O nas

Nasze sukcesy

0 0

Nasze sukcesy

0 0

Nasze sukcesy

Rada Kobiet- spotkanie robocze

Gminna Rada Kobiet działająca na terenie Gminy Wilamowice 27 lutego spotkała się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach na spotkaniu roboczym. Na spotkanie zostały zaproszone panie, pani Marta Turotszy ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Bielsko-Biała Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego i przedstawicielka Kupiec GE-ES sp. z o.o. pani Jolanta Chmielniak. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Programowych w poszczególnych Kołach naszej Gminy. Harmonogramów wspólnych działań członkiń kół jak i członków zespołów regionalnych z organizacjami na terenie Gminy Wilamowice w 2019roku.Omawiano występy zespołów na Przeglądach Kolędniczych organizowanych przez Rejonowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej i Przeglądów zespołów KGW ,które będą w okresie letnim. Wykorzystaniu tradycyjnych przepisów w połączeniu z nowymi dodatkami, jak i wykonaniem wg receptur nalewek na najbliższe kulinaria, wycieczkach członkiń, wyjazdach edukacyjnych w najbliższym czasie. Sprawy dotyczące współpracy Kół zwłaszcza ze strażakami na których pomoc w organizowaniu czy uczestnictwie w imprezach środowiskowych mogą panie zawsze liczyć. Podczas zajadania się tradycyjnymi pączkami upieczonymi przez członkinię KGW ze Starej Wsi i faworkami poczęstunkiem od Kupiec GE-ES Wilamowice p.Jolanty, wszystkie obecne panie wspominały wspólny wyjazd studyjno-konsultacyjny w 2016 roku do producenta wysokojakościowych miodów pitnych- Pasieki Jaros Sp. Z o.o. Pomysłodawcą, autorem projektu, koordynatorem i opiekunem grupy Gminy Wilamowice była pani Marta. Wspominano zwłaszcza degustację miodów pitnych w szerokim asortymencie. Omawiano dalszą współpracę Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wilamowice ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i rodzimym Kupiec GE-ES sp. Z o.o. Wilamowice w bieżącym roku. Czytaj dalej

0 12

Nasze sukcesy

Cele Koła

 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu (dalej także: „Koło”) jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.  Siedzibą Koła jest Kołoząb. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jejgranicami. Koło może zrzeszać się z kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospodyńwiejskich. Koło może posługiwać się nazwą „Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu”  Celem Koła jest: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich. Czytaj dalej

1 1

Nasze sukcesy

VIII Wojewódzki Przegląd Kolędowy w Suszcu

29 stycznia 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu odbył się VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędowych Kół Gospodyń Wiejskich. Ideą tegoż przeglądu było i jest od ośmiu lat propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego, a także integracja zespołów jak i mieszkańców regionu. A skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa śląskiego. Organizatorami był Wojewódzki Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Gmina Suszec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Przegląd Zespołów Kolędniczych prowadziła V-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Katowicach pani Łucja Krutak. Tradycyjnie też pani Łucja była niezastąpionym konferansjerem. Pełna wigoru i autentyczności stwarzała na scenie wspaniałą atmosferę. Powitała wraz z Prezesem Zarządu WZRKiOR panem Andrzejem Krawczykiem, Dyrektor GOK w Suszcu oraz wójtem Gminy Suszec przybyłych gości , przedstawicieli władz gminnych jak i przedstawicieli Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej pana Edwarda Korczyk i Waldemara Pieczarę , wszystkich zebranych uczestników zespołów regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych, grup śpiewaczych, którzy to zakwalifikowali się do VIII Wojewódzkiego Przeglądu Kolędowego. Pan Andrzej Krawczyk podziękował wszystkim zebranym na Sali zespołom, członkom Kół Gospodyń Wiejskich jak Kółek Rolniczych ,iż pozostały w szeregach KGW na zasadach przepisów dotychczasowych, zgodnie z Art.34.6- Koła gospodyń wiejskich ,które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami niniejszej ustawy (z dn.9listopada 2018 o kołach gospodyń wiejskich¹),działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Podczas spotkania wykonawcy z 14-tu zespołów zaprezentowali przepiękne kolędy i pastorałki, a opracowanie muzyczne (niejednokrotnie własne kompozycje), aranżacja i wykonane poszczególnych utworów dostarczyły wszystkim zebranym na sali GOK wiele wzruszeń. Było bardzo barwnie, gdyż członkinie i członkowie zespołów ubrani w regionalne stroje (powiat: kłobucki, częstochowski, pszczyński, Jaworzno, myszkowski, wodzisławski, zawierciański, bielski, rybnicki) zachwycały regionalnością i autentycznością . Była także różnorodność ciast, gdyż każdy zespół w ramach tzw. „akredytacji” przygotował własny wypiek (dwie blachy ciasta), którym to zostali ugoszczeni wszyscy uczestnicy Przeglądu. Gospodarze zadbali także o gorący posiłek dla wszystkich obecnych. A na pożegnanie każdy zespół wyszedł z blachą różnorodnych ciast „na drogę”. Powiat bielski, a zarazem Gminę Wilamowice reprezentował Z.R.”Pisarzowianki” z akompaniatorem Stanisławem Olearczyk. Na zakończenie każdy zespół na pamiątkę tak wspaniałego spotkania otrzymał pięknego anioła ,dyplom, a każdy uczestnik pięciotomową publikację pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli pod redakcją Joanny Glenc wraz z nutami. Natomiast na pożegnanie wszyscy uczestnicy trzymając się za ręce, tworząc tzw.WIENIEC WSPÓLNEJ INTEGRACJI, zaśpiewali „Bóg się rodzi.” Członkowie Z.R.”Pisarzowianki” dziękują bardzo gorąco wszystkim organizatorom za umożliwienie nam i pozostałym wykonawcą, występu na suszeckiej ziemi ,na scenie GOK w Suszcu ,a to Wojewódzkiemu Związkowi Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Gminie Suszec i GOK w Suszcu oraz Rejonowemu Związkowi Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, zebranym gościom i uczestnikom za tak wspaniałe przeżycia i wspólne kolędowanie. Puzoń Cecylia- Przewodnicząca KGW-ST Pisarzowice Zdjęcia- Anna Olearczyk Czytaj dalej

1 18

Nasze sukcesy

1 2

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij