Wiadomości z koła

Na wesoło

RAZEM Z OHP

  Świętujmy razem z OHP   Dnia 17 października bieżącego roku, OHP w Skarżysku-Kamiennej obchodziło 50 rocznicę swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęła się mszą w Ostrej Bramie. Po czym wszyscy przeszli do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część dalsza tej uroczystości. Trochę historii Istnienie Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, to dzieje wielu pokoleń ludzi, którzy dzięki swojemu samozaparciu i Hufcowi, zdobyli dobry zawód i doświadczenie, a tym samym stali się fachowcami w swojej profesji. Dnia 13 czerwca 1958 roku uchwałą Rady Ministrów powstała organizacja młodzieżowa, jaką były Ochotnicze Hufce Pracy. W swoich założeniach nawiązywały one do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 roku. Celem ich działania było zapewnienie młodzieży pracy równocześnie z umożliwieniem zdobywania kwalifikacji zawodowych i zapewnieniem należytej oświaty. Nabór pierwszych junaków odbył się w już w 1953 roku. W Bieszczadach zorganizowano wówczas pierwsze 4 hufce liczące łącznie 1200 junaków, których skierowano do pracy przy budowie kolei wąskotorowej. W tym też roku na Śląsku powstał pierwszy stacjonarny hufiec pracy. Młodzież w nim skupiona pracowała przy rozbudowie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Rok później w Polsce istniało już 39 hufców, skupiających prawie 3 i pół tysiąca młodzieży. W 1960 roku rozpoczęły swoją działalność pierwsze wakacyjne hufce pracy. Uczniowie i studenci pracowali przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie. Z czasem zaproponowano młodzieży również wakacyjne wyjazdy do pracy w krajach bloku socjalistycznego. W latach 1989-1990, zmiany polityczno-społeczne miały znaczący wpływ na dalszą działalność OHP. Ówczesny rząd uznał jednak, że hufce są bardzo potrzebną i ważną instytucją dla państwa. Znalazło to swój wyraz w stosownych zapisach o roli i zadaniach OHP, a Rada Ministrów sprecyzowała zasady ich funkcjonowania w nowych warunkach społeczno-gospodarczych kraju. Rok 2004 W dniu 1 maja 2004 roku, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przed Ochotniczymi Hufcami Pracy otworzyła się możliwość realizowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w Ochotniczych Hufcach Pracy młodzi ludzie mogą nie tylko zdobywać kwalifikacje zawodowe, ale również korzystać z pomocy doradców zawodowych i punktów pośrednictwa pracy. Ciekawą propozycją jest również oferta Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. A mianowicie, odbywają się tam bezpłatne szkolenia w zakresie tzw. ginących zawodów dla osób z całego kraju. Uczestnictwo w OHP jest dla wielu młodych ludzi szansą na odnalezienie się na wymagającym obecnie rynku pracy. Pomocą w tym służą im pracodawcy oraz nauczyciele, którzy przekazują im wiedzę teoretyczną, a także kadra Hufców, która stara się o ich rozwój kulturalny i społeczny. A w Skarżysku- Kamiennej Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w kilku szkołach, przede wszystkim w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej i Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczestnicy objęci są opieką wychowawców pani Justyny Warwas i pana Ireneusza Kasprzyka. Mają możliwość uczestniczenia w programach ogólnopolskich, wojewódzkich i autorskich kadry Hufca. Mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań, brać udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Uczestniczą oni także w życiu i w ważnych wydarzeniach środowiska lokalnego. Ze względu na wychowanie w duchu patriotyzmu, biorą oni też udział w uroczystościach rocznicowych. Korzystają również z programów unijnych takich jak np. Erasmus Plus. Dwukrotnie młodzież wyjechała na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii. Uczestnicy Hufca swoją wrażliwość społeczną wyrażają w cyklicznie realizowanych akcjach wolontariackich. Do największych należą Wielka Orkiestra Kudłatej Pomocy, kiedy zbieramy produkty dla schroniska dla psów BAROS w Suchedniowie, zbiórka nakrętek na rehabilitację niepełnosprawnego Mateusza oraz rozdawanie darów żywnościowych dla potrzebujących. Skarżyski Hufiec Pracy, który dziś obchodzi swoje pięćdziesięciolecie jest dla nas młodych bardzo ważną instytucją, która umożliwia łatwiejszy start w dorosłe życie.   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

0 0

Na wesoło

KSIĄŻ WIELKI

  Książ Wielki   Urocze miejsce w województwie świętokrzyskim   Książ Wielki, położony jest w połowie drogi między Kielcami a Krakowem. Królowa Jadwiga bardzo sobie upodobała to miejsce, zatem nadała mu w 1385 roku, prawo madgeburskie. Miejscowość ta była niegdyś własnością Spytka z Melsztyna. W latach 1558-1562, miasto Książ Wielki należało do kasztelana Jana Bonera, a już w roku 1582 przeszło na własność rodu Myszkowskich, a w 1727 roku rodu Wielopolskich. Książ już jako miasto było bogate, ponieważ posiadało ono prawo odbywania pięciu jarmarków w roku. Nasza redakcja wybrała się na wycieczkę do tego pięknego miejsca w poszukiwaniu starych legend i tajemniczych o nim opowieści. Osadnictwo żydowskie W Książu Wielkim, przeważającą ilość osiadłej populacji stanowili Żydzi. To dzięki ich obrotowi pieniądza, miasto nabierało znaczenia. Podczas zaborów, kiedy to wiele osób z Książa brało udział w powstaniu listopadowym, miasto to straciło na znaczeniu z powodu licznych zsyłek i grabieży mienia. A już w roku 1869, Książ Wielki stracił prawa miejskie. Powoli do Książa Wielkiego, zaczęła zaglądać bieda. Teofila Zając na łamach „Ech Kieleckich” w roku 1906 zapisała swoje wspomnienia: ….„Mężczyźni albo wyjeżdżali do Zagłębia do prac w kopalniach, albo wynajmowali się do wycinki lasów. Praca ta była jednak niebezpieczna. Przygnieciony spadającym drzewem zmarł mój Tato. Kobiety udawały się na służbę do zamożnych domów, głównie w Krakowie lub Kielcach”.... Dziewiętnaste stulecie Pod koniec XIX stulecia, na czele okręgu bożniczego stał rabin Szaja Naftula Fisz. Wizytówką tego miasta była jak nie trudno się domyśleć piękna bożnica, która w 1914 roku była dokładnie zniszczona przez Niemców podczas działań wojennych. Odnowiono ją rok później. W okresie międzywojennym wzniesiono tutaj ubojnię drobiu, a następnie rzeźnię, która przynosiła znaczne profity miastu..   Co nam powiedział pan Ireneusz Legenda o lochach Pod zamkiem w Książu Wielkim, znajdują się lochy z tunelem prowadzącym do Kościoła. Tu niedaleko mieściła się przystań pocztowa dla zmiany koni. Wskazują na to zapadliska ziemi na drodze między zamkiem, a Rynkiem. Podobno tutaj, zlatywały się noc halloween wiedźmy i czarownice, by co niektórych najładniejszych chłopców z okolicy, więzić dla swoich cielesnych uciech właśnie w tym tunelu. Do dziś dzień, można tutaj słyszeć jak dochodzą spod ziemi jęki i żałosne nawoływania z prośbą o pomoc.   Pan Ireneusz, historyk z wykształcenia opowiedział nam tę legendę i szereg ciekawostek na temat tej przepięknej miejscowości.   Ewa Michałowska - Walkiewicz Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

SREBRO I DLA SREBRA

Srebro Celtyckie lustra   W dzisiejszych czasach nauka przybliżyła nam znaczenie i właściwości srebra. Wiemy, że jest to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych. Jest on srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy też chlorargyryt. Aby zgłębić jego historię, redakcja Mojej Wsi udała się do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Od czasów starożytnych Srebro było znane od czasów starożytnych. Przez lata było cenione jako metal szlachetny, dlatego też najczęściej z niego wytwarzano monety. Ze srebra wykonywano także różne elementy biżuterii, naczyń i sztućców. Do dziś wykorzystywano je do wykonywania niektórych instrumentów, takich jak na przykład flety. Ale już w czasach celtyckich kiedy to chwalono boga Dagdę, posługiwano się do tego srebrem. Niektóre źródła historyczne wspominają o srebrnych strunach, dzięki którym grano na jego cześć. Uważa się, że srebro wytwarza charakterystyczną barwę dźwięku i bogów powinno się chwalić właśnie tylko na srebrnych strunach. Lustra druidyczne W czasach nam współczesnych, srebro wykorzystuje się do wyrobu luster. Właśnie ten pierwiastek posiada najwyższy współczynnik odbicia światła (np. wysokiej jakości teleskopy) są pokrywane srebrem. Jak podają różne źródła historyczne Druidzi wykonywali także lustra ze wspomnianego metalu, bo w różnych obrzędach i magicznych rytuałach, odbijali właśnie w srebrnym lustrze złe moce, które by mogły zagrażać zarówno im, jak też i całej wiosce.   Zastosowanie lecznicze   Właściwości lecznicze srebra, opisywał już w swoich działach Hipokrates. Fenicjanie także dostrzegli dobre walory zdrowotne srebra, zatem przechowywali oni wodę, wino i ocet w naczyniach wykonanych właśnie ze srebra. Drudzi osobom z ranami i okaleczeniami, przykładali listki srebra. A na złe uroki, srebrne płatki zanurzali w wodzie, którą następnie kazali wypić osobie na którą rzucony był urok. Związki srebra były używane nawet podczas I wojny światowej, w celu zapobiegania infekcjom, zanim pojawiły się antybiotyki. Wiele narzędzi chirurgicznych jest pokrywane srebrem, także przyrządy służące do dializy (np. cewniki), czyli wszędzie tam gdzie jest konieczne zmniejszenie ryzyka zakażeń bakteryjnych.   Ewa Michałowska - Walkiewicz   Czytaj dalej

0 0

Na wesoło

FESTIWAL MEDYCYNY NATURALNEJ

  Festiwal medycyny naturalnej   U brazylijskiego szamana     W miniony weekend, nasza redakcja została zaproszona do Tarnowa, by móc tam posłuchać od brazylijskich szamanów wykładów na temat metod naturalnego leczenia. Według nich, najlepszą metodą leczenia wszystkich chorób, jest wysoki poziom adrenaliny, który powstaje w organizmie człowieka w wyniku strachu.   Wibracje cząsteczek   W organizmie ludzkim występują odpowiednie wibracje cząsteczek molekularnych, z których zbudowane jest nasze ciało. Jeśli jakiś organ zaczyna funkcjonować wbrew istniejącemu porządkowi wskutek zablokowania przepływu energii, w naszym ciele fizycznym objawia się to chorobą lub innymi symptomami typu ból lub dyskomfort. Medycyna konwencjonalna nie bierze powyższego pod uwagę, eliminuje tylko skutki zmian patologicznych, totalnie zapominając o przyczynach chorobliwych poszczególnych dolegliwości. Niekonwencjonalne metody leczenia jakimi są medycyna naturalna i ludowa eliminują w sposób bardzo efektywny zarówno przyczyny jak i objawy istniejącej choroby. Przez ten stan rzeczy z wieloma chorobami medycyna klasyczna, po prostu sobie nie radzi.   By szybko odzyskać zdrowie   Wiele osób praktykujących metody naturalnego przywracania zdrowia to bardzo często ludzie szczególnie uduchowieni i którym zależy na tym, aby cierpiący człowiek jak najprędzej odzyskał utracone zdrowie. Niejednokrotnie po jednej wizycie u szamana, ustępują dokuczające dolegliwości. Lekarze naturalni, często zalecają chorym ludziom pobyt w jaskiniach strachu, jakich nie brak w Brazylii. Wchodząc tam chory człowiek przeżywa efekt totalnego strachu, który wyzwala w nim sporą dozę adrenaliny. Hormon ten, jest wspaniałym lekiem leczącym wiele zaburzeń naszego organizmu.   Na takim festiwalu mogliśmy przełamywać swój strach do rzeczy, które nas do tej pory odrzucały. Lęki i wszelkiego rodzaju fobie, wyzwalając w nas adrenalinę, szybko leczą nasz organizm, nie naruszając jego prawidłowych funkcji. Szaman brazylijski zachęcał wszystkich, aby przytulali się do sztucznego niedźwiedzia lub też do łba rogatego jelenia, którego łatwo się było na pierwszy rzut oka przestraszyć. Najczęściej jednak wszyscy uczestnicy wykładów, przytulali się do nieznanego rycerza, który u wielu także podnosił adrenalinę.     Ewa Michałowska - Walkiewiczvv Czytaj dalej

0 2

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij