Wiadomości z koła

Aktualności regionalne

KGW Pogwizdów podsumowało projekt z Działaj Lokalnie

W sobotę 26 października w świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie podsumowujące projekt pt. „Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!” realizowany przez KGW Pogwizdów wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz Banku Spółdzielczego w Jaworze. Projekt realizowany był przez 5 miesięcy – od 5 czerwca do końca października. Spotkanie otworzyła przewodnicząca KGW Pogwizdów Katarzyna Bącal i w swoim przemówieniu opowiedziała o celach i założeniach projektu, przypomniała o zorganizowanych spotkaniach dla lokalnej społeczności, wycieczkach po Pogwizdowie, pikniku rodzinnym, pracach porządkowych na terenie cmentarza ewangelickiego, w parku i wokół ruin pałacu, konkursach plastycznym i wiedzy o Pogwizdowie oraz podkreśliła dokonania dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Dzięki otrzymanemu wsparciu z programu Działaj Lokalnie udało się realizator, czyli KGW Pogwizdów miał możliwość zakupu i wydruku 300 pocztówek z krajobrazem i motywami Pogwizdowa, zakupu i montażu 3 stojaków rowerowych oraz 8 tablic informacyjnych w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. Stojaki rowerowe zamontowano przed kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz przed świetlicą wiejską. Natomiast 8 tablic informacyjnych ulokowano przy najważniejszych obiektach w Pogwizdowie, do których wg organizatorów i realizatorów projektu należą: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św., kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, cmentarz ewangelicki, park i ruiny pałacu, szkoła, schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska oraz pomnik 800-lecia Pogwizdowa. Przy okazji spotkania podziękowano wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, darczyńcom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do realizacji projektu, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, społeczność Pogwizdowa i sąsiednich miejscowości, Gmina Paszowice,  Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, Ksiądz Proboszcz Marek Kruk, Sołtys Marian Felsztyński, koleżanki z KGW Pogwizdów, Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie, Zespół Ludowy "Kukułeczki", Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie, koordynator projektu - Krzysztof Kowalczyk, Muzeum Regionalne w Jaworze, Nowa Gazeta Jaworska, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, telewizja TV Regionalna.pl, Nadleśnictwo Jawor, Sudecka Zagroda Edukacyjna, Radosław Popławski, Michał Łuksin, Daniel Sawa, Przemysław Dygas, a także sympatycy KGW Pogwizdów oraz wolontariusze uczestniczący w projekcie. Do głównych założeń projektu należą: chęć działania dla lokalnej społeczności, niezależnie od wieku i integracja mieszkańców, pozyskanie większej liczby odbiorców organizowanych spotkań i imprez, zachęcenie różnych grup społecznych do aktywności, pomocy podczas przygotowywania takich spotkań, do dyskusji i uczestnictwa w spotkaniach, by wzmocnić więzi pomiędzy nimi oraz poczucie potrzeby wspólnoty i współpracy, poprzez podjęte działania chcieliśmy również polepszyć i uatrakcyjnić wizerunek wsi Pogwizdów na terenie Gminy Paszowice oraz całego regionu. Realizując tegoroczny projekt założyłyśmy sobie organizację ciekawych zajęć i spotkań, w czasie których dojdzie do międzypokoleniowych dyskusji na temat historii i dziejów Pogwizdowa, uczestnicy będą mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy o wsi, a to wszystko będzie związane z umocnieniem przynależności i identyfikacją z miejscem zamieszkania. Chcieliśmy również zachęcić do bliższego poznania Pogwizdowa, jego walorów turystycznych i historycznych, wzbudzić zainteresowanie otaczającą architekturą, organizując piesze wycieczki i po Pogwizdowie, których było 4. Ważnym wydarzeniem był również piknik rodzinny, który przyciągnął do naszego Pogwizdowa wielu gości z zewnątrz. Zaprezentowaliśmy wówczas wystawę zdjęć, pocztówek, map, artykułów itp. o Pogwizdowie, nowe pocztówki, nowe dwie aktualne mapy Pogwizdowa – jedną wykonaną ręcznie, a drugą graficznie komputerowo, prace oddane na konkurs plastyczny pt.: „Mój Pogwizdów” oraz przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Pogwizdowie. Jedną z nagród specjalnych były puzzle z motywami Pogwizdowa, ufundowane przez jednego z partnerów. Nawiązaliśmy także do zeszłorocznego projektu pt.: „Kartofel w Pogwizdowie – jedzcie wszyscy na zdrowie!” organizując zabawy z ziemniakiem w roli głównej, prezentując naczynia wykonane z gliny na warsztatach lepienia z gliny w 2018 r. oraz serwując liczne potrawy ziemniaczane, m.in. babkę ziemniaczaną, chlebek ziemniaczany, pizzę z ziemniakami, placki ziemniaczane z gulasze, pieczonego dzika z ziemniakami, ziemniaki z parnika, samodzielnie przygotowane frytki, ziemniaki pieczone w ognisku, rogaliki ziemniaczane czy ciasto ziemniaczane z toffi. Atrakcji było wiele, a pogoda nam sprzyjała. Na spotkaniu podsumowującym projekt przeprowadzono również zabawy z ziemniakami w roli głównej, a także zabawy dot. Pogwizdowa i jego znajomości. Atmosfera była wspaniała, goście raczyli się również potrawami z ziemniaków przygotowanymi przez panie z KGW Pogwizdów, a my jeszcze raz mogliśmy zaprezentować nasze dokonania osiągnięte w ramach realizacji projektu pt.: „Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!” Efekty realizacji projektu są dla nas bardzo dużym osiągnięciem i wielką radością.  Czytaj dalej

0 1

Aktualności regionalne

Tablice informacyjne w Pogwizdowie dzięki Działaj Lokalnie

#dzialajlokalnie #EfektyDzialajLokalnie Na zakończenie projektu pt.: „Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!” realizowanego przez nasze koło gospodyń wirejskich wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów w ramach programu Działaj Lokalnie zostawiliśmy wyjątkowe działanie, a nawet wydarzenie, jakim był montaż 8 tablic informacyjnych przed ważnymi miejscami w Pogwizdowie, mianowicie przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Św., kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Szkołą Podstawową im. Wł. St. Reymonta, schroniskiem młodzieżowym, świetlicą wiejską, cmentarzem ewangelickim, pomnikiem 800-lecia Pogwizdowa oraz parkiem i ruinami pałacu. W ostatnich dniach października przeobraziliśmy nasz Pogwizdów w miejscowość jeszcze bardziej otwartą i przyjazną dla turystów krajowych i zagranicznych, gości przyjezdnych oraz samych mieszkańców. Przed każdym z wymienionych wyżej obiektów widnieje tablica z krótkim opisem budynku, jego historii, dziejów i obecnie pełnionej funkcji. Tekst został sporządzony w 3 językach – języku polskim, niemieckim oraz angielskim. :) Dzięki temu wszyscy odwiedzający naszą malowniczo położoną wieś będą mogli przystanąć i dokładnie poznać miejsce / budynek, przed którym się znajdują. W opracowanie i montaż tablic informacyjnych włączyło się wiele osób, do których kierujemy bardzo serdeczne podziękowania. Ciężka praca się opłaca. :) Jest to nasz wspólny sukces. Dla nas, KGW Pogwizdów, jako realizatora projektu, jest to niezwykła radość i duma, że nasz pomysł oraz projekt zostały docenione i mogłyśmy je realizować. Tablice informacyjne są właśnie pięknym efektem naszych działań oraz efektów programu Działaj Lokalnie. Wielkim efektem na długie lata i kolejne pokolenia...   Czytaj dalej

0 0

Aktualności regionalne

Piknik rodzinny w Pogwizdowie - 22.09.2019 r.

#dzialajlokalnie Prezentujemy naszą relację zdjęciową z niedzielnego pikniku rodzinnego zorganizowanego przez KGW Pogwizdów wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów w ramach realizowanego projektu pt.: "Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów - przyjedź i zwiedź!" z programu Działaj Lokalnie. Pogodę mieliśmy wymarzoną jak na ostatni dzień lata przystało. ;) Publiczność nam również dopisała i dzięki temu mogliśmy wspólnie spędzić niedzielne popołudnie oraz podsumować nasze dokonania związane z projektem. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez przewodniczącą KGW Pogwizdów, wprowadzeniu w tematykę spotkania i krótkim podsumowaniu dokonanych działań w ramach projektu rozpoczął się program artystyczny. W pierwszej kolejności tekst piosenki o Pogwizdowie zaprezentował zespół ludowy "Kukułeczki". Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie wkroczyli na scenę i przedstawili swój pięknie przygotowany program związany z naszym projektem. Było to piękne wprowadzenie w tematykę niedzielnego spotkania. Panie z KGW Pogwozdów przygotowały wystawę zdjęć, pocztówek, map, artykułów, prac i kronik poświęconych ich miejscowości. Wystawa przyciągnęła i zainteresowała wiele osób w różnym wieku, co najbardziej cieszy organizatorów. :) Jednym z celów projektu jest wzbudzenie zainteresowania i poszerzenie świadomości dzieci i młodzieży otaczającą ich rzeczywistością, architekturą i infrastrukturą, którą spotykają na co dzień w Pogwizdowie. Wielka to radość, kiedy dzieci i młodzież biorą czynny udział w podejmowanych przedsięwzięciach. Dodatkowo zaprezentowano dwie nowe mapy Pogwizdowa - jedną wykonaną ręcznie przez sołtysa Mariana Felsztyńskiego oraz drugą zaprojektowaną graficznie przez Daniela Sawa. Mapy prezentowały się pięknie i robiły bardzo duże wrażenie na przybyłych gościach. Kolejną wspaniałą niespodzianką przygotowaną przez organizatorów była prezentacja oraz przekazanie dla wszystkich zainteresowanych nowych przepięknych pocztówek związanych z Pogwizdowem. :) Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się stworzyć i wydrukować aż 3 rodzaje pocztówek! Jest to wielki zaszczyt i duma. :) Podczas pikniku zaprezentowano również oficjalnie prace plastyczne przekazane na konkurs pt.: "Mój Pogwizdów" w kategoriach dzieci i dorośli, a jury po bacznej obserwacji prac dokonało oceny i wyłoniło zwycięzców konkursu plastycznego. W trakcie bogatego programu artystycznego przeprowadzono również konkurs wiedzy o Pogwizdowie dla dzieci i dorosłych, który okazał się cudnym podsumowaniem najważniejszych informacji o naszej miejscowości i jej dziejach. Po zakończeniu konkursu rozdaliśmy nagrody dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych w obydwu konkursach, a dodatkową niespodzianką były nagrody specjalne ufundowane przez p. Michała w postaci puzzli z krajobrazem i zdjęciami Pogwizdowa - coś pięknego. Odbyły się także liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, rzucanie ziemniakami do celu, zbieranie ziemniaków na czas, przeciąganie liny i wiele innych, które wprawiły publiczność we wspaniały letni nastrój i przyczyniły się do radosnej atmosfery. Tradycyjnie już była także możliwość popływania rowerem wodnym po pięknym stawie otaczającym Polanę pod Gwiazdami. Organizatorzy wraz z sympatykami i partnerami przygotowali dla gości jeszcze dwie niespodzianki w postaci pieczonego dzika z ziemniakami oraz tortów uświetniających projekt oraz Pogwizdów i KGW Pogwizdów. Nawiązano przy okazji pikniku do zeszłorocznego projektu z programu Działaj Lokalnie, który nosił tytuł „Kartofel w Pogwizdowie - jedzcie wszyscy na zdrowie!” Poza grami i zabawami ziemniaczanymi kolejny raz pokazano naczynia ulepione i pomalowane na warsztatach lepienia z gliny, na stoiskach KGW i stowarzyszenia królowały liczne potrawy ziemniaczane, takie jak placki ziemniaczane z gulaszem, pierogi ruskie, chlebek ziemniaczany, zupa ziemniaczana, babka ziemniaczana, frytki, ziemniaki z parnika, ciasto ziemniaczane z toffi i inne. Nie zabrakło również ogniska i możliwości upieczenia sobie ziemniaków. Pod koniec muzycznie wystąpił sołtys wraz z małżonką, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy i tańca. KGW Pogwizdów także zaprezentowało się na scenie ze swoimi umiejętnościami tanecznymi. Niedzielny piknik zostanie w pamięci wszystkim na długo i będzie pięknym wspomnieniem lokalnego działania, a także zachętą do kolejnych wielu wspólnych przedsięwzięć. Dziękujemy, że tak licznie byliście z nami. :)    Czytaj dalej

0 0

O nas

0 0

O nas

0 0

Trwa przekierowywanie...

Trwa przetwarzanie ...

Twój kłos został poprawnie oddany!

Twój kłos został usunięty!

Wystąpił błąd podczas kłosowania. Twój kłos nie został oddany!

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij