Porady

Męskie sprawy

WIECZOREK U DZIADKA

Adolf Januszkiewicz Wspomnienie polskiego poety   Ksiądz Witold należący do do Klubu Literackiego Gęsie Pióro w Pakosławie, zorganizował wieczorek wspomnień polskiego poety Adolfa Januszkiewicza. Recytowano tam wiersze zacnego poety, przypominano jego historię i wielki patriotyzm. Również przyjaciel wspomnianego księdza Ireneusz Krynkowski pseudonim „Dziadek” prezentował swoją poezję uwieczniającą dziewiętnastowiecznego poetę.   Pochodzenie Adolf Januszkiewicz urodził się dnia 9 czerwca 1803 roku w Nieświeżu w obwodzie białoruskim. Zmarł on natomiast w dniu 19 czerwca 1857 roku w majątku Dziahylnia. Był to gorący patriota polski, powstaniec listopadowy i poeta- relacjonuje ksiądz Witold. Edukacja Adolfa Uczył się on u dominikanów w Nieświeżu, potem nauki pobierał w gimnazjum w mieście Winnica na Podolu. W latach 1821-1823, był on słuchaczem Oddziału Literackiego Uniwersytetu Wileńskiego. Tutaj też należał do kręgu bliskiemu filaretom, którego to rozsławił Adam Mickiewicz. Jak relacjonuje na wspomnianym wieczorku ksiądz Witold, Januszkiewicz pisywał wiersze, które publikował w licznych periodykach wileńszczyzny. Debiutował on w roku 1821, sentymentalną dumą noszącą tytuł „Meliton i Ewelina”. Dzieło to zostało opublikowane w całości w „Dzienniku Wileńskim”. Zdaniem Dziadka Dziadek, czyli pan Krynkowski to zasłużona postać województwa świętokrzyskiego. Organizuje on liczne spotkanie literackie, upamiętniające znamienite osoby polskiej historii i literatury. Zatem nie mogło go zabraknąć na wieczorku Gęsiego Pióra. Dzięki Dziadkowi dowiedzieliśmy się, że Adolf Januszkiewicz należał do wielbicieli Adama Mickiewicza i jego twórczości. Namiętnie popularyzował on jego poezję na Podolu. Gdy Januszkiewicz mieszkał w Kamieńcu Podolskim oraz w majątku rodzinnym Dziahylnia, organizował on rozliczne wieczorki literackie, na których czytana była poezja mickiewiczowska jak również Adolfa Januszkiewicza- relacjonuje I. Krynkowski. W roku 1826, Januszkiewicz został deputantem Sądu Głównego Izby Cywilnej w Kamieńcu Podolskim. Z funkcji tej zrezygnował wiosną 1829 roku, z powodu choroby i wyjechał do sanatorium za granicę. Najczęściej leczył się on w uzdrowisku w Karlsbardzie w Niemczech, we Francji i Włoszech. Właśnie w Rzymie spotykał się on z Mickiewiczem, a także z Antonim Odyńcem. We wrześniu 1830 roku, Januszkiewicz powrócił do kraju, by uczestniczyć w powstaniu listopadowym.   Wiersz pana Krynkowskiego   ...walczyłeś za Ojczyznę dla polskich pokoleń tnąc ruską zgniliznę wbrew wszystkich zniewoleń miłość twa ….Danuta dama serca twego wie, że prawdy szukasz ludu niewolnego....pan I. Jan Krynkowski   Januszkiewicz został ciężko ranny i na domiar wszystkiego, dostał się do niewoli. Wyrokiem rosyjskiego sądu z 4 marca 1832 roku, został skazany na karę śmierci przez powieszenie, wyrok zamieniono na zesłanie na Syberię, utratę szlachectwa i konfiskatę majątku. Zesłany został do Tobolska, następnie do wsi Zelakowa- relacjonuje Dziadek Krynkowski. W roku 1835 przeniósł się do Iszyma, gdzie zawarł przyjaźń z Gustawem Zielińskim. Gromadził on tam przysłane z kraju książki, a jego dom stał się miejscem spotkań zesłańców. W sierpniu 1841 roku przeniósł się do Omska, tutaj pracował w kancelarii Pogranicznego Naczelnika Sybirskich Kirgizów. Adolf Januszkiewicz, jak nas informuje ksiądz Witold, został sekretarzem komitetu do ułożenia projektu praw kirgiskich. Odbywał Januszkiewicz podróże w stepy Kazachstanu, interesował się również tutejszym folklorem. Podczas wyprawy w 1846 roku, prowadził dokładny Dziennik podróży po Syberii.   W szponach suchot   W roku 1853, Adolf Januszkiewicz przeniósł się do Niżnego Tagilska, gdzie zajął się biblioteką i ogrodem hrabiego Anatola Demidowa. właściciela kopalń uralskich. Za jego przyczyną, Januszkiewicz został ułaskawiony i w roku 1856 powrócił do kraju, ale już ciężko chory na gruźlicę. Teściowa Dziadka Krynkowskiego ułożyła taki oto wiers ...zmogła cię choroba spotkała niedola brak cię,... to żałoba pustka dla Podola....Irena Scheffer       Księdzu Witoldowi i Dziadkowi Krynkowskiemu, bardzo dziękujemy za zaproszenie na tę cudowną prelekcję i wieczorek literacki.   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 1

Męskie sprawy

Majowe dni poezji U PANA MARIANA

  Majowe Dni Poezji   W Saloniku Literackim pana Kryśkiewicza Poíesis, to po prostu tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka. Maj jest miesiącem poezji, zatem wiele ciekawostek na jej temat, Nasza Redakcja usłyszała w Saloniku Literackim pana Mariana Kryśkiewicza ze Stawu Kunowskiego, który oprócz rzeźbiarstwa para się też poezją. On to na ciekawej prelekcji recytował też zebranym gościom swoją niebywałą twórczość. Dzieła literatury pięknej Najdawniejsze, nieużywane już znaczenie terminu „poezja”, to ogół wszystkich dzieł literatury pięknej. Utożsamienie wszystkich dzieł literatury pięknej z poezją wynikało z tego, że większość utworów literackich pisana była mową wiązaną, a dzieła pisane prozą cenione były niżej- relacjonuje pan Marian. ...Chcemy byście myśli nasze znali Czego my pragniemy i czego my żądamy Byście nigdy w życiu krzywdy nie doznali By serca wasze były wierne     Naszły mnie myśli jak łaska z nieba Czego bardzo pragnę czego mi potrzeba I łaskę tę wykorzystam snadnie Co w sercu zakwitnie to na kartkę spadnie   Żyć pełną piersią by się jeszcze chciało Cieszyć się szczęściem wciąż mało i mało Szczęście to wnuki, żona i rodzina Natchnienie mych wierszy to cała przyczyna....MARIAN KRYŚKIEWICZ     Dziewiętnastowieczne dramaty   Warto jest też wiedzieć, iż dramaty sceniczne wywodzące się z drugiej połowy XIX wieku, pisane były też wierszem, by ożywić ich charakter i wydźwięk. W wiekach średnich- jak mówi pan Marian, poezja nie była sztuką wysoko ocenianą. Wynikało to ze specyficznej dla tej epoki hierarchii wartości. Typowe zalety utworów poetyckich były cenione znacznie niżej niż wartości wychowawcze, umoralniające i poznawcze, których z kolei poezji odmawiano, tym samym uważając ją często za sztukę bezużyteczną. Tak więc chociaż rodziła się już wtedy refleksja teoretyczna nad zjawiskiem poezji, została ona rozwinięta i rozbudowana dopiero w dobie odrodzenia- relacjonuje pan Kryśkiewicz. Zdaniem poety ze Stawu Kunowskiego W czasach dziewiętnastego stulecia i na początku dwudziestego, poezja była możliwością oderwania się od tłoczącej nasz umysł rzeczywistości. Dzisiaj każdy może udać się w tym celu do psychologa, o czym też mówią moje wiersze. Ale żeby nie tracić ani czasu ani pieniędzy lepiej jest poczytać tomik dobrej poezji - wtrąca pan Marian Kryśkiewicz ze Stawu Kunowskiego.   Gdy ci bracie smutno brak żony, rodziny To do psychologa idziesz w odwiedziny Tam pani psycholog bardzo była miła Żeby się nie smucić wszystkim tłumaczyła   Przecież naszym życiem sam pan Bóg kieruje Jedni są posłuszni drugim nie pasuje Trzeba osobiście w życiu się przekonać Iść do psychologa czy ze smutku skonać   lub czytaj poezję ukochany bracie bo z książką jak z lubą bardzo się kochacie wiersz uspokoi i da ci wytchnienie nerwy ci wyciszy i da ukojenie...MARIAN KRYŚKIEWICZ   Ewa Michałowska -Walkiewicz Czytaj dalej

0 0

Męskie sprawy

Karnawałowe róże

Karnawałowe róże Smakołyki suchedniowskie   Przed wojną, w pieleszach domowych pani Jolanty Toffii, urządzane były spotkania karnawałowe. Gospodyni domowa, szykowała tak zwane karnawałowe róże, czyli kruche ciasteczka w środku wypełnione słodką konfiturą. Przy delektowaniu się tymi słodkościami, często zawiązywały się stałe związki damsko- męskie, jak też znani poeci świętokrzyscy, nabywali niezwykłego natchnienia.   Pierwsze spotkania karnawałowe Pierwsze wzmianki o świętowaniu karnawału pochodzą już z XVI wieku. Był on wówczas szczególnie potępiany przez kler i duchowieństwo. Księża uważali go za czas szczególnej rozpusty, z czasem prowadzący do ludzkiej zguby. Pierwsze wzmianki o zabawach i zwyczajach zapustnych pochodzą z XVII wieku. Są to: satyra Konstantego Miaskowskiego czyli Mięsopust polski oraz pieśń Mięsopusty i zapusty. Dawny karnawał nie różnił się wiele od tego, który znany jest nam dzisiaj. Odbywały się w tym czasie różnego rodzaju biesiady i pijatyki. Wiele tańczono i bawiono się niezależnie od stanu, czy też miejsca zamieszkania. W blasku kuchennej kozy   gościu siądź koło mnie blisko wnet me smutki ci opowiem zaraz ci też wyznam wszystko i od ciebie ja się dowiem...   gdzie minęły lata błogie które szumem wichru płyną ja zapomnieć ich nie mogę tęsknię tak ze smutną miną   ktoś drwa niesie do tej kozy żar unosi się cieplutki nie są straszne chwile grozy kiedy wspomniesz czas milutki   urąb drew...ktoś krzyknie żwawo dołóż bo się żar wypala siądź tu blisko z ciepłą kawą popatrz na ten wicher z dala   kłębią w ogniu się skry białe za oknami tuman kurzy lgną do twarzy cienie małe szum dookoła ...już czas burzy...   Goście u pani Jolanty, uwielbiali zasiadać koło buchającej gorącem kozy kuchennej, a delektując się kruchymi ciasteczkami, układali ulotną poezję.   Miłość grubej Hanki   Pewnego razu Jolanta zaprosiła na karnawałowe róże sąsiadkę Hankę, którą okoliczni mieszkańcy nazywali grubą i Bolka Rurkę, który też niczego sobie wyglądał. Tak się owa Hanka zadurzyła we wspomnianym Bolku, że od lat powojennych to ona organizowała karnawałowe spotkania przy czymś mocniejszym, od czego Bolkowi zawsze się rozwiązywał język pełen miłosnych słówek wobec pani gospodyni. A delektując się karnawałowymi różami, wielbił słowami jej pulchne i nadobne ciało w taki oto sposób....   Hanko, słodkaś jako barć pszczelarska piękna córka gospodarska pulchne masz czerwone lica i szeroka twa spódnica na szerokich biodrach spięta na mój widok ….zawsze chętna.....       Ewa Michałowska- Walkiewicz Czytaj dalej

0 1

Męskie sprawy

0 1

Męskie sprawy

1 4

Męskie sprawy

Gdzie przechowywać auto zimą?

Zima już za pasem, a niskie temperatury, wilgoć, mróz i wiatr mają ogromny wpływ nie tylko na kondycję naszego auta ale i jego lakier. Trzymanie auta pod gołym niebem szczególnie zimą może skutkować wieloma nieprzyjemnymi skutkami. Aby ich uniknąć nie musisz w super szybkim tempie budować garażu. Wystarczy namiot garażowy. Dlaczego? Namiot garażowy to stabilny namiot, który jest ekonomiczną alternatywą dla murowanych garaży. Możesz dobrać odpowiedni namiot do swoich potrzeb, bo namioty są dostępne już od 1,6 m x 2,4 m do tych naprawdę dużych jak 8 x 12 czy 6 x 36. Oprócz standardowych wysokości ścian bocznych, są dostępne również zdecydowanie wyższe aż do 4 m. Namioty garażowe Profinamiot są zaprojektowane z myślą o całorocznym użytkowaniu, dlatego też są w 100% wodoodporne, oferują ochronę przed promieniowaniem UV oraz wyjątkową stabilność: niektóre z nich posiadają również przetestowana statykę. Namiot garażowy jest interesującą opcją dla osób, które często zmieniają miejsce stacjonowania lub potrzebują tylko tymczasowej ochrony dla swojego pojazdu. Namioty składają się i rozkładają w łatwy i szybki sposób oraz są łatwe w magazynowaniu. Dobre namioty garażowe łatwo poznać po solidnej konstrukcji: stalowe rury skręcone śrubami, poprzeczne oraz boczne zastrzały dachowe dbają o niezwykłą stabilność namiotu, oraz podpierają solidną, ciężką plandekę. Warto zwrócić uwagę na zestaw pasów naciągających. Służą one do dokładnego naciągnięcia i zabezpieczenia plandeki na stelażu, co zapobiega niechcianym ruchom plandeki i ułatwia spływanie deszczu. Plandeki PVC są w porównaniu z plandekami PE bardziej odporne na rozerwanie oraz promieniowanie UV. Plandeki PE są lżejsze, przez co łatwiejsze w użytkowaniu. Wspólną cechą wszystkich namiotów garażowych jest ich stabilność i ochrona przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dach oraz ściany boczne wykonane z jednego kawałka materiału, przymocowanego do stalowego stelaża specjalnym zestawem pasów mocujących, zapobiegają niechcianym ruchom plandeki i ułatwiają spływanie wody po materiale. Wszystkie namioty garażowe są w 100% wodoodporne oraz chronią przed promieniowaniem UV ściany szczytowe posiadają bramy wjazdowe, które otwierają się łatwo i szybko za pomocą solidnych zamków błyskawicznych. Różnice pomiędzy kolejnymi kategoriami jakości znajdują się w rodzaju materiału, konstrukcji oraz stabilności. Zalet przechowywania auta w namiocie garażowym jest bardzo dużo. W każdej chwili możesz przenieść swój „garaż” w dowolne miejsce. Przy pomocy kilku osób „nowy dom” dla Twojego auta stanie w kilka chwil. A ty unikniesz nieprzyjemnych sytuacji, wynikających z trzymania auta zimą pod chmurką Czytaj dalej

0 1

Męskie sprawy

Jak nie dać się bakteriom w gospodarstwie?

Pan Waldemar z gminy Błaszki zaprosił nas do swojego gospodarstwa i dał możliwość przetestowania produktów z serii profesjonalnej. Oto jak sprawdziły się w boju!  Gospodarstwo pana Waldemara słynie z  produkcji warzyw – ziemniaków i kapusty. Jak większość producentów, rolnik zmaga się z bakteriozą ziemniaczaną, która znacząco wpływa na wielkość i jakość zbiorów. Ze względu na różnorodność upraw, pan Waldemar boryka się  z wieloma problemami. Zaproponowaliśmy mu dobre i szybkie ich rozwiązanie. Po pierwsze – myjemy maszyny Pierwszym etapem walki z bakteriozą w trakcie naszych testów było dokładne, początkowe umycie maszyn. Zastosowaliśmy w tym celu Active Foam – znaną już z wcześniejszego artykułu aktywną pianę do mycia aut. Tak, sprawdza się ona doskonale w pozbyciu się zabrudzeń nie tylko na samochodach, ale także na ciągnikach i innych maszynach rolniczych. Zastosowanie Active Foam pozwoliło nam, na początkowym etapie, pozbyć się kurzu i tłustych zabrudzeń olejowych, z którymi rolnicy zmagają się na większości maszynach, wykorzystywanych do pracy w gospodarstwach. Czas na dezynfekcję Po umyciu i spłukaniu maszyn byliśmy gotowi na przejście do ich dezynfekcji. W tym celu zastosowaliśmy preparat MIRODEZ – środek dezynfekujący na bazie amin IV rzędowych. Jest to środek do podstawowej dezynfekcji, którą możemy przeprowadzić bardzo szybko, na przykład, gdy chcemy przejechać z pola ziemniaków na pole kapusty. To jest ogromnie ryzykowne w przypadku upraw pana Waldemara i grozi rozprzestrzenianiem się bakterii. MIRODEZ jest środkiem uniwersalnym i może być wykorzystany również do dezynfekcji chłodni. Po procesie dezynfekcji nie jest konieczne wietrzenie chłodni czy magazynu, ponieważ w przeciwieństwie do środków na bazie chloru czy kwasu octowego, nie mamy do czynienia z nieprzyjemnym zapachem. Na koniec zrobiliśmy Panu Waldemarowi niespodziankę i także jego samochód zabłyszczał w pięknym sierpniowym słońcu, umyty naszymi profesjonalnymi środkami. Zachęcamy do zapoznania się z gamą produktów do profesjonalnego użytku na stronie oferta.mojawies.pl. Służymy pomocą w dobraniu odpowiednich środków do Państwa potrzeb pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 444. Czytaj dalej

0 1

Męskie sprawy

Myj auto ręcznie i oszczędzaj!

Ciepły i słoneczny weekend, a taki się przed nami zapowiada, to idealna okazja by zadbać o swoje cztery kółka. Wiadro wody, gąbka z mikrofibry, kosmetyki samochodowe – tylko tyle potrzebujesz by umyć swoje auto! Nie idź na łatwiznę i nie korzystaj z automatycznych myjni samochodowych. Dlaczego? Powiemy Ci dlaczego warto umyć samochód ręcznie i jak zrobić to skutecznie. W automatycznych myjniach samochodowych używa się ogromnych szczotek, których włosie sunie po karoserii z zatrważającą prędkością. Może to niestety spowodować zarysowania na lakierze. Masz 100% pewność, że produkty, których używasz do mycia i pielęgnacji auta są w pełni bezpieczne dla lakieru i części samochodu, ale również dla skóry Twoich rąk.  A w myjniach automatycznych nie jesteśmy informowani o tym, czego używają do zmywania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Nikt nie zadba o Twoje auto jak Ty sam, a przy okazji dostarczysz sobie dawkę bardzo cennego ruchu. Zbadaliśmy to sami – po umyciu auta rozpierała nas energia, dobry humor i duma z własnoręcznie umytego auta. Ręczne mycie pozwala na dotarcie do miejsc, których nie da się umyć na myjni automatycznej lub bezdotykowej. Jak zatem podejść do tematu tak, by umyć auto tanio, szybko i skutecznie? Dobry szampon samochodowy to podstawa idealnie umytego auta. Mają specjalny skład, który sprawia, że wytworzona piana nie jest szkodliwa dla lakieru, nie pozostawia smug oraz rozmiękcza i zbiera brud. Szampon Active Foam jest bardzo wydajny więc butelka starcza nawet na kilkadziesiąt myć. Myj auto partiami. W cieplejsze dni piana z wodą szybko wysychają, a wtedy ciężko je porządnie spłukać. Myjąc po fragmencie, nie musisz się spieszyć ani martwić, że jedna połowa auta wyschnie, zanim zdążysz ją spłukać. Czas na felgi. Do usunięcia zabrudzeń wykorzystujemy Rim Cleaner K, pamiętajmy jednak o dokładnym spłukaniu po czyszczeniu, ponieważ pominięcie tego korku może skutkować przedwczesnego zniszczenia zarówno lakieru felg jak i tarcz hamulcowych, ze względu na kwasowy skład preparatu. Pamiętaj, kiedy myjesz felgi, nigdy nie używaj tych samych szmatek czy gąbek do mycia lakieru. Rozpraw się z owadami. Szczególnie na przodzie samochodu zbierają się niemiłe zanieczyszczenia po owadach, które niezwykle ciężko jest usunąć, nawet przy użyciu dużej siły i silnego szamponu. Insects Celaner rozprawi się z nimi w kilka chwil, dzięki czemu oszczędzisz i czas i siłę na dalsze dopieszczanie czterech kółek. Liczy się wnętrze. I to jest święta prawda! Co nam po błyszczącej karoserii, kiedy we wnętrzu auta brzydko pachnie i unoszą się tumany kurzu i drobnoustrojów? Zacznij od wyprania tapicerki i dywaników samochodowych, używając Seats Celaner. Teraz czas na kokpit. Przy użyciu szmatki z mikrofibry i środka Cockpit Car w mig wyczyścisz i nabłyszczysz kokpit tak, że będziesz mógł się w nim przeglądać. Na koniec zadbaj o takie detale jak nabłyszczenie opon z użyciem środka Flash Tire. Dzięki takiej konserwacji brud trudniej będzie przywierał do opon, a Twoje auto będzie dłużej czyste i lśniące. Idealnie umyte auto charakteryzuje się tym, że na jego dachu tworzy się jednolita, przejrzysta tafla wody. Wszystkie kosmetyki samochodowe potrzebne do umycia auta własnoręcznie, znajdziesz w Ofercie Rabatowej w bardzo niskich cenach. Kliknij TUTAJ i przekonaj się sam! A Wy lubicie myć swoje auta?   Czytaj dalej

1 2

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij