Wiadomości z koła

Na wesoło

DZIEJE KAWALERII POLSKIEJ

Dzieje kawalerii polskiej Szwoleżerowie polscy   Gdy serce ułana wyłożyć na dłoń Na drugim miejscu panna Przed panną tylko koń…   Mieszkający w Skarżysku- Kamiennej Jan Kowalewski interesuje się historią polskiego oręża i rozegranych bitew. Pisze o tym książki i robi krótkie reportaże. Polskie tradycje kawaleryjskie, sięgają początków państwa polskiego i związane są z prowadzonymi przez nas bitwami obronnymi oraz z wojnami o odzyskanie naszej niepodległości. Od zarania dziejów, mieliśmy dużą liczbę rodzimej kawalerii, a zasady polskiej taktyki ułańskiej, przystosowanej do naszych specyficznych warunków, przyniosły nam wiele sukcesów militarnych – mówi Kowalewski. - W wiekach XVI i XVII, Polska stała się ojczyzną nowoczesnych metod konnej jazdy, wprowadzonej na zachodzie Europy dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Taktyka ta, polegała na brawurowej szarży, kaskaderskich wprost wypadach na wrogie wojska oraz działaniu przez zaskoczenie. Znakomitą jej ilustracją, było między innymi zwycięstwo polskich szwoleżerów nad wojskami moskiewskimi pod Orszą w roku 1508 oraz wielka wiktoria kapitana Konstantego Ostrogskiego, odniesiona nad wojskami tatarskimi pod Kaniowem w 1527 roku – mówi Kowalewski. Pod Kaniowem nasz Ostrogski, konika zacina Już ci przed nim Tatar wieje, spod starego młyna…   - Najwięcej jednak wspaniałych sukcesów kawaleryjskich, przyniósł wiek XVII, w którym taktyka jazdy polskiej osiągnęła szczyt doskonałości. Na specjalną jednak uwagę, zasługują zwycięstwa odniesione przez Stefana Czarnieckiego. Ten wybitny polski dowódca i wzór żołnierza - patrioty, wniósł niebagatelny wkład w rozwój polskiej taktyki kawaleryjskiej. Ten wielki wódz, nakazał wymienić ciężki oręż ułański, na bardziej ostre szable, wykonane z lekkiej stali hartowanej. Od tamtego czasu, szable używane do walk konnej jazdy, nosiły nazwę stefanek, od imienia wielkiego wodza. W roku 1605 w walce pod Kircholmem, hetman polny Jan Karol Chodkiewicz, musiał wziąć udział w bitwie ze Szwedami na niedogodnej pozycji rozciągającej się między jeziorami, a rozległymi trzęsawiskami. W najkrytyczniejszym momencie, Chodkiewicz powziął ryzykowną, ale trafną decyzję, by posiadaną lekką husarią konną uderzyć jak taranem w centrum nieprzyjaciela. Za husarią tą, ruszyły do boju lekkie chorągwie, które w znamienity sposób rozbiły zbrojne oddziały wroga. W wojnie moskiewskiej, mającej miejsce w 1610 roku, hetman Stanisław Żółkiewski odnosił rozliczne zwycięstwa również dzięki znakomicie wyszkolonej husarii – relacjonuje Jan Kowalewski. A tam pod Kłuszynem, tam na polu bitwy Stanisław Żółkiewski, rusza do gonitwy Bije on Moskali, aż się ziemia trzęsie Za jego rozkazem, Polska wolna będzie…   - Z czasem, cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte, wzorując się na polskich pułkach jazdy, stworzył własne oddziały lekkokonne, którym zezwolił na uzbrojenie w lance. W roku 1807, w Warszawie został utworzony pułk lekkokonny polskiej gwardii cesarskiej, zwany z francuska szwoleżerami. Polska już wtedy była pod trzema zaborami, toteż polscy ułani walcząc w szeregach armii napoleońskiej upatrywali niepodległości dla swojego kraju. Pierwszą kampanię bitewną, szwoleżerowie odbyli w Hiszpanii. I tam zaznali sławy, choć walczyli przeciw Hiszpanom broniącym swej niepodległości. Po krwawo okupionych sukcesach, Napoleon stał niemal u wrót Madrytu, do którego wiodła droga przez wąwóz Somosierra. Próbowali sforsować go grenadierzy starej gwardii francuskiej i strzelcy konni. Wreszcie w pamiętnym dniu 30 listopada 1808 roku, rozkaz do szarży, otrzymał pełniący tego dnia służbę przy cesarzu, szwadron polskich szwoleżerów pod dowództwem Jana Kozietulskiego. Na rozkaz dowódcy szwadron liczący około 120 ludzi ruszył w kierunku wąwozu. Przeszli oni przez niego jak burza ponosząc straty, ale otworzyli tym samym drogę na Madryt – z uśmiechem dodaje Kowalewski. To konnica polska polskie szwoleżery Zdobywali słynny wąwóz Somosierry.. Urodzonym kawalerzystą, był także nasz bohater narodowy książę Józef Poniatowski. Cechowała go odwaga i doskonała znajomość sztuki kawaleryjskiej. Zginął on także u boku Napoleona, wracającego z przegranej bitwy pod Lipskiem zwanej bitwą narodów. Droga wojsk cesarskich z tej potyczki bitewnej wiodła przez rzekę Elsterę, w której to utopił się ranny książę Poniatowski. Książę Józef Poniatowski To kraju symbol niemy Wracał on do polskiej ziemi, z ułanami swemi Ale poległ on gdzie płyną wody na Elsterze My Cię nigdy nie zapomnim, polski bohaterze… Polska jazda, wsławila się również w walkach powstańczych 1830 roku, odnosząc sukcesy w wielu bitwach i potyczkach z regularnym wojskiem rosyjskim. W Wiośnie Ludów w 1848 roku, w bitwach toczonych na Węgrzech brały udział dwa polskie pułki ułanów. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku, generał Edmund Taczanowski utworzył dwa pułki ułanów, które odnosiły znaczące zwycięstwa z regimentami rosyjskimi. Od tego momentu, kawalerzysta polski, był naszą dumą i obiektem westchnień dla wielu pań. Ułani, ułani malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci Niejedna mężatka i niejedna wdowa, za wami ułani polecieć gotowa… - Wojna Rosji z Niemcami, zaczęła się w dniu 1 sierpnia 1914 roku, ale jeszcze wojska austriackie nie ruszyły do boju, kiedy dnia 2 sierpnia Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego, jako pierwszy zalążek wojska polskiego, przekroczyła kordon graniczny wrogich nam wojsk. Ten swoisty patrol ułański natarł na Jędrzejów, gdzie znajdował się rosyjski ośrodek mobilizacyjny. Naczelny Komitet Narodowy w roku 1915, sformował trzy brygady Legionów. Żołnierze I Brygady z 1 Pułkiem Ułanów generała Beliny, walczyli w Kongresówce, zaś II Brygada z 2 Pułkiem Ułanów biła się w Karpatach z wojskiem pruskim. W styczniu 1917 roku, Legion Puławski przekształcił się w Dywizję Strzelców Polskich, w jej skład wchodził I Pułk Ułanów Polskich. Pułk ten, wsławił się w lipcu 1917 roku brawurową i zwycięską szarżą pod Krechowcami i otrzymał nazwę ułanów „Krechowieckich". Miano to zachował do 1946 roku. Po upadku caratu, dowództwo nad polskim wojskiem konnym, objął generał Józef Dowbór-Muśnicki, który wkrótce utworzył w Rosji I Korpus Polskiego Wojska. W wielu przypadkach tworzone oddziały nawiązywały do kawalerii z XVIII wieku oraz Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Znaczenie polskiej kawalerii uwidoczniło się po raz ostatni w wojnie 1920 roku. Po niej definitywnie, skończyła się rola kawalerii jako siły zdolnej w bitwach przeważać szalę zwycięstwa. Wiele z tradycji kawaleryjskiej, zachowało się nie tylko w pułkach jazdy okresu międzywojennego, lecz także przeszło do oddziałów kawaleryjskich współczesnego Wojska Polskiego – dopowiada rozmówca. Zadania jakie wytyczono ułanom, były takie same, jakie stawiano szwoleżerom i strzelcom konnym, w dawnych czasach. Przeznaczano ich najczęściej, do typowej walki kawaleryjskiej z szarżą włącznie oraz do rozpoznania, a także do ubezpieczania skrzydeł wojska pieszego i do osłony odwrotu wojsk walczących na pierwszej linii ognia. Szwadron karabinów maszynowych, służył do wsparcia i przygotowania szarży oraz do współdziałania w walce pieszej. Kładziono nacisk przede wszystkim na walkę pieszą, traktując konie jako szybki środek przerzutu z miejsca na miejsce. Problem przystosowania kawalerii do nowoczesnej wojny, polegał przede wszystkim na odpowiednim uzbrojeniu i wyposażeniu kawalerii do obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej, a także na założeniu, że dużo akcji będzie prowadzonych w szyku pieszym i szyku konnym. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny 1939 roku, istniało 11 dywizjonów artylerii konnej, z których każdy wchodził w skład jednej z 11 Polskiej Brygad Kawalerii. Dywizjony artylerii konnej były jednostkami samodzielnymi. Od 1921 roku nie łączono ich nigdy w pułki, były one zwykle 3 lub 4 bateryjne w zależności od liczby pułków w brygadzie. Jednym z najznakomitszych pułków polskiej kawalerii, był 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego - wtrąca Jan. Tam w Suwałkach na Podlasiu Służył ułan, imię Stasiu A był dobrym on żołnierzem Co w niewolę ruskich bierze,…     Został on utworzony w lipcu 1920 roku, jako 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów. Jego żołnierze, brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w której głównym dowódcą był Józef Piłsudski. Wymaszerował on na front w dniu 2 sierpnia 1920 roku, i prowadził walki osłonowe od linii Bugu, aż do przedmieścia Warszawy. Do pierwszej szarży doszło pod Żurominkiem i od tej chwili pułk przeszedł do działań pościgowych, wrogiej nam Armii Siemiona Budionnego. Wsławił się on także w zagonie wojsk Michała Tuchaczewskiego, idących na Korosteń. Jeśliś stanął w naszym kółku Musisz wypić zdrowie pułku Puchar wina w górę wznieś Na 3 pułku cześć…   3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich wychowaniem swoich żołnierzy, nawiązywał do tradycji 3 Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Cesarza Napoleona I. Warto wiedzieć, iż wspomniany pułk stacjonował w Suwałkach, w tych samych koszarach, które niegdyś zajmował 2 Pawłogradzki Pułk Ułanów. Na szczególną uwagę zasługują barwy pułkowe, a jest to proporczyk srebrny z ciemnożółtą żyłką pośrodku, czapki okrągłe, posiadające otok żółty lub czerwony. W kampanii wrześniowej znajdował się wspomniany pułk ułanów, w składzie suwalskiego Batalionu Konnego. Dwa szwadrony pułku dokonały w dniu 3 września 1939 roku, zbrojnego napadu na teren Prus Wschodnich. Pułk ten, przebił się do Puszczy Białowieskiej, następnie w składzie Oddziału Polesie, dowodzonym przez generała Franciszka Kleeberga, walczył pod Wolą Gułowską i pod Kockiem, jako ostatnim miejscem walk kampanii wrześniowej. Został on odznaczony za szczególne zasługi dla ojczyzny, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W listopadzie 1942 roku, doszło do odtworzenia Pułku w ramach IV Inspektoratu Suwalskiego AK. Pułk ten, prowadził działania dywersyjno - rozpoznawcze w Obwodzie Augustowskim. Zakończył on swoje istnienie, składając broń wojskom Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku w okolicach Augustowa. Miesiącem pamięci o polskich ułanach jest grudzień, ponieważ właśnie w tym miesiącu powstało najwięcej formacji konnych, kawalerii polskiej.   EWA MICHAŁOWSKA - WALKIEWICZ   Czytaj dalej

0 1

Na wesoło

KARNAWAŁ

Karnawał, Zapusty, zapusty   Karnawał lub inaczej czas zapustów, to okres zimowych zabaw, maskarad oraz wieczornych spotkań przy mocnym alkoholu. Jest to czas pochodów do ciemnego lasu, mających na celu przybliżenie się do tego wszystkiego co daje nam natura. ...więc zaśpiewaj przyjacielu czas zapustów właśnie nastał poczęstuj w nim ludzi wielu aby los miłością szastał........ Trzech Króli Karnawał w wielu regionach Polski rozpoczyna się już dnia 1 stycznia. Jednak w wielu górskich miejscowościach, ma on swój początek po dniu szóstym stycznia. Jest to czas szeroko pojmowanych obrzędów, mających na celu przynoszenie szczęścia człowiekowi. Wówczas to wiąże się czerwone kokardki na gałęziach owocowych drzew, aby odegnać złe licho od całego gospodarstwa. Na sztachetach swoich zagród, jeszcze do czasu II wojny światowej, zatykało się wiecheć słomiany, aby odstraszyć psotnika Wiejkę, który powodował mały przyrost naturalny w gospodarstwie. Ale aby jakaś panna w tym Nowym Roku, spotkała fajnego chłopaka, z którym mogłaby połączyć swój los, w czas karnawału posypywano najlepszym zbożem próg jej domu. Zaś próg domu kawalerskiego, posypywano rozgotowanych grochem ...zawiąż wstążkę na sztachecie niechaj los ci szczęściem plecie niech ubóstwo z życia pryska a obfitość łaski tryska   Wybór papuziego króla   W wielu hrabstwach dawnej Polski, na każdą zabawę karnawałową wpuszczano kolorowe papużki, którym wcześniej przygotowywano zawinięte w papierki wróżby. Musiały one losować każdej tańczącej parze indywidualną wróżbę, która następnie była głośno odczytywana. Często zdarzało się tak, że wróżby te wyraźnie wskazywały na to, która z zaproszonych panien, jest przypisana zaproszonemu kawalerowi. Taki zadowolony z wróżby kawaler, zostawał papuzim królem i wszystkie panny chciały z nim tańczyć. Pewnego razu w Rudniku świętokrzyskim zdarzyło się tak, że do tańca został zaproszony przez własną teściową pan Jan Krynkowski. Wówczas to wszyscy wybrali go papuzim królem i soczystego całusa musiał ofiarować własnej teściowej. Ta zaś w dowód wdzięczności ufundowała mu pobyt wypoczynkowy w Pradze, gdzie nadobny zięć zakochał się w pięknej pannie handlującej dywanami. Carnevale   ... w karnawale szalej zdrowo tańcz i baw się naokoło nie żałuj swego wigora a radość cie spotka spora....   Nazwa tego wesołego okresu w roku, pochodzi od włoskiego słowa carnevale co tłumaczy się jako z pokarmów mięso usuwać. Inna etymologia nazwy carnavale, każe szukać jej źródeł w języku łacińskim, co oznacza wóz w kształcie okrętu, który zawsze uczestniczył w procesji świątecznej, która organizowana była ku czci bogini Izydy, a w Rzymie ku czci boga Dinizosa, odpowiedzialnego za uprawę winnej latorośli i spożywanie wina. Jak zatem widać, karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych. Karnawał także, jest ściśle związany z tańcami. W wielu krajach europejskich, zwłaszcza na wsiach praktykowano także tańce dookoła ogniska. Wszyscy sądzili wówczas, że tańcem wita się Nowy Rok, nowy czas w swoim życiu, zatem taka wszechobecna radość będzie trwać przez cały czas.   Ewa Michałowska - Walkiewiczv Czytaj dalej

0 1

Na wesoło

HISTORIA DŁUGOPISU

  Historia długopisu, noworoczne pomysły By na papierze napisać o …. W obecnych czasach posiadane przez nas długopisy są tak powszechne, że praktycznie mało kto zastanawia się nad ich historią. W rzeczywistości długopis to taki przedmiot, którego powstanie było okupione szeregiem testów. Dzisiaj praktycznie nikt, nie wyobraża sobie życia bez niego. Honoriusz Balzac, pisał swoje powieści gęsim piórem i jego marzeniem było, aby mniej brudzić sobie palce podczas pisania. Gdyby dostał on od życia długopis, jakie było by jego zdumienie...i oczywiście radość. Postanowienie noworoczne Historia tego wynalazku sięga końca XIX stulecia. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych wynaleziono pióro kulkowe, które to przenosiło atrament na papier za pomocą wbudowanej w jego końcówkę obracającej się kulki. Przedmiot ten wymagał jednak dopracowania, głównie ze względu na ustawiczne rozmazywanie i wylewanie się atramentu. Ale mało kto wie, że wspomniane pióro kulkowe było noworoczną inspiracją tamtejszych konstruktorów. Początek dwudziestego stulecia Przełom w rozwoju przedmiotów do pisania nastąpił w 1938 roku, kiedy to węgierski dziennikarz László Biró, zaprezentował pierwszy prototyp znanego nam do dziś długopisu. Od wcześniej opisanego pióra kulkowego, długopis różnił się przede wszystkim zastosowanym w nim tuszem, zebranym w specjalny wkład. Biró już kilka lat wcześniej zauważył, że po dodaniu do tradycyjnego atramentu stosowanego w piórach farby drukarskiej, napisany tekst szybciej schnie i nie rozmazuje się. Wraz ze swoim bratem, który był chemikiem, rozpoczął on eksperymenty związane z odpowiednią konsystencją i właściwościami tuszu. Jednocześnie bracia pracowali nad konstrukcją samego długopisu. Ostatecznie również wykorzystali oni mechanizm kulkowy, który doskonale regulował wypływanie tuszu na papier i pozwalał na wygodne pisanie. Długopisy do wojska Długopisy początkowo zdobyły popularność w wojsku. Podczas II wojny światowej korzystali z nich alianccy piloci. Działały one bowiem bez względu na zmiany ciśnienia w kabinie. Następnie patent do produkcji długopisów, odkupił Marcél Bich, założyciel firmy BIC. Usprawnił on produkcję i dorobił się on ogromnego majątku, produkując tanie, jednorazowe długopisy, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Podobno przekazanie długopisów do armii, było kolejnym postanowieniem noworocznym, o czym również warto jest wiedzieć.   Ewa Michałowska- Walkiewiczvv Czytaj dalej

0 1

Na wesoło

ANIOŁKI W KAŻDYM DOMU

Dekoracje na Boże Narodzenie   Aniołki w każdym domu   Anioł, inaczej mówiąc posłaniec Boży, to byt duchowy, który od wieków wzbudza ludzki zachwyt ze względu na swój przepiękny wygląd. Jak podaje nam historia, ludzie zawsze lubili stroić swoje pielesze domowe właśnie porcelanowymi Aniołkami, które jak wierzono przynoszą takiemu domowi szczęście. Włoskie putto Putto, to motyw dekoracyjny przedstawiający małego nagiego chłopca. W dobie renesansu i baroku, temu chłopczykowi zaczęto dorabiać skrzydła i tak nadawano mu wyglądu Anioła. Podróże Polaków do Rzymu i Mediolanu spowodowały, że te małe Aniołki zaczęto sprowadzać do Polski. Dekorowano nimi kościoły i kaplice, ale stanowiły one nieodłączny symbol każdego katolickiego domu. W Egipcie i Babilonie Pierwsze wyobrażenia Aniołów istniały już w starożytnym Egipcie i Babilonie. Często przedstawiano te duchowe istoty, jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Starożytnym Aniołom przypisywano pewien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie w rzeźbach z tamtego okresu. W czasach nowożytnych, Aniołowie, są opisywani jako piękni posłańcy Boga do ludzi. Tym bardziej znalazły one swoje odbicia w sztuce i to nie tylko sakralnej. Początki kościoła katolickiego Ojcowie kościoła katolickiego, Bazyli Wielki jak też i Jan z Damaszku, wyobrażali sobie Anioły jako istoty eteryczno-ogniste. Przypisywano im posiadanie delikatnego ciała i nieograniczonego rozumu. W judaizmie natomiast uważa się, że Aniołowie wstępują w człowieka by mu coś przekazać od Stwórcy. Jak zatem widać, w tej religii uważa się, że są to tylko niezmaterializowane duchy. Dekoracje na Boże Narodzenie W dawnej Polsce uważano, że szczególne szczęście przynoszą nam Anioły, zatem nie wyobrażano sobie żeby nimi nie przystroić domów. Szczególnie czyniono to w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wieszano zatem gipsowe miniaturki tych niebiańskich bytów na firankach, choince, a przede wszystkim nad progami domów. W regionie Lublina Znane są na Lubelszczyźnie domy, do których zamawiano na okres świąt grudniowych Aniołki z Paryża, które miały ogromne rozmiary. Ustawiano je najczęściej przy choince, lub przy oknie z widokiem na ogród. W Krakowie Pani Jadwiga Krogulska, wykonywała liczne Aniołki z kolorowej bibuły, które rozdawała bliskim z najlepszymi życzeniami świątecznymi. W Warszawie Na ulicy Prostej w Warszawie, mieszkała niegdyś rodzina Janakowskich. Oni to już od jesieni robili Aniołki z szyszek i zasuszonych kwiatów. Takie dekoracje zamieszczali na zapomnianych mogiłach cmentarnych, lub w przydrożnych kapliczkach.   W okresie świąt grudniowych, wiele rodzin stroi swoje domy figurkami Aniołków. Wówczas to, magiczny okres wspomnianych świąt ma bardziej uroczysty wydźwięk.   Ewa Michałowska- Walkiewiczv Czytaj dalej

1 2

Na wesoło

Barbórka, Święto Górników

  Barbórka   Dzień Górnika Święto górnika,  obchodzone jest w Polsce dnia 4 grudnia każdego roku. Jest to także dzień imienin świętej Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy górniczej. Najpierw modlitwa W tradycji górniczej, Barbórka zawsze rozpoczyna się poranną mszą w kościołach  lub też w kaplicach, które usytuowane są na dole w samej kopalni. Następnie orkiestra górnicza, maszeruje grając swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez  ich rodziny. Orkiestra ta przechadza się także w pobliżu mieszkań dyrektorów i prezesów kopalni i spółek wydobywczych. Tego dnia odbywają się na Górnym Śląsku i nie tylko uroczyste akademie oraz spotkania, organizowane są także występy artystyczne, zabawy oraz bale i koncerty, w których uczestniczą całe rodziny górnicze. Święta Barbara   Barbara jest uznana za świętą męczennicę dziewicę, o szczególnym kulcie w kościele katolickim i prawosławnym. Wywodziła się ona z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec Barbary Dioskuros, wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się ona z chrześcijaństwem i Świętą Ewangelią. Gdy Dioskuros dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką i gorliwą wyznawczynią Jezusa, chciał ją siłą zmusić do wyparcia się wiary.   Wszystko przeciw córce i Bogu   Gdy to nie poskutkowało, by Barbara znów stała się poganką, Dioskuros doniósł na nią do władz Heliopolis. Została ona zatem uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł niosący jej pocieszenie. Mimo wszystko, została ona ścięta mieczem prawdopodobnie około roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań chrześcijan za czasów  panowania cesarza Maksymiliana.   Legenda   Istnieje legenda, według której święta Barbara, uciekając przed ojcem, schroniła się w skale, która się przed nią rozstąpiła. W modlitewniku Gertrudy córki Mieszka II, Barbara wspominana jest pod datą 4 grudnia. Jej imieniem nazwano gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris, potocznie zwany „barbarką” lub „zielem św. Barbary”. W tradycji polskiej, w święto św. Barbary wkłada się ziarnka zboża i gałązki czereśni lub wiśni do wody, które mają zakwitnąć na Boże Narodzenie jako zwiastuny szczęścia. Są to inaczej mówiąc, gałązki św. Barbary. Ponieważ według legendy przed uciekającą Barbarą rozstąpiła się skała, jest ona patronką górników i ludzi ciężko pracujących. Karczmy piwne W dniach poprzedzających to święto, organizowane są karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem, czyli pracownicy firm kooperujących z kopalniami. Karczmy piwne, wbrew powszechnej opinii, nie mają długiej tradycji. Pojawiły się one na stałe w latach 80. XX wieku. W latach wcześniejszych, odbywały się tzw. spotkania gwarków, oczywiście przy piwie i skocznej muzyce. Do tego okresu Barbórka była uroczystością religijno-rodzinną. Wdzioć mundur górnicy Górnicy podczas tak zwanej karczmy piwnej, są obowiązkowo ubrani w galowy mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, prezydium górnicze zakuwa takowego delikwenta w dyby. Ponad to za karę, takowy zadybowany górnik musi wypić duszkiem kufel piwa z solą. Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej, gdzie podczas takiej barbórkowej uroczystości, odbywa się ich ślubowanie. Następnie takowy adept sztuki górniczej musi wykonać skok przez szpadel, po czym tym właśnie szpadlem senior górniczego stanu uderza nowego górnika po ramieniu. Zwyczaj ten znalazł swoje odbicie w polskiej literaturze, szczególnie w rodzimej poezji.   Młody górnik dziarsko skacze kilofem wywijo potem ciungnie piwo z kufla czas mu dziarsko mijo... dziewuch trochę zbałamuci może się zakocha do chałupy swoi wróci da mu zupy Gocha.... wiersz pana Ireneusza ze Stawu Kunowskiego   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 1

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij