Porady

Rolnictwo i uprawa

Jak sprostać wyzwaniom, które stawia nam kukurydza w żywieniu krów mlecznych

Żywienie bydła jest oparte w dużej mierze na kukurydzy, a światowe tenden­cje zmierzają w kierunku jej zwiększo­nego udziału w żywieniu krów. Przemawia za tym wysoki plon z hektara i dosko­nała przydatność żywieniowa. W Stanach Zjednoczonych trwają badania nad żywie­niem krów opartym prawie w 80% na kuku­rydzy! Stawia to ogromne wyzwania przed nami, aby dostarczać najwyższej jakości środków do produkcji, a przed gospoda­rzem, aby starannie przygotować i zmaga­zynować kukurydzę. Rolnicy ogromną rolę przykładają do doboru odpowiedniej odmiany, wysiewu i nawożenia kukurydzy na polu. W zasie­wie coraz większy udział zyskują odmiany typu dent, które cechuje większy potencjał plonotwórczy, a zwiększony udział skrobi mączystej podnosi strawność skrobi w żwa­czu. Odmiany typu dent charakteryzują się również większą odpornością na suszę oraz lepszym efektem „stay green”, a uzy­skane bardziej miękkie ziarno łatwiej jest poddawać dalszej obróbce. fot. Ryszard Wojciechowski. Doskonałej jakości materiał zebrany z pola należy jeszcze prawidłowo przy­gotować i zakonserwować, aby korzystać z niego w okresie późniejszym. Kukurydzę można zakisić, suszyć oraz chemicznie kon­serwować. Najbardziej popularną i zarazem najtańszą metodą konserwacji jest kisze­nie kukurydzy, czy to całych roślin (popu­larna kiszonka z kukurydzy), kolb (LKS), czy to samego ziarna (CCM). Do przygotowa­nia kiszonek należy używać odpowiednio dobranych inokulantów, które przyspieszą, ukierunkują odpowiednio procesy fer­mentacyjne i zapewnią ochrone cennych skladnikow pokarmowych oraz utrzymają stabilność tlenową po otwarciu pryzmy. Inokulanty dozujemy nowoczesnym aplikatorem marki DuPont Pioneer, 1 butelkę/50 t zakiszanej masy bezpośred­nio na sieczkarni lub w silosie w momen­cie ubijania silosu/formowania pryzmy. Inokulanty poprawiają jakość kiszonki poprzez przyspieszenie właściwych pro­cesów fermentacyjnych. Kiszonkę cha­rakteryzują lepsze parametry, co podnosi wydajność zwierząt o 2–4%. Przez doda­nie i wytworzenie prawidłowych bakte­rii fermentacyjnych konserwujemy cukry i białka, przedłużamy jakość kiszonki. Dodanie bakterii Lactobacillus buchnerii, które wytwarzają zrównoważoną mie­szankę kwasu mlekowego, kwasu octo­wego i 1,2-propanodiolu, co zapobiega zagrzewaniu kiszonki po otwarciu silosu lub pryzmy. Działanie inokulantów możemy obserwować w badanych kiszonkach (tab. 1). Tabela 1. Wyniki laboratoryjne kiszonki z kukurydzy z gospodarstwa stosującego inokulanty firmy DuPont Pioneer fot. Ryszard Wojciechowski. Klimat w Polsce jest nieprzewidy­walny, dlatego należałoby mieć rezerwę paszową, gdyż nigdy nie wiemy, jaki będzie kolejny rok. Rezerwa ta pozwoli na spo­kojne układanie dawek pokarmowych i pla­nowanie zasiewów w następnym sezonie. Rezerwa powinna wynosić przynajmniej ¼ całej bazy paszowej. Otwarcie nowego silosu powinno nastąpić najwcześniej po świętach Bożego Narodzenia. Choć procesy fermentacyjne stabilizują się już po 6–8 tygodniach od zamknięcia pryzmy, „dojrzewanie skrobi” trwa nadal i koń­czy się w kiszonce z kukurydzy po około 4–6 miesiącach, a w CCM może trwać nawet do około 1 roku. Zawartość skrobi w kiszonce z kukurydzy wzrasta w tym okresie około 4%. Kukurydza na kiszonkę zebrana w odpowiedniej fazie, pocięta, zabezpieczona inokulantem, ubita i szczel­nie okryta w czasie przechowywania nie zmienia swoich właściwości odżywczych nawet przez wiele lat. Zbyt wczesne otwar­cie silosu zaburzy prawidłową fermentację i obniży stabilność tlenową kiszonki. Jeżeli na wstępnym etapie przygotowań do zbio­rów wiemy, że mamy niewystarczającą ilość paszy z poprzedniego sezonu, to należy przygotować mniejszą pryzmę i do jej przy­gotowania użyć specjalnego inokulantu przyspieszającego procesy fermentacyjne. Hanna Nowak Animal Nutrition Analyst DuPont Pioneer Czytaj dalej

0 4

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij