Aktualności

0 5
Kłosuj Komentuj Ulubione

Jedyny taki młyn w Polsce

Tylko raz w roku, z okazji Święta Chleba, Muzeum Wsi Kieleckiej uruchamia zabytkowy wiatrak z Dębna. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele występów i pokazów obrzędowych i zwyczajów związanych z życiem mieszkańców dawnej wsi kieleckiej.

Na Święto Chleba w Parku Etnograficznego w Tokarni zapraszamy już 8 września. Wydarzenie rozpoczyna o godz. 11.00 uroczysta msza św. w kościele z Rogowa w oprawie Chóru Nowina oraz Zespołu Pieśni i Tańca Skokotliwi. Po mszy Skokotliwi w barwnym dożynkowym korowodzie, poprowadzą publiczność do dworu z Suchedniowa, tutaj odbędzie się prezentacja dawnego zwyczaju dożynkowego „Okrężne”.

„Wyzwoliny Kosiarza”
O godz. 14.00 rozpocznie się pokaz obrzędowy „Wyzwoliny Kosiarza” w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich Kowalanki. Po dniu ciężkiej pracy, w trakcie którego młody kosiarz zwany także frycem lub wilkiem, dowodził swoich umiejętności w posługiwaniu się kosą. Następnie był dekorowany przez pobratymców w roślinne powrósło,wieniec i prowadzony w pochodzie składającym się z kosiarzy i muzykantów do domu gospodarza. Przyszłego wyzwoleńca kładziono na bronie przykrytej płachtą i dawano mu frycówkę. Następnie jeden ze starszych żniwiarzy wygłaszał prawa i obowiązki młodego kosiarza w formie żartobliwego przemówienia. Pokazowi będzie towarzyszył poczęstunek dla publiczności, jakim onegdaj raczyli się żniwiarze.

Tylko raz w roku
O godz. 15.00 uruchomiony zostanie zabytkowy wiatrak z Dębna. Do czynności przekręcenia ogromnej bryły wiatraka przy pomocy „baby”, tak, aby jego śmigi uruchomił wiatr, zostanie zaproszona publiczność. Leszek Gawlik opowie o pracy młynarzy i wierzeniach, które związane były z młynami.
W zagrodzie ze Szczepanowic (sektor wyżynny) w godzinach 13.00 - 17.00 będzie można przemielić zboże w żarnach oraz młócić kłosy cepem. W godzinach 13.00 -13.30 , 14.30-15.00, 16.00 -16.30 odbędą się pokazy działania kieratu konnego oraz mechanicznego młócenia przy użyciu młockarni oraz silnika spalinowego.