-Pani Ziemi Żywieckiej. Członkinie Kół wraz ze swoimi rodzinami przyjechały, by przedstawić Matce Bożej Rychwałdzkiej swoje osobiste sprawy oraz podziękować Panu Bogu za wstawiennictwem Pani Ziemi Żywieckiej za łaski jakie doznają. Pielgrzymkę rozpoczęły Godzinki ku czci Matki Bożej, następnie wszyscy wysłuchali bardzo ciekawej historii Sanktuarium. Mszy świętej przewodniczył o.Paweł Kijko OFMConv. Dary złożyli; kosz ręcznie wykonanych ze wstążek kwiatów KGW z Węgierskiej Górki, wino i chleb KGW Porąbka, wypieki cieszyńskie wraz z ofiarą pieniężną Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bielska-Białej, złocisty miód pszczelarzy pisarzowickich przedstawiciel Kółka Rolniczego wraz z paniami KGW „Strażniczki Tradycji” Pisarzowice. Po mszy świętej ojcowie franciszkanie udzielili pielgrzymom błogosławieństwa rychwałdzkim olejkiem radości. Po kawie, herbacie ,cieście i kanapkach przy wspólnych rozmowach pątnicy przeszli pod ołtarz polowy by wysłuchać śpiewu pieśni maryjnych, religijnych i dożynkowych. Wystąpiło 7 Zespołów Regionalnych; Z.R. ”Grojczanie” z Grojca, Z.R.”Jawiszowianki” z Jawiszowic,Z.R.”Dankowianie z Dankowic, Z.R.”Porębianie” z Poręby Wielkiej,Zespół Ludowy” Borowianki” z Brzeszcz-Boru,Z.R.”Brzeszczanki” z Brzeszcz, a zakończył ten piękny koncert Z.R.”Pisarzowianki” z Pisarzowic. Wspólnie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia zakończyła to wielkie przeżycie, był to z pewnością dla wielu pielgrzymów czas modlitwy w skupieniu, chwila wyciszenia jak i chwila wspólnego spotkania w radości. Organizatorem Pielgrzymki była Danuta Kożusznik - prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz z Zarządem i Radą Kobiet. Nie zabrakło również pani redaktor Urszuli Rogulskiej z Gościa Niedzielnego (oddz.Bielsko-Żywiecki). Zdjęcia –archiwum Gość Niedzielny Przewodnicząca KGW C.Puzoń Czytaj dalej

2 14

O nas

Promocja książki "Kazania księdza Grzegorza Jana Zdziejowskiego z Łasku"

Promocja książki dr Jana Rodaka pt. „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” odbyła się przy dużej frekwencji w dniu 20 września na Sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Wśród słuchaczy nie zabrakło dostojnych gości, m.in. Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, Burmistrza Wilamowic Mariana Treli, Przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławy Kudłacik, Członków Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Ks. Prałata Michała Boguty, Ks. Prałata Stanisława Morawy, Ks. Kanonika Janusza Gacek. Ks. Kanonika Grzegorza Then, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami. Obecni byli Dyrektorzy Szkół z Gminy Wilamowice, Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Aleksander Nowak z zastępcą dr Jolantą Danek i z pracownikami. Na Sali byli także znajomi i przyjaciele autora książki m.in. mieszkańcy Pisarzowic., którzy w swoich biblioteczkach posiadają inne pozycje książkowe ,a dotycząca ks.Grzegorza Jana Zdziewojskiego, autorstwa dr.Jana Rodaka. Parę słów warto przytoczyć o samym autorze. Dr Jan Rodak - historyk literatury, edytor, niestrudzony badacz działalności ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku, a zapomniany już dzisiaj kapłan, kaznodzieja kontrreformacyjnego Kościoła związany z warstwami ludowymi. Poeta, bibliofil, budowniczy świątyń. Cyt. „żył w cieniu będąc jednocześnie w drodze. Niczym niestrudzony homo viator przeszedł życie osiągając kres w męczeńskiej śmierci.” Jednakże jak powiedział dr Rodak-….ale nie dane mu było wzorem innych męczenników z poł. XVII wieku na trwale zapisać się w pamięci kolejnych pokoleń. Dr Jan Rodak w swoich publikacjach przedstawia Tę nietuzinkową postać, poświęcając blisko 22 lata swojego życia. Autor wszystkim słuchaczom starał się przybliżyć postać księdza, przedstawiając niezwykłą historię jego życia. Książkę dr Rodak dedykował Ks. Prałatowi Michałowi Bogucie w podziękowaniu za Jego 50-letnią posługę kapłańską w Wilamowicach, parafii w której ks. Grzegorz Jan Zdziewojski również pełnił funkcję proboszcza. Na zakończenie każdy z obecnych na sali otrzymał książkę, z dedykacją zarówno autora książki jak i ks. Prałata Michała Boguty. Korespondent mojaWieś C.Puzoń Czytaj dalej

1 15

Na wesoło

Wyjazd w przepiękne Bieszczady

Wakacje dobiegły końca. Rozpoczął się rok szkolny, ale dla seniorów rozpoczęły się wspaniałe „robocze” wyjazdy w malownicze zakątki Polski. W dniach 14 i 15 września członkowie Z.R.”Pisarzowianki” wraz z członkiniami KGW i mieszkańcami Pisarzowic wybrali się w urocze o tej porze roku Bieszczady. Śpiew i wspaniały humor towarzyszyły grupie cały czas. Pilot naszej grupy p.Piotr, zrobił pierwszy przystanek wojaży pisarzowickiej grupy w Winnicy Doliny Sanu u pana Józefa Bodziaka w Sanoku. Gospodarz oprowadził wszystkich po plantacji winnicy opowiadając o pielęgnacji i zbiorach uprawianych gatunków winogron, a następnie zaprosił na degustację win. Degustowaliśmy cztery gatunki delektując się dodatkowo pysznymi jeszcze ciepłymi bagietkami oraz dwoma gatunkami sera. Wyroby pana Józefa były znakomite w smaku, a dodatkowo w „ piwnicznych czeluściach” można było także degustować krystaliczny płyn 40%,który produkuje się z wytłoków winogron. Zebrani przy stołach biesiadnych śpiewem i tańcem podziękowali gospodarzowi za wspaniałe przyjęcie. Po wizycie w winnicy grupa udała się w dalszą drogę, podziwiając mijane malownicze wioski bieszczadzkie. Kolejny przystanek to jezioro Solińskie. Rejs statkiem w promieniach słońca przy opowieściach kapitana i szantach oraz spacer po zaporze upłynął bardzo szybko. Wsiadamy więc w autokar i udajemy się do Ogrodu Biblijnego w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym –Caritas w Myczkowcu. Ogród ten był dla wszystkich uczestników nie tylko miejscem relaksu i zadumy, ale był też czasem ,który umożliwił zobaczenie „ ówczesnego życia” za pomocą kompozycji zieleni i symboliki. Podstawowym celem dla każdego, kto zakłada takie ogrody jest popularyzacja Biblii oraz zachęta do czytania Pisma Świętego poprzez pokazanie oglądającym świata przyrody Ziemi Świętej. Czytając mijane cytaty, które towarzyszyły rosnącym tam rośliną przenosiliśmy się na karty pożółkłych księg. Po tak ciekawym spacerze grupa udała się w kierunku noclegu do Zwierzynia. W Zwierzyniu znajduje się cudowne źródełko. Studnia z niezwykłą wodą, otoczona kultem. Piękna legenda głosi, że ze studni tej pewna kobieta wyciągnęła krzyż. Krucyfiks ten można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu. Tam też przebadano krzyż i okazało się, że jest to cenny zabytek wykonany w XIII wieku we francuskim mieście Limoges. Zagadką pozostanie, jak trafił do położonej 1500km. od miasta francuskiego niewielkiej bieszczadzkiej wsi Zwierzyń (gmina Olszanica).W tej urokliwej miejscowości po zakwaterowaniu w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „Uroczysko”, uczestnicy udali się na biesiadę przy muzyce DJ. Przy blasku księżyca bawiono się także na „Święcie Ziemniaka „,gdzie panie z KGW Gminy Olszanica sprzedawały swoje produkty. Odbył się też konkurs kulinarny, w którym to przedstawicielki KGW Zwierzyń otrzymały I miejsce za tort ziemniaczany. Był także pokaz mody wędkarskiej ,gdyż przez dwa dni trwały zawody wędkarskie tak popularne w tym rejonie. Niedziela wszystkich uczestników przywitała kolejnym pięknym, słonecznym dniem. Po śniadaniu cała grupa udała się do miejscowego kościoła. Mszę świętą, uświetnił swym śpiewem Zespół Regionalny „Pisarzowianki” na przemian ze Zwierzyniecką Grupą Śpiewaczą. Po sympatycznym spotkaniu z księdzem Krzysztofem oraz członkami Grupy Śpiewaczej i paniami z Koła Gospodyń Wiejskich ze Zwierzynia na czele z przewodniczącą Bożeną Dobrowolską ,uczestnicy pisarzowickiej wycieczki udali się do Parku Miniatur -Centrum Kultury Ekumenicznej Myczkowce. Niedaleko zapory na Sanie w Parku Miniatur Sakralnych w Ośrodku Caritasu (CKE) podziwiano prawie 140 pięknych makiet obiektów sakralnych, najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych i greckokatolickich z terenów południowo-wschodniej Polski oraz Słowacji i Ukrainy. Wykonane z pietyzmem w skali 1:25 makiety obiektów sakralnych otoczone są miniaturową roślinnością, podobną do tej, która znajduje się przy poszczególnej świątyni. Nawet płynęły miniaturowe potoczki. Wyglądało to naprawdę rewelacyjnie i naturalistycznie. Kolejnym punktem naszego spaceru było Mini Zoo i pokaz filmu o zwierzętach żyjących w Bieszczadach: zwłaszcza wilki, niedźwiedzie i żubry, połączony ciekawą prelekcję. Po zrobieniu wspólnej fotografii w Centrum Parku przed pomnikiem świętego Jana Pawła II grupa udała się już do ostatniego punktu jakim była miejscowość Zagórz. Po modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej- Matki Nowego Życia wyruszono na szlak przepięknej drogi krzyżowej prowadzący do ruin monumentalnego klasztoru Karmelitów Bosych na wzgórzu nad Osławą. Oryginalna Droga Krzyżowa ,gdzie poszczególne stacje wykonali znani regionalni artyści, zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Zakończyła się ona pod ruinami klasztoru. Zagórz i okolice podziwialiśmy przy wspaniałej widoczności z odrestaurowanej wieży klasztornej; „pomnik nieznanego konfederata”. Bieszczady pożegnaliśmy sutym posiłkiem w Chacie Starych Znajomych. W autokarze ze śpiewem i grą na akordeonie przez pana Stanisława powróciliśmy szczęśliwie do Pisarzowic. Z pewnością wyjazd ten pozostanie nie tylko na fotografiach, ale na długo w naszej pamięci. Podziękowania kierujemy pod adresem: pana Tomasza Płonki, wspaniałemu kierowcy, który to bezpiecznie przewoził nas szlakami Bieszczadzkimi i szczęśliwie przywiózł do domów, pana Piotra Kutiak znakomitego przewodnika Bieszczadzkiego ,który towarzyszył nam przez te dwa dni oraz współorganizatora wyjazdu pana Stanisława Olearczyk, który też przygrywając na akordeonie umilał szybko mijany czas w autobusie podczas jazdy w obie strony. Czytaj dalej

2 11

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij