Wiadomości z koła

Pozostałe

0 3

Aktualności regionalne

Spotkanie KGW w Komorowie

23 wrześniu 2018 roku Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu ostrołęckiego spotkały się w Komorowie aby uczcić 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożyliśmy kwiaty, następnie poszliśmy na spacer aleją Królów i Hetmanów. Następny etap to muzeum. Kompleks wojskowy w Komorowie powstał w latach 1988 – 1891 dla wojsk rosyjskich. W 1926 r. przeniesiono tu z Warszawy Szkołę Podchorążych Piechoty, która funkcjonowała do 1939 roku. W 1930 r. zaczęto budowę mauzoleum ku czci powstańców poległych w Powstaniu Listopadowym oraz pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Staraniem pułkownika Ludwika Bociańskiego, komendanta szkoły wzniesiono pomniki królów, hetmanów i Przywódców powstania. Po kampanii wrześniowej koszary zajęli Niemcy. W roku 1944 część koszarów spłonęła, ale ocalały pomniki i kościół garnizonowy. Idąc pięknymi alejami, które wysadzone są kasztanowcami, brzozami, klonami i dębami zatrzymujemy się przy pomnikach: powstańców: Drzewickiego, Chłopickiego, Sowińskiego, Łukasińskiego, Bema; hetmanów: Chodkiewicza, Tarnowskiego, Czarnieckiego, Żółkiewskiego; królów: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego. Punktem centralnym jest pomnik Piotra Wysockiego – patrona szkoły. Obecnie w budynkach koszar nie ma wojska, ale jest instytut, który zajmuje się tworzeniem map do celów cywilnych i wojskowych. Po obejrzeniu obiektów w Komorowie pojechaliśmy do Lubiejewa, gdzie przywitał nas serdecznie dyrektor szkoły rolniczej, która świętowała 60 rocznicę powstania. Dyrektor opowiedział nam historię szkoły obrazując jej osiągnięcia slajdami. Następnie niektóre zespoły zaprezentowały swój program artystyczny. Panie z miejscowego koła przygotowały smaczny poczęstunek. A potem była zabawa. Do tańca przygrywała kapela ludowa p. Kani. Bawiliśmy się wspaniale.   Tekst:  Barbara Komorowska Zdjęcia: Alina Miałka Czytaj dalej

0 2

Aktualności regionalne

X Przegląd Piosenki Klubowej w Baranowie

5 sierpnia 2018 roku Seniorzy „Pogodny Zmierzch” wraz z władzami samorządowymi z Baranowa byli organizatorami X Przeglądu Piosenki Klubowej w Baranowie pod hasłem „PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA”. W tym roku uczestniczyły 22 zespoły. Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki” z Kadzidła już drugi raz miały zaszczyt uczestniczyć w tym pięknym spotkaniu kulturalnym. Każdy z występujących zespołów prezentował się odrębnym strojem, a także repertuarem. Były pieśni patriotyczne, ludowe, biesiadne, niektóre układane przez zespoły. Ogólnie każdy zespół był interesujący w wyglądzie i wykonaniu. Wszystkie grupy były obficie oklaskiwane i na zakończenie nagrodzone. KGW „Wesołe Nutki” z Kadzidła w składzie: Pan Marian Krupiński – przedstawiciel Sejmu, Ala Miałka, Basia Dawidczyk, Jadzia Jachimczyk, Teresa Chrostek, Zosia Gadomska, Zosia Pabich zaprezentowały 2 pieśni patriotyczne: „Piękna nasza Polska”, „Płynie Wisła płynie”. Reporterem naszej grupy była Jadzia Niedźwiedzka. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników dyplomy, kwiaty i upominki. Wszyscy byli ugoszczeni i obficie nakarmieni. Atmosfera przyjazna, wesoła, miła i serdeczna. Przedstawiciele grup wspólnie zaśpiewali pieśń „Polskie kwiaty”. Dziękujemy za zaproszenie nas. Chylimy czoła dla gospodarzy tej pięknej uroczystości. Składamy podziękowanie naszemu Wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za umożliwienie Nam uczestniczenia w tej imprezie poprzez udostępnienie pojazdu. Członkinie KGW „Wesołe Nutki” w Kadzidle. Tekst: : Barbara Dawidczyk Zdjęcia: Jadwiga Niedźwiedzka Czytaj dalej

1 2

Pozostałe

XXXII Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych w Wąsewie

  Po raz trzeci KGW  z całego Mazowsza wzięły udział w 32 Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych pod nazwą       „ ŚWIĘTO PIEŚNI LUDOWEJ – WĄSEWO  2018”.   Autokarem o godz. 9.00  1 lipca 2018 roku  wyjechałyśmy z Kadzidła do Wąsewa. Wcześniej autokar zabrał zespoły z Klimki, Krobi, Golanki, Czarni i Tatar. W Wąsewie jak zwykle uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Po niej wszyscy przeszli do hali sportowej. Tam była już przygotowana sala na przyjęcie uczestników. Wokół sali stały stoły, na których swoje wyroby artystyczne prezentowały koła. Nasze koło reprezentowała kol. Jadzia Niedźwiedzka. Uroczystość rozpoczęła się  przywitaniem gości w osobach: Radnego Sejmiku Województwa  Marszałkowskiego p. Mariana Krupińskiego, Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych p. Barbarę Gałązka, Wójta Gminy Wąsewo, innych gości oraz wszystkie przybyłe zespoły. Po okolicznościowych przemowach było losowanie przewodniczących kół w jakiej kolejności będą występować. Ze względu na dużą ich liczbę, zespoły  mają śpiewać tylko po jednej piosence. Nie byłyśmy zadowolone.  W przeglądzie brało udział 38 zespołów. Wylosowałyśmy 36 numer. Każde koło przywiozło ciasto, które brało udział w konkursie o najładniejszy wygląd i smak. Było na czym „oko zawiesić.” W następnej kolejności zaproszono nas na obiad, a po nim rozpoczęły się występy. Uczestniczki prezentowały się okazale. Atmosfera wspaniała o czym świadczą załączone zdjęcia. Na scenie śpiewały wylosowane zespoły, a pod sceną reszta gości tańczyła. Nasze Koło zaśpiewało piosenkę pt. „Pytała się pani.” Śpiewały: Teresa Chrostek, Alicja Symołon, Zofia Gadomska, Janina Gosiewska, Barbara Dawidczyk, Jadwiga Jachimczyk, Zofia Pabich. Przy powtórce refrenu przewodnicząca zaprosiła publiczność do wspólnego śpiewania z „rączkami w górze.” Aplauz wielki. Po zakończeniu występów przewodniczące zaproszone zostały na scenę. Otrzymały dyplomy i nagrody niespodzianki od  Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika,  a od p. Mariana Krupińskiego -  piękne kroniki i słodycze. Około godz. 18.00 pełne pozytywnych wrażeń wróciłyśmy do domów. Tekst: : Janina Gosiewska Zdjęcia: Jadwiga Niedźwiedzka Czytaj dalej

0 4

Na wesoło

Wycieczka do Olsztyna

Wycieczka do Olsztyna odbyła się 13 czerwca 2018 roku. Koło Gospodyń Wiejskich „ Wesołe Nutki” z Kadzidła zaprosiło członków z kół gospodyń z Czarni i Chudka oraz Seniorów ZNP z Kadzidła i ich członków rodzin do wspólnego spędzenia czasu na  Warmii. Wielu uczestników dawno tam nie było, a byli i tacy co nie mieli jeszcze okazji tam być. Wszystkich nas było 48 osób. Olsztyn – centralna część Pojezierza Olsztyńskiego. Przez Olsztyn przebiegają drogi z Torunia na jeziora mazurskie oraz szlak z Warszawy wiodący aż do granicy z Rosją. W obrębie miasta jest 11 jezior i 1800 h lasów. Tereny zielone stanowią  w Olsztynie prawie połowę terenu. Miasto przecina rzeka Łyna – dopływ Pregoły. Wycieczkę rozpoczęliśmy od spektaklu w Planetarium.  Zabytki to: Zamek Kapituły Warmińskiej. Obecnie znajduje się Muzeum Warmii i Mazur. Zamek wybudowany w latach 1344-1353. Przykład architektury gotyckiej w części obronnej oraz barokowej w części południowej. Do 1772 r. zamek był własnością kapituły. Pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą administratora dóbr kapituły. W latach 1516 – 1521 na zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, który pełnił funkcje administratora. Na jednej ze ścian zachowała się oryginalna tablica astronomiczna z 1517 roku, prawdopodobnie wykonana przez M. Kopernika. M. Kopernik mieszkał w płn. – wsch. skrzydle zamku, w dużej komnacie z widokiem na Łynę i młyn zamkowy oraz na dziedziniec i krużganki. W XVI wieku obie komnaty otrzymały kryształowe sklepienie. Komnaty były dość niskie. By podwyższyć – obniżono podłogi. Kopernik napisał rozprawę o biciu monety.  Dokonywał obserwacji ruchu planet. Na krużganku sporządził tablicę umożliwiającą  śledzenie wiosennych i jesiennych zrównań  dnia z nocą. Tablica jest do dzisiaj. Kopernik przebywał na zamku jeszcze w latach 1524, 1531, 1535, 1538 jako wizytator. Od 16. 03 – 21. 05 w 2010 roku, na Zamku znajdował się Sarkofag ze szczątkami  M. Kopernika. 22 maja został przewieziony do Fromborka, gdzie został uroczyście pochowany w tamtejszej Bazylice Katedralnej. Zamek Kapituły Warmińskiej w zakolu Łyny.  Na wzgórzu powstała drewniano-ziemna strażnica (1334r.). Na jej miejscu kapituła warmińska rozpoczęła budowę murowanego zamku, który powstał w latach 1348 – 1353, gdy miasto uzyskało prawa miejskie. Dojście do zamku otoczone pasem murów i fosą prowadziło od strony Łyny mostem zwodzonym. W późniejszych czasach zbudowano następne skrzydło zamku. Przebudowując go ponownie nadano mu  okrągły kształt na czworokątnej podstawie. Mury połączono częściowo z murami miejskimi, przez co zamek stał się potężnym bastionem wysuniętym poza miasto i broniącym do niego dostępu. GIETRZWAŁD Wieś gminna na Warmii pow. olsztyński. Założona w 1352r. Pierwszym sołtysem był  Dietrich. Od niego pochodzi nazwa spolszczona na Dzietrzałd, Jerzwałd, na końcu Gietrzwałd. Znany jest na całym świecie dzięki Objawieniom Maryjnym w 1877 r. To taka nasza obecnie „ Polska Fatima.” Matka Boża ukazywała się wówczas kilkakrotnie dwóm dziewczynkom: Barbarze Sułowskiej i Justynie Szafrańskiej. Maryja rozmawiała z nimi po polsku, co wywołało poruszenie, jako że język polski był wówczas w Prusach zakazany. 100 lat po tych wydarzeniach Stolica Apostolska uznała prawdziwość objawień, zaś Gietrzwałd stał się miejscowością pielgrzymkową. Rocznie przybywa tu około jednego miliona pielgrzymów i turystów. Do zwiedzania jest wiele obiektów m. innymi: Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kaplica wotywna Św. Józefa, cudowne źródełko, z którego pielgrzymi czerpią wodę, droga różańcowa, droga krzyżowa, izba muzealna tzw. Kuźnia Warmińska, Karczma Warmińska z XIX wieku. Tekst: : Barbara Dawidczyk Zdjęcia: Jadwiga Niedźwiedzka Czytaj dalej

1 2

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij