O nas

Nasze sukcesy

2 3

Nasze sukcesy

100- Lecie Niepodległości Polski w Budziszowie Wielkim

W tym roku było inaczej !                                                                                                                                                                                W Uroczystość 100-Lecia Niepodległości Polski w Budziszowie Wielkim. Panowała podniosła atmosfera i mieliśmy wszyscy, dzieci,młodzież, starsi i kombatanci świadomość,że teraz jest w Polsce dobrze. Starsi i młodsi,całe rodziny i grupki znajomych okolicznych wsi Budziszowa Wielkiego,  nie zabrakło w listopadowe popołudnie na Święcie Niepodległości. Oficjalne uroczystości  rozpoczęły się w kościele pod wezw. Dobrego Pasterza w Budziszowie Wielkim  10 listopada 2018 r.o godz.15 30 . Mszę św. celebrował proboszcz Parafii Konary ks.Andrzej Ćwik. Taca przeznaczona została na szczytny cel, dla potrzebującej rodziny z terenu naszej gminy,dotkniętej nieszczęściem. We mszy św. brali udział zaproszeni goście z Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbietą Jedlecką na czele. Mszę św.uświetniła Orkiestra Zakładów Górniczych "LENA" ze Złotoryi.Prowadząc również  uroczysty przemarsz z kościoła przez centrum wsi aż do hali sportowej przy Szkole Podstawowej  w Budziszowie Wielkim, dmiąc w trąby grając patriotyczne melodie. Za nimi godnie prezentujący się pod flagami biało-czerwonej maszerujący lokalny Zespół Folklorystyczny "Cichowodzianie " a w tym członkowie  z KGW. Następnie Poczty sztandarowe i za nimi dumni z siebie mieszkańcy okolicznych wsi którzy przybyli na uroczystość. Piękny widok, szły całe rodziny,ojcowie niosący na barkach swoje dzieciaczki machające flagą, dziadkowie i babcie z wnuczętami,najbliższe środowisko sąsiedzkie, a o to nam organizatorom właśnie chodziło, całe pokolenia zaszczycili obecnością. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim  bardzo uroczystym Polonezem rozpoczęli obchody 100-Lecia Niepodległości. Następnie inscenizacja dzieci przedstawiająca historię Polski. Program artystyczny naszych dzieci,młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim najbardziej trafił do naszych serc. Zespół Folklorystyczny "Cichowodzianie" również wniósł wielki wkład w organizację uroczystości śpiewając  składankę sześciu piosenek patriotycznych ze współpracą z Orkiestrą Górniczą.Pierwsza z nich niosila tytuł-  "Raduje się serce raduje się dusza" Tak tak!!! serce i dusza radowała się,widać to było od początku uroczystości,to zainteresowanie i gromkie brawa! Takie lokalne uroczystości najbardziej trafiają do umysłów i skłaniają do zastanowienia się nad tym,  co było,co jest,co będzie. To właściwy sposób świętowania w swoim środowisku. Nasza Niepodległość jest inna niż Amerykańska.Każdy Kraj ma coś swojego,każda miejscowość żyje czym innym. My mamy prawo do tego święta inaczej podchodzić.Raczej żeby się jednoczyć i rozwiązywać wspólnie problemy swojego środowiska, pamiętać o tej naszej niepodległości,bo ona nie jest taka stała jak innych państw. Pokolenie naszych rodziców było bardziej otwarte,śpiew i zgromadzenia częściej im towarzyszyło. Teraźniejsze pokolenie ma zaległości ale możliwości ogromne, energetyczność nasza polska drzemie w naszych dzieciach. Jeszcze nie zanikła.Polacy są narodem,który nie zawsze potrafią się dogadać. Za to jesteśmy gościnni.Polacy są jacy są, wszystko idzie w dobrym kierunku,stajemy się bardziej optymistyczni.Tylko wpajać śpiew,granie na instrumentach, odwaga dokonuje rzeczy niemożliwych.Jesteśmy specyficznym narodem.Teraz się wszyscy kłócą,ale kiedy będzie się coś złego działo, zmobilizują się i połączą siły. Społeczne zaangażowanie w organizację obchodów narodowego święta to dobry znak i świadectwo tego że nasze otoczenie naszej miejscowości,jest dla nas wartością.Tylko więcej odwagi w działaniu w naszym środowisku,bez zazdrości i uprzedzeń. Elżbieta Gonciarz Czytaj dalej

1 1

Nasze sukcesy

2 7

Nasze sukcesy

Korowód Świętych A.D 2018 w Pisarzowicach

W niedzielę 04listopada było radosne, wielobarwne, rozśpiewane i rodzinne wydarzenie w naszej parafii, a mianowicie po raz drugi był” Korowód świętych”. To nasza pisarzowicka alternatywa do obchodów Halloween. Organizatorami był ks. proboszcz Janusz Gacek wraz z wikariuszami Adamem i Piotrem, członkowie Rady Parafialnej ,a współorganizatorami Diakonia Muzyczna, sołtys Stanisław Peszel, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich ”Strażniczki Tradycji” oraz Zarząd OSP w Pisarzowicach.. Procesja rozpoczęła się mszą świętą o 11;30 w kościele pw.Św.Marcina. Na zakończenie mszy świętej ks.proboszcz poprosił przed ołtarz dzieci przedstawiające postaci świętych polskich. Następnie cały barwny korowód przy śpiewie i akompaniamencie gitar Diakoni Muzycznej zmierzał z kościoła do remizy strażackiej. Na czele rozśpiewanej i radosnej procesji, jechał na białym koniu główny patron naszej parafii święty Marcin ,w tym roku w towarzystwie także na białym koniu giermka. Na sali OSP udostępnionej przez zarząd OSP dla wszystkich uczestników czekała ciepła herbatka i słodycze. Pan Piotr poprowadził wspaniały quiz dotyczący postaci Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci,młodzieży,studentów ,a także jezuickich nowicjuszy. W tym roku 2018 patronuje kościołowi katolickiemu w Polsce. Wspaniale bawili się główni bohaterzy Korowodu ,a także rodzice i wszyscy zebrani, ,ks.proboszcz Janusz Gacek, wikarzy Adam i Piotr, sołtys Stanisław Peszel z małżonką,dyrektor przedszkola Grażyna Jurasz,przewodnicząca KGW”Strażniczki Tradycji”,członkowie Diakonii Muzycznej. Słodycze, herbatkę sponsorowała Rada Sołecka, wraz z Zarządem KGW, a przygotowaniem poczęstunku zajęły się panie z Koła. Każdy uczestnik przebrany za postać świętego na pożegnanie otrzymał także słodki cukiereczek na powrotną drogę do domu. Myślę, że ta idea będzie kontynuowana przez tegorocznych organizatorów ,także w przyszłym roku, a także w latach następnych i zapisze się w naszą pisarzowicką tradycję.   Czytaj dalej

2 16

Nasze sukcesy

20 lat działalności artystycznej Zespołu Regionalnego"Pisarzowianki"

W 100-lecie odzyskania Niepodległości R.P. Zespół Regionalny ”Pisarzowianki” świętuje swoje 20 urodziny. Jubileusz rozpoczął się 7 października mszą świętą ,w której to członkowie uczestniczyli ze swoimi rodzinami w kościele parafialnym pw. Św.Marcina. Członkowie zespołu podczas mszy świętej złożyli jako votum wdzięczności Matce Bożej „drewniany różaniec”.Różaniec ten będzie towarzyszył w pożegnaniu w naszym parafialnym kościele osoby zmarłej należącej nie tylko do zespołu, ale do żywego różańca.   W Pisarzowicach sensacja, baby tworzą zespół tańca KGW chce występować Okolice zawojować.... tak było 20 lat temu,a dzisiaj.......uroczystość Jubileuszowa odbyła się 27 października na sali OSP w Pisarzowicach. Po przywitaniu gości przybyłych na obchody jubileuszu, prowadząca imprezę kierownik zespołu Cecylia Puzoń przypomniała najważniejsze fakty z historii zespołu, który powstał w listopadowy wieczór 1998roku.Założycielem zespołu był Stanisław Olearczyk akompaniator i kierownik muzyczny,który te funkcje pełni do dnia dzisiejszego. Choreografem jest pani Bogusława Kubiczek, która też przez 10 lat pełniła funkcję kierownika zespołu. Od 2012roku kierownikiem jest Cecylia Puzoń,.która pełni też funkcję przewodniczącej KGW”Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach. Zespół od swego istnienia aktywnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach sołeckich, gminnych powiatowych,wojewódzkich,dożynkach, przeglądach zespołów regionalnych, uroczystościach kościelnych. Występował i występuje na scenach Słowackich czy w Czechach. Uzupełnić informacje o historii zespołu ,można było oglądając i podziwiając przywiezione nie tylko z zagranicznych wojaży nagrody, dyplomy, suveniry, puchary przez członków zespołu. A ilość ich była imponująca. Gratulacje i życzenia na kolejne lata promowania regionalnego folkloru składali obecni na uroczystości samorządowcy: Burmistrz Gminy Wilamowice wraz z przewodniczącym Rady Miasta, Zarząd PZChiO oddział Bielsko-Białą,wiceprezes RZRKiOR w Bielsku-Białej ,radna powiatu bielskiego,prezes Banku Spółdzielczego w Wilamowicach, sołtys Pisarzowic z małżonką,Dyrektor MGOK wraz z wicedyrektorem,Kierownik DK w Starym Bielsku,Kierownik WDK w Pisarzowicach, przedstawiciele organizacji działających w Pisarzowicach,dyrektorzy placówek oświatowych, Redaktor Naczelna miesięcznika „Mój Powiat”,delegacje zespołów regionalnych działających w gminie,byłe członkinie , darczyńcy i sympatycy zespołu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia,które przyznano Jubilatom przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej. Srebrną Odznakę Honorową otrzymał za wybitną działalność artystyczną p.Stanisław Olearczyk, brązową uhonorowano członków zespołu, a kierownik Cecylii Puzoń wręczono Dyplom Honorowy za wybitne zasługi dla amatorskiego ruchu artystycznego. Szefowa zespołu wręczając wraz z paniami z zespołu statuetki na zakończenie jakże wspaniałej uroczystości, podziękowała wszystkim  władzom powiatowym, samorządowym, organizacjom działającym na terenie Gminy Wilamowice jak i poza nią, sponsorom, darczyńcom, sympatykom,członkom zespołu którzy występowali na przestrzeni  20 lat istnienia i ich rodzinom,a obecnym członkom zespołu „małym i dużym” za zaangażowanie . Podziękowania skierowane także były w szczególności na ręce Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, Burmistrza Mariana Treli oraz Dyrektora M-GOK w Wilamowicach Aleksandra Nowaka,którzy to objęli patronat nad Jubileuszem Zespołu. Na zakończenie części artystycznej wszyscy zebrani mogli zobaczyć „Deser muzyczny” w postaci scenki rodzajowej w wykonaniu członków zespołu, gdzie słowa do piosenki napisał nasz rodak pan Michał Sobański oraz występ byłego członka zespołu Rafała Tobiasiewicza, który to zaśpiewał piosenki m.innymi skomponowane przez siebie. Następnie rozpoczęła się biesiada,gdzie grający na akordeonie p.Stanisław bawił wszystkich wspaniale. Biesiada przy suto zastawionych stołach ,a przygotowanych przez członkinię zespołu p.Beatę Kostrzewa wraz ze swoją grupą, trwała do późnych godzin nocnych.   Kierownik ZR”Pisarzowianki” Cecylia Puzoń zdjęcia A.Olearczyk Czytaj dalej

5 27

Nasze sukcesy

0 3

Nasze sukcesy

XIX Dożynki Województwa Śląskiego

W piękną ,słoneczną niedzielę 09 września 2018r. w jakże urokliwym miejscu naszego regionu w Wiśle odbyły się XIX Dożynki Województwa Śląskiego. W dożynkach tych uczestniczyły także panie z KGW „Strażniczki Tradycji” z Pisarzowic oraz panie z KGW w Wilamowicach. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Korowodem, który wyruszył z ulicy M.Konopnickiej na Plac Hoffa. Rozśpiewany korowód i roześmiane twarze szły w szpalerze utworzonym przez licznie zgromadzonych nie tylko mieszkańców, ale turystów i wczasowiczów. W tymże barwnym korowodzie zaprezentowały się zespoły artystyczne rodzime,młodzi sportowcy, panie z Kół gospodyń Wiejskich, gazdowie wiślańscy oraz przedstawicielki innych miejscowości, które to przybyły z wieńcami dożynkowymi na XII Konkurs wieńców dożynkowych. Prezentowali się także rolnicy na swoich maszynach, hodowcy królików, owiec, psów pasterskich, gołębi, ogrodnicy, pszczelarze oraz firmy związane z rolnictwem. Następnie w wiślańskim Amfiteatrze im.Stanisława Hadyny rozpoczęły się uroczystości dożynkowe z oficjalnym otwarciem i powitaniem zaproszonych gości. Gazdowie dożynek to państwo Barbara i Jan Kędziorowie- hodowcy owiec. W uroczystościach brali udział między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele kościoła w tym biskup Adrian Korczago zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz Roman Pindel, przedstawiciele samorządu miasta Wisła, gminy, powiatu cieszyńskiego, służby mundurowe jak i liczne organizacje pozarządowe, w tym oczywiście przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Po uroczystym rozpoczęciu biskup Adrian Korczago wraz z Jego Eminencją Biskupem Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks.Romanem Pindel poprowadzili modlitwę ekumeniczną ,a zakończona została ceremoniałem wręczenia chleba. Nie zabrakło podziękowań, życzeń skierowanych do wszystkich związanych z pracą na roli, w gospodarstwach rolnych. Odznaczeniami  wyróżnieni zostali przedstawiciele organizacji wiślańskich i cieszyńskich. Otrzymali oni Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa. Część artystyczną rozpoczął zespół Regionalny „Wisła”, przedstawiając obrzęd dożynkowy, następnie wystąpiła młodziutka laureatka konkursu muzycznego. Przedstawiciele jury konkursowego wieńców dożynkowych, przedstawili wieńce dożynkowe i podsumowali XII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych. Przedstawiciele RZRKiOR w Bielsku-Białej wręczyli nagrody, wyróżnionym i biorącym udział przedstawicielkom KGW. Możemy być dumne, że nasz wieniec „wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej” w kategorii kompozycje otrzymał II miejsce. Koleżanki z KGW z Wilamowic w kategorii wieńce płaskie także otrzymały II miejsce.(gratulujemy). Następnie rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru, zespołu „Golec uOrkiestra”.Tańcom ,śpiewom, bisom  nie było końca, w wypełnionym „po brzegi” Amfiteatrze. Tak więc po koncercie część osób opuszczała Wisłę późną nocą pod ”rozgwieżdżonym niebie”, zazdroszcząc tym którzy nie musieli wracać do obowiązków następnego dnia. Tym bardziej, że zwieńczeniem XIX Dożynek Województwa Śląskiego była zabawa ,którą poprowadził DJ Macho. Imprezie dożynkowej w Parku Kopczyńskiego obok Amfiteatru towarzyszyły liczne atrakcje. Był Piknik Zbożowy, Jarmark regionalny, wystawy; starego i nowego sprzętu rolniczego, Nadleśnictwa Wisła i kół łowieckich, królików, gołębi, pszczelarzy. Można było zobaczyć kiszenie kapusty i strzyżenie owiec i wiele innych atrakcji. Organizatorami XIX Dożynek Województwa Śląskiego był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Śląska Izba Rolnicza i Urząd Miejski w Wiśle. XIX Dożynki Województwa Śląskiego objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta RP. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli; marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa ,starosta cieszyński Janusz Król ,prezes śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz i burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Organizatorzy konkursu wieńców dożynkowych to; RZRKiOR w Bielsku-Białej, Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Miasto Wisła, Wiślański Ośrodek Kultury, Śląska Izba Rolnicza. Czytaj dalej

6 37

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij